Sovellusrajapintojen käyttöönotto

Johdanto

Tälle sivustolle kootaan aineistoa Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP) rajapintaratkaisujen käyttöönoton vaatiman sovelluskehityksen, koekäytön ja lopullisen käyttöönoton tueksi. Sivustolla tapahtuvista muutoksista pidetään muutoshistoriaa muutosten seurannan helpottamiseksi. Tuotekohtaisilla alasivuilla ylläpidetään myös tuotekohtaiset tarkemmat muutoshistoriat.

Palautteet ja kysymykset osoitteeseen kvp-tuki@maanmittauslaitos.fi

Järjestelmä tarjoaa selainpohjaisen sovelluksen yksityishenkilöiden ja organisaatiokäyttäjien käytettäväksi. Kaikki järjestelmää käyttävät henkilöt tunnistetaan joko palveluun kirjauduttaessa tapahtuvan vahvan tunnistautumisen perusteella tai organisaatioiden tapauksessa tunnistautumispolun perusteella. Organisaatioiden käyttöä helpottamaan tarjotaan mahdollisuus rakentaa tunnistautumisintegraatio, jonka avulla organisaatio voi mahdollistaa käyttäjilleen kerta-kirjautumisperiaatteella (single sign-on) tapahtuvan käytön. Ohjeistus liittymisestä selainpohjaisen sovelluksen käyttäjäksi löytyy KVP tunnistautumisrajapinta kuvauksesta.

Selainpohjaisen käyttöliittymän lisäksi tarjotaan rajapintapalveluna asiakirjarajapintoja. Asiakirjarajapintoja on kahden tyyppisiä:

 1. Sähköisten asiakirjojen luonnostelun (KVP:n ulkopuolella) mahdollistavat rajapinnat
 2. Kirjallisesti allekirjoitettujen hakemusasiakirjojen sähköisen toimituksen mahdollistava asiakirjarajapinta

Kaikkien KVP:n rajapintojen käyttö edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa sekä integraation rakentamista palveluun.

Asiakirjarajapinnat

Kuva 1: Asiakirjarajapinnat mahdollistavat Maanmittauslaitoksen ulkopuolella tapahtuvan asiakirjojen luonnostelun. Asiakirjat voi lähettää palveluun luonnoksena jolloin muokkaus on mahdollista tai lukittuina jolloin asianomaisilla on ainoastaan mahdollisuus vahvistaa tai hylätä asiakirja. Lisäksi on mahdollisuus toimittaa kirjallisesti allekirjoitettu lainhuutohakemus joka menee suoraan vireille. Versiosta 7 lähtien voi lähettää uuden asiakirjatyypin Asiointipaketti. Kuva on uusimman rajapintaversion mukainen.

Sähköisten asiakirjojen luonnostelun (KVP:n ulkopuolella) mahdollistavat rajapinnat

Sähköisten asiakirjojen osalta periaatteena on, että rajapintojen avulla organisaatio voi lähettää asiakirja- tai valtakirjaluonnoksia yksityishenkilöille tai yrityksille. Saapuvan asiakirjan vastaanottajan tulee hyväksyä saapuva asiakirja, jonka jälkeen asiakirja siirtyy järjestelmään. Lähetettävän asiakirjan voi myös merkitä lukituksi, jolloin asiakirjaan ei voi tehdä palvelussa muutoksia vaan se on mahdollista ainoastaan hyväksyä tai hylätä. Asiakirjaluonnoksien osalta rajapintojen käyttö vaatii, että palvelun käyttäjä yksilöi mihin kiinteistöön ja kenelle henkilölle asiakirja lähetetään (sekä muut asiakirjakohtaiset tiedot).

Asiakirjanvaiheet

Kuva 2: Asiakirjan käsittelyn eteneminen, tähdellä merkityt merkityt vain luovutuskirjalle. 03/2016 alkaen tilakysely ja valmiiden asiakirjojen lataus on saatavilla kaikille asiakirjatyypeille.

Kun toimihenkilö lähettää asiakirjan, niin vastaanottaja saa saapuvasta asiakirjasta viestin. Kun vastaanottaja kirjautuu järjestelmän selainpohjaiseen käyttöliittymään, niin saapuva asiakirja näkyy käyttäjän meneillä olevissa asioissa. Vastaanottaja pääsee näkemään saapuvan asiakirjan sisällön, jonka jälkeen hän voi tuoda asiakirjan järjestelmään. Toimihenkilö voi myös itse vastaanottaa asiakirjan KVP:ssa, mikäli asiakas on antanut toimihenkilölle valtuudet toimia puolestaan. Vastaanottajalle tarjotaan luovutuskirjan vastaanoton yhteydessä mahdollisuus antaa katseluoikeudet lähettäjälle.

