Hjälp

Äganderättens övergång

Gåvan uppkommer när både överlåtaren och mottagaren har godkänt en överlåtelsehandling med samma innehåll i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. När man avtalat att äganderätten ska övergå genast, övergår den således vid tidpunkten då gåvan uppkommer.

Villkor för äganderättens övergång kan t.ex. formuleras så här:

Äganderätten till gåvoobjektet övergår till mottagaren när både givaren och mottagaren godkänt detta gåvobrev i webbtjänsten för fastighetshandel.