Johdanto

Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia ohjeistuksena organisaatioille asiakirjarajapintojen käyttöönottoon. Dokumenteissa kuvataan liittymisprosessi, tekniset vaatimukset sekä rajapintamääritykset luonnostelurajapintojen käyttöönottoon.

Asiakirjarajapintapalvelu

Asiakirjarajapintapalvelussa asiakkaan sovellus lähettää asiakirjoja Maanmittauslaitokselle. Asiakirjat voivat olla joko luonnoksia sähköisistä asiakirjoista tai valmiita kirjallisia hakemuksia. Sähköiset luonnosasiakirjat allekirjoitetaan aina KVP-järjestelmässä. Valmiit kirjalliset hakemukset puolestaan laitetaan suoraan vireille.

Valmiiden kirjallisten hakemusten osalta edellytetään että liitteenä toimitetaan alkuperäisestä, allekirjoitetusta asiakirjasta tehty sähköinen jäljennös (pdf tai kuva) sekä sähköisesti eroteltuna vähintään hakemuksen minimitiedot. Tässä vaiheessa valmiina kirjallisena hakemuksena voi toimittaa lainhuutohakemuksen tai erityisen oikeuden kirjaamishakemuksen.

Rajapintatunnistus ja tiedonsiirtoyhteys

Kaikkien rajapintojen käyttöä varten organisaatiokäyttäjän täytyy tunnistautua.

Asiakirjan lähettäjä tunnistetaan käyttäen sertifikaattipohjaista tunnistautumista. Kaikkien pyyntöjen tulee käyttää MML:n asiakkaalle toimittamaa asiakassertifikaattia. Sertifikaatti ja sen voimassaoloaika on sidottu MML:n kanssa tehtyyn sopimukseen.

Integraattori voi välittää asiakirjaluonnostelupalvelua edelleen omille asiakkailleen (eli toimia integraattorina). Loppukäyttäjien tulee tehdä sopimus MML:n kanssa ja lisäksi käytetty integraattori pitää ilmoittaa MML:lle.

Teknisesti tällöin integraattori välittää loppukäyttäjien sanomat käyttäen omaa sertifikaattiansa. Lisäksi lähetettävässä xml:ssä tulee käyttää integraattorin sopimustunnusta. Loppuorganisaatio puolestaan tunnistetaan lähettäjän perusteella. Rajapinnasta lähetettävissä asiakirjoissa tulee lähettäjän yTunnus-elementissä olla loppukäyttäjäorganisaation y-tunnus.

Yhteys asiakkaan ja palvelun välillä on suojattu käyttäen SSL-yhteyskäytäntöä. Suojaamatonta HTTP-yhteyttä ei tueta.

Asiakirjarajapintapalvelun tekninen kuvaus

Rajapintaversio v7 tulee tarjolle 6.6.2018. Katso Rajapinnan uudet versiot

Kyselypalvelun tekninen kuvaus

Rajapintaa käytetään HTTP/REST-tekniikkaan perustuvilla kutsuilla. Sanoma välitetään XML-muodossa ja vastaus saadaan vastaavasti XML-muodossa. Palveluun lähetettävän XML:n version tulee olla 1.0 ja sisältö välitetään aina Unicode-merkistössä UTF-8 koodattuna. Liitetiedostot välitetään zip-pakettina.

XML:n otsikkona tulee siis käytännössä olla: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Koekäyttö

Koekäyttö on mahdollista kehitys- ja koulutusympäristöissä. Kehitysympäristössä tarjotaan mahdollisuutta uuden version koekäyttöön ennen tuotantoon vientiä. Ympäristöjen päivitysajankohdista tiedotetaan erikseen.

Asiakirjarajapinnan yleinen muutoshistoria

Kuvaus Pvm
1. versio 1.3.2013
Useita laajennoksia (mm Siirtohakemuksen lähettäminen rajapinnan kautta, asiakirjojen lukitseminen ja lähettäjän laskulle ottaminen). Rajapinnan uudistuksen myötä skeemoihin on tehty selkeytystä ja yleiskäyttöisiä elementtejä on myös siirretty yleisiin skeemoihin. Nimiavaruudet on muutettu yhteneviksi muiden MML:n tietopalveluiden kanssa. 3.6.2015
Rajapintaskeemojen versio 2. Tilakysely mahdollista kaikille lähetetyille asiakirjoille. Luovutuksien osalta myös lainhuutohakemuksen tiedot sekä siihen liittyvien täydennyspyyntöjen tiedot tulevat saataville rajapinnasta. Rajapintamuutokset toteutetaan rajapinnan versiona 2. Versio 1:stä tuetaan samanaikaisesti. 16.3.2016
Rajapintaskeemojen versio 3. Kirjallisen lainhuutohakemuksen toimittaminen tulee mahdolliseksi. Luovutuskirjaluonnoksen voi nyt lähettää lukittuna allekirjoitettavaksi KVP:ssä. Rajapintamuutokset toteutetaan rajapinnan versiona 3. Versio 2:stä tuetaan samanaikaisesti, version 1 käyttö ei ole enää mahdollista. 8.10.2016
Rajapintaskeemojen versio 4. Katso Rajapinnan uudet versiot 31.5.2017
Rajapintaskeemojen versio 5. Katso Rajapinnan uudet versiot 4.10.2017
Rajapintaskeemojen versio 6. Katso Rajapinnan uudet versiot 21.2.2018
Rajapintaskeemojen versio 7. Katso Rajapinnan uudet versiot 6.6.2018