Vastaanottamisen jälkeen asiakirjan käsittely etenee normaalien vaiheiden mukaisesti. Rajapinnan kautta on mahdollista seurata allekirjoitustilannetta sekä hakea valmiit asiakirjat kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Lähettäjä voi myös muokata luonnosta ja lähettää uusia versioita samasta asiakirjasta KVP:uun. Uuden version lähettäminen on mahdollista kunnes asiakirja on vastaanotettu.

Mikäli lähetettyä asiakirjaa ei ole otettu vastaan 90 päivän sisällä lähetyksestä, se poistetaan (huom. ei koske asiointipakettiin lähetettyjä asiakirjoja).

Asiakirjaluonnostelupalvelun käyttö on valinnaista, koska kaikki toimet voidaan hoitaa myös selainpohjaisessa sovelluksessa.

Tässä dokumentissa esitellään asiakirjanluonnostelupalvelun rajapinnat. Ulkoisen luonnostelupalvelun rakentamisessa voi lisäksi hyödyntää Uuden kirjaamisosan tietopalveluja rekisteriotteiden noutamiseksi rakenteellisessa muodossa.

Varsinainen allekirjoittaminen tapahtuu aina KVP:ssa. Asiakas voi valtuuttaa asiakirjan lähettäjän (tai muun henkilön / yrityksen) allekirjoittaman puolestaan. Lisäksi asiakirjarajapinta tarjoaa tiedon asiakirjan allekirjoitusten tilasta, sekä valmiin allekirjoitetun asiakirjan liitteineen yrityksen omaa arkistointia varten. Asiakirjarajapinnan kautta voi järjestelmään tuoda kaikki pakolliset ja valinnaiset tiedot, jotta asiakirjan voi ainoastaan käydä allekirjoittamassa järjestelmässä. Lisäksi käyttäjän tulee käydä sovelluksen kautta lisäämässä mahdolliset jälkikäteen toimitettavat liitteet kuten maksukuitit.

Kirjallisesti allekirjoitettujen hakemusasiakirjojen sähköisen toimituksen mahdollistava asiakirjarajapinta

Kirjallisesti vahvistettujen asiakirjojen toimittaminen tulee mahdolliseksi 10/2016 alkaen (jolloin lainhuutohakemuksen lähettäminen tulee mahdolliseksi). Rajapinta tarjoaa mahdollisuuden välittää kaikki tiedot myös rakenteellisessa muodossa käsittelyn nopeuttamiseksi.

Kirjallisesti vahvistetut asiakirjat menevät suoraan vireille. Hakemusten tilaa on mahdollista kysyä tilarajapinnan avulla.

Rajapintojen jatkokehitys

Ajankohta Kuvaus
1.10.2014 Uuden sovellusversion myötä muutoksia rajapintoihin; nimiavaruus tullaan muuttamaan muuta MML:n nimiavaruutta vastaavaksi (xml.nls.fi/XML/Schema). Lisäksi mm kiinnityksen hakeminen useampaan osuuteen tulee mahdolliseksi
1.3.2015 Lakisääteinen laajempi version päivitys. Järjestelmään ollaan lisäämässä uusia toiminnallisuuksia kuten kiinteistön vaihtamista ja yhteiskiinnittämistä, näiden myötä tulee myös rajapintoihin muutoksia
3.6.2015 Panttikirjan siirtohakemusluonnoksen lähettäminen mahdollista. Lähetettävän asiakirjaluonnoksen voi lukita (pois lukien luovutuskirjat). Hakemus- tai asiointimaksun voi maksaa laskulla
2.12.2015 Asiakirjarajapinnan tilarajapintaskeeman päivitys
16.3.2016 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 2. Tilakysely ja valmiiden asiakirjojen lataus tulee mahdolliseksi kaikille asiakirjoille.
8.10.2016 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 3. Järjestelmään voi nyt toimittaa luovutuskirjan lukittuna. Lisäksi rajapinnan kautta tulee mahdollisuus toimittaa kirjallisesti allekirjoitettu lainhuutohakemus joka tulee suoraan vireille. Rajapintaversion 1 tuki päättyy.
31.5.2017 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 4. Versiosta 4 alkaen on mahdollista lähettää kiinnityshakemuksia (valmistelu ennakkoon). Uusia kirjallisia panttikirjoja ei voi enää pyytää. Rajapintaversion 2 tuki päättyy.
4.10.2017 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 5. Versiosta 5 alkaen on mahdollista lähettää maanvuokrasopimuksia. Rajapintaversion 3 tuki päättyy.
21.2.2018 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 6. Versiosta 6 alkaen on mahdollista tehdä yhteiskiinnityshakemus sekä kiinnityksen kuolettaminen. Rajapintaversion 4 tuki päättyy.
6.6.2018 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 7. Versiosta 7 alkaen on mahdollista tehdä yhteiskiinnityksen purkaminen sekä liittää asioita yhteen asiointipaketin avulla. Rajapintaversion 5 tuki päättyy.
12.12.2018 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 8. Versiosta 8 alkaen on asiontipaketin avulla mahdollista tehdä kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) joka kohdistuu maanvuokraoikeuteen uudessa laitoksessa. Rajapintaversion 6 tuki päättyy.
20.3.2019 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 9. Versiosta 9 alkaen on mahdollista tehdä usean kohteen luovutus samalla luovutuskirjalla. Lisäksi kuolinpesiä on mahdollista laittaa asiakirjojen saajiksi tai hakijoiksi. Rajapintaversion 7 tuki päättyy.
12.6.2019 Asiakirjarajapinnasta julkaistaan versio 10. Versiosta 10 alkaen on mahdollista ilmoittaa useita kohteita maanvuokraoikeuden perustamiselle. Versiossa 10 on myös mahdollista hakea maanvuokrasopimuksen korvaamista tai vuokra-ajan jatkamista. Rajapintaversion 8 tuki päättyy.

Katso asiakirjarajapinnan uudet versiot sivulta tarkemmin asiakirjarajapinnan muutoksista.

Käytön kustannukset

Itse rajapintojen käytöstä ei peritä maksuja, vaan palvelua rahoitetaan asiointi- ja hakemusmaksuilla joita peritään tehtyjen toimien perusteella (luonnostelu on ilmaista).

Sovelluksen käytön hinnoittelumalli ja euromääräiset kustannukset on kuvattu hinnastossa.

Maksut ja laskutus

Asiakirjan hakemus/asiointimaksu ja asiakirjaan kuuluvien kiinteistöjen rekisteriotemaksut otetaan joko lähettäjän laskulle tai maksetaan käyttöliittymässä, riippuen asiakirjan tyypistä. Lasku lähetetään vasta kun asiakirja on lopullinen KVP:ssä (allekirjoitettu valmiiksi ja hakemus vireillä).

1.1.2019 alkaen KVP:n asiakirjarajapintojen kautta lähetetyillä asiakirjoilla asiamieheltä ei voi laskuttaa enää mitään maksuja. Mikäli jotain otetaan laskulle, lasku lähetetään aina lähettäjälle. Ne asiakirjat jotka on ennenkin voinut maksaa käyttöliittymässä, voi edelleen maksaa myös käyttöliittymässä. Tämä koskee siis luovutuskirjoja, kiinnityshakemuksia ja panttikirjan siirtohakemuksia. Muita asiakirjoja ei ole mahdollista maksaa käyttöliittymässä ja ne on aina pakko ottaa lähettäjän laskulle.

Kirjallisen lainhuuto- tai erityisen oikeuden siirtohakemuksen maksut laskutetaan edelleen asiamieheltä.

Luovutuskirja

Luovutuskirjalta tulee maksaa asiointimaksu luovutuskirjan laatimisesta tai maksu erityisen oikeuden luovutuksesta. Lisäksi voi ostaa luovutettavan kohteen rekisteriotteita.

Maksun voi ottaa joko lähettäjän laskulle tai sen voi maksaa käyttöliittymässä. Mikäli maksu halutaan lähettäjän laskulle, tulee rajapinnasta lähettää elementti <yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>true</yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>

Kiinnityshakemus

Kiinnityshakemuksen laatimisesta tulee maksaa kiinnityshakemusmaksu. Lisäksi voi ostaa kiinnitettävän kohteen rekisteriotteita.

Maksun voi ottaa joko lähettäjän laskulle tai sen voi maksaa käyttöliittymässä. Mikäli maksu halutaan lähettäjän laskulle, tulee rajapinnasta lähettää elementti <yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>true</yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>

Panttikirjan siirtohakemus

Panttikirjan siirtohakemuksen laatimisesta tulee maksaa panttikirjan siirtohakemusmaksu. Rekisteriotteita ei ole mahdollista ostaa.

Maksun voi ottaa joko lähettäjän laskulle tai sen voi maksaa käyttöliittymässä. Mikäli maksu halutaan lähettäjän laskulle, tulee rajapinnasta lähettää elementti <yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>true</yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon)

Kiinnityshakemuksen (valmistelu ennakkoon) laatimisesta laskutetaan kiinnityshakemusmaksu. Rekisteriotteita ei ole mahdollista ostaa.

Maksu kirjautuu aina lähettäjän laskulle. Sitä ei ole mahdollista maksaa käyttöliittymässä.

Yhteiskiinnityksen purkaminen

Yhteiskiinnityksen purkamisen laatimisesta laskutetaan kiinnityshakemusmaksu. Rekisteriotteita ei ole mahdollista ostaa.

Maksu kirjautuu aina lähettäjän laskulle. Sitä ei ole mahdollista maksaa käyttöliittymässä.

Kiinnityksen kuolettaminen

Kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus on ilmainen. Rekisteriotteita ei ole mahdollista ostaa.

Maanvuokraoikeuden perustaminen

Maanvuokraoikeuden perustamisesta laskutetaan maksu erityisen oikeuden kirjaamisesta. Rekisteriotteita ei ole mahdollista ostaa.

Maksu kirjautuu aina lähettäjän laskulle. Sitä ei ole mahdollista maksaa käyttöliittymässä.

Maanvuokraoikeuden muuttaminen

Maanvuokraoikeuden muuttamisesta laskutetaan maksu erityisen oikeuden muuttamisesta. Rekisteriotteita ei ole mahdollista ostaa.

Maksu kirjautuu aina lähettäjän laskulle. Sitä ei ole mahdollista maksaa käyttöliittymässä.

Lainhuutohakemus

Kirjallisen lainhuuto- tai erityisen oikeuden siirtohakemuksen maksut laskutetaan asiamieheltä. Laskutusosoite lähetetään XML-sanomassa.

Organisaatiokäytön vaihtoehdot

 • Selainkäyttö - valmiit tunnistautumistavat
  • Tunnistautumistavat
   • Organisaation edustajan tunnistaminen Suomi.fi-tunnisteella. Vaatii, että käyttäjillä on nimenkirjoitusoikeus rekisteröitynä PRH:ssa. Mahdollistaa organisaation kiinteistöjen myymisen.
   • Organisaation edustaja tunnistetaan Verohallinnon Katso-tunnisteella, jolloin käyttäjä toimii KVP:ssa toimivaltuutettuna. Katsotunnistautumisella vain rajoitettu käyttö mahdollista.
  • Soveltuu tilanteisiin, jolloin käyttö on satunnaista ja käyttäjiä on vähän
  • Käyttö on mahdollista heti
  • Kustannustehokas
   • ei vaadi investointeja
  • Käyttäjätunnusten hallinnointi tapahtuu Verohallinnon Katso-palvelun käyttäjähallintamenetelmiä noudattaen
  • Vaatii aina vahvan tunnistautumisen KVP:n - usein käytettynä työlästä
  • Voidaan käyttää ristiin kohdan 2 ja 3 kanssa
 • Selainkäyttö - organisaatiokohtainen tunnistatumisrajapinnan käyttöönotto
  • Tunnistautuminen
  • Tunnistautuminen KVP-käyttöliittymään tapahtuu integroitavan rajapinnan avulla. Käyttäjä saa toimivaltuutusroolin kirjautuessaan sisään järjestelmään rajapinnan avulla.
  • Soveltuu tilanteeseen, jolloin käyttö on säännöllistä ja käyttäjiä on paljon
  • Käyttöönotto vaatii tunnistautumisintegraation toteuttamisen
  • Kustannustehokas
   • Investoinnit kohtuullisen pieniä saavutettuun hyötyyn verrattuna
  • Mahdollistaa Single sign-on kertakirjautumisen organisaation työasemilta
  • Käyttäjähallinta tapahtuu organisaation oman käyttäjähallinnan avulla
  • Organisaatiolla on velvollisuus säilyttää käyttäjätietoja ks. käyttäjän vastuut käyttöönoton jälkeen
 • Rajapintakäyttö - asiakirjojen luonnostelurajapintojen käyttöönotto
  • Soveltuu tilanteeseen, jossa halutaan mahdollistaa joustava ja tehokas toiminta KVP:ssa
  • Käyttöönotto vaatii tunnistautumis- sekä asiakirjarajapintojen toteuttamisen
  • Edellyttää investointeja organisaation sisäisiin järjestelmiin sekä rajapintojen implementointiin asiakirjojen vapaamman luonnostelun mahdollistamiseksi
   • Saavutetaan suurin hyöty mahdollistamalla asiakirjojen luonnostelu organisaation omassa järjestelmässä ilman asiakkaan antamaa valtuutusta
  • Mahdollistaa Single sign-on kertakirjautumisen organiaation työasemilta
  • Mahdollistaa asiakirjaluonnostelun asiakkaan ympäristössä ja luonnosten viennin KVP:uun
  • Käyttäjähallinta tapahtuu organisaation oman käyttäjähallinnan avulla
  • Organisaatiolla on velvollisuus säilyttää käyttäjätietoja ks. käyttäjän vastuut käyttöönoton jälkeen
  • Edellyttää myös tunnistautumisrajapinnan toteuttamisen

Vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia.

Käyttöönoton aikataulu

Järjestelmä otettiin käyttöön 1.11.2013. Järjestelmän käytön voi aloittaa koska tahansa. Ole yhteydessä Maanmittauslaitokseen, jos suunnittelet rajapintakäytön aloittamista.

Käyttäjähallinta

Tunnistautumisrajapinnan intekrointi mahdollistaa organisaatiolle Single Sign-on kirjautumisen Kiinteistövaihdannan palveluun. Organisaatio määrittää oman käyttäjähallintansa kautta siitä, kenellä organisaatiossa on oikeus käyttää Kiinteistövaihdannan palvelua.

Tunnistautumisirajapinnan kautta tulevien käyttäjien toimivaltuudet määräytyvät yrityskohtaisesti. Yritykset jaetaan toimialansa ja käyttötarkoituksen perusteella kolmeen eri rooliryhmään. Rooliryhmät ovat rahoituslaitos, kiinteistön välittäjä, yrityksen kiinteistövastaava.

Oikeudet rahoituslaitoksien toimivaltuutetuille, jotka tunnistautuvat tunnistusrajapinnan avulla:

 • Voi toimia katselijana/asiamiehenä yrityksen edustajana
 • Valtuuden käyttää KVP:ssä organisaatiolle annettuja valtakirjoja
 • Luonnostella ja allekirjoittaa valtakirjan turvin valtuuttajan puolesta
 • Katsella organisaation nimissä olevia panttikirjoja (sähköinen tai kirjallinen)
 • Laatia ja hyväksyä organisaation nimissä oleville panttikirjoille siirtohakemuksia sekä tehdä niihin liittyviä sitoumuksia

Oikeudet kiinteistönvälittäjien toimivaltuutetuille, jotka tunnistautuvat tunnistusrajapinnan avulla:

 • Voi toimia katselijana/asiamiehenä yrityksen edustajana
 • Valtuuden käyttää KVP:ssä organisaatiolle annettuja valtakirjoja
 • Luonnostella valtakirjan turvin valtuuttajan puolesta

Oikeudet yrityksen kiinteistövastaaville, jotka tunnistautuvat tunnistusrajapinnan avulla:

 • Voi toimia katselijana/asiamiehenä yrityksen edustajana
 • Valtuuden käyttää KVP:ssä organisaatiolle annettuja valtakirjoja
 • Luonnostella valtakirjan turvin valtuuttajan puolesta
 • Näkee yrityksen omistamat kiinteistöt ja panttikirjat
 • Voi luonnostella yrityksen kiinteistöomaisuuteen kohdistuvia toimia (allekirjoitus tulee tehdä Suomi.fi-tunnistautumisella)

Tunnistautumisrajapinnan kautta tulevat saman yrityksen käyttäjät toimivat kaikki samalla käyttäjäroolitasolla.

Koekäyttö

KVP:n koekäyttö edellyttää käyttönottavalta organisaatiolta koekäyttösopimuksen solmimista maanmittauslaitoksen kanssa. Sopimuksen solmimisen yhteydessä organisaatiolle toimitetaan tarvittavat tiedostot ja sertifikaatit koekäytön aloittamiseksi. Koekäyttö varten on olemassa erillinen ympäristö, jossa yritys voi testata järjestelmän toimintaa vapaasti. Integraatioiden rakentamista varten tarjotaan käyttöön myös kehitysympäristö.

Tuotantokäyttö

KVP:n tuotantokäyttö edellyttää käyttönottavalta organisaatiolta sopimuksen solmimista maanmittauslaitoksen kanssa. Sopimuksen solmimisen yhteydessä organisaatiolle toimitetaan tarvittavat sertifikaatit koekäytön aloittamiseksi.

Sopimuksen solmimiseen liittyviä asioita täydennetään myöhemmin.

Organisaation velvollisuudet

Luonnostelurajapintojen käyttöönoton yhteydessä organisaatio vastaa oman käyttäjähallinnan ja -tunnistautumisen turvallisuudesta ja luotettavuudesta sekä sitoutuu säilyttämään käyttäjätiedot viranomaisselvityksiä varten määräajan.

Mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi organisaation on pystyttävä selvittämään organisaation työntekijän oikea henkilöllisyys määräajan puitteissa, jos viranomainen tietoa pyytää. Rajapintakäyttäjän identiteetti selvitetään tunnistuspolun avulla.

Tunnistuspolku

Kuva 3: Tunnistuspolku kuvaa käyttäjän identiteetin selvittämisen tarvittaessa

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
1.3.2013 1.versio
3.6.2015 Useita laajennoksia (mm Siirtohakemuksen lähettäminen rajapinnan kautta, asiakirjojen lukitseminen ja lähettäjän laskulle ottaminen). Rajapinnan uudistuksen myötä skeemoihin on tehty selkeytystä ja yleiskäyttöisiä elementtejä on myös siirretty yleisiin skeemoihin. Nimiavaruudet on muutettu yhteneviksi muiden MML:n tietopalveluiden kanssa.
16.3.2016 Rajapintaskeemojen versio 2. Tilakysely mahdollista kaikille lähetetyille asiakirjoille. Luovutuksien osalta myös lainhuutohakemuksen tiedot sekä siihen liittyvien täydennyspyyntöjen tiedot tulevat saataville rajapinnasta. Rajapintamuutokset toteutetaan rajapinnan versiona 2. Versio 1:stä tuetaan samanaikaisesti.
8.10.2016 Rajapintaskeemojen versio 3. Kirjallisen lainhuutohakemuksen toimittaminen tulee mahdolliseksi. Luovutuskirjaluonnoksen voi nyt lähettää lukittuna allekirjoitettavaksi KVP:ssä. Rajapintamuutokset toteutetaan rajapinnan versiona 3. Versio 2:stä tuetaan samanaikaisesti, version 1 käyttö ei ole enää mahdollista.
31.5.2017 Rajapintaskeemojen versio 4. Katso Rajapinnan uudet versiot
4.10.2017 Rajapintaskeemojen versio 5. Katso Rajapinnan uudet versiot
21.2.2018 Rajapintaskeemojen versio 6. Katso Rajapinnan uudet versiot
6.6.2018 Rajapintaskeemojen versio 7. Katso Rajapinnan uudet versiot
22.10.2018 Muutettu poistumisajan dokumentaatio
22.10.2018 Muutettu tietoa miten rajapinnan maksaminen toimii
14.12.2018 Rajapintaskeemojen versio 9. Katso Rajapinnan uudet versiot

Kiinteistövaihdannan palvelun tunnistautumisrajapinta

Johdanto

Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia ohjeistuksena organisaatioille tunnistautumisen toteuttamisesta KVP:n selainpohjaiseen käyttöön. Dokumentissa kuvataan liittymisprosessi, kirjautumisprosessi, tekniset vaatimukset tunnistautumisratkaisulle sekä paluusanoman attribuutit.

KVP tarjoaa tunnistautumisrajapinnan organisaatioille, jotta organisaation työntekijät voivat kirjautua järjestelmään hyödyntäen organisaation omaa kirjautumisratkaisua. Tunnusten hallinta säilyy tällöin yhdessä paikassa. Vastuunäkökulmasta Maanmittauslaitos tunnistaa teknisesti vain organisaation, joka muodostaa yhteyden MML:een ja organisaation vastuulle jää tunnistaa varsinainen käyttäjä. Tieto käyttäjän identiteetistä välitetään MML:lle käyttäjän nimen sekä yksilöivän, mutta sinänsä anonyymin tunnisteen muodossa. Organisaation vastuulla on ilmoittaa pyydettäessä viranomaisille tiettyä tunnistetta vastaavan käyttäjän nimi ja henkilötunnus. Tunnisteiden tulee säilyä pysyvästi yksilöivinä, eikä yksittäistä tunnistetta saa siksi antaa toiselle käyttäjälle sen jälkeen kun sen alkuperäinen omistaja lopettaa tunnisteen käytön. Rajapinnan käyttäminen edellyttää sopimussuhdetta MML:een.

Sanasto

Termi Selite
SAML 2.0 Security Assertion Markup Language 2.0. Standardi käyttäjän tunnistamiseen sekä käyttöoikeuksien siirtämiseen palveluiden välillä.
IdP Identity Provider. Tunnistautumispalvelu, joka sisältää käyttäjän tiedot sekä käyttöoikeudet.
SP Service Provider. Palveluntarjoaja, joka hyödyntää IdP-palveluita, tässä tapauksessa KVP.
Integraattori Organisaatio, joka vastaa muiden organisaatioiden IdP-palvelusta
Alisopimus Organisaatiosopimus, jolla on määritetty integraattori

Selainpohjaisen tunnistautumisen käyttöönotto

Aloittaakseen tunnistautumisrajapinnan käytön, tulee organisaation tehdä sopimus MML:n kanssa rajapinnan käytöstä ja toteuttaa SAML 2.0 -standardin mukainen IdP. Ratkaisussa ei ota kantaa siihen, mitä toteutusta organisaatiot käyttävät IdP-ratkaisussaan, ainoana teknisenä vaatimuksena on SAML 2.0 -standardin toteutus. Liikennöinti tapahtuu SSL-yhteyden sisällä, jossa tunnistetaan palvelin, mutta ei clientia.

Mikäli organisaatio ei halua toteuttaa omaa Idp:tä, voi tämä käyttää integraattorin palvelua. Integraattorin on mahdollista päättää viestissä lähetettävä y-tunnus. Y-tunnus määrää sen yrityksen, jossa sisäänkirjautunut käyttäjä toimii. Jotta integraattori voi käyttää tiettyä y-tunnusta, tulee y-tunnuksen omaavalle organisaatiolle tehdä alisopimus ko. integraattorin alle.

Sopimuksessa ilmoitetaan yhteyshenkilö, joka on vastuussa sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta, tekninen yhteyshenkilö, sopimuskausi sekä halutaanko asemavaltuutetulle antaa valtuudet siirtää organisaation nimissä olevia panttikirjoja. Tyypillisesti valtuudet annetaan ainoastaan rahoituslaitosten henkilöstölle. Tekninen yhteys automaattisesti lakkaa toimimasta sopimuskauden umpeutuessa, mikäli sopimusta ei ole uusittu.

Avoimen lähdekoodin ratkaisuja on listattu esimerkiksi SAML XML.org -sivustolla. Myös kaupallisia tuotteita on saatavilla.

Esimerkki avoimen lähdekoodin Shibboleth IdP -sovelluksen konfiguroinnista alustavaan testikäyttöön liitteessä 1.

Testausympäristöön integroituminen

Esivaatimukset

 • Sopimus MML:n kanssa testausvaiheesta allekirjoitettu
 • SAML 2.0:n mukainen, sopimuksen vaatimukset täyttävä IdP -testiympäristö

Vaiheet

 • MML toimittaa organisaatiolle SP:n SAML 2.0:n mukaisen XML-muotoisen metadatan
 • Organisaatio toimittaa MML:lle IdP:n SAML 2.0:n mukaisen XML-muotoisen metadatan
 • Organisaatio konfiguroi SP:n IdP:hen
 • MML ilmoittaa organisaatiolle, milloin tämä voi alkaa testata integraatiota

Tuotantoympäristöön integroituminen

Esivaatimukset

 • Sopimus MML:n kanssa tuotantovaiheesta allekirjoitettu
 • SAML 2.0:n mukainen, sopimuksen vaatimukset täyttävä IdP -tuotantoympäristö
 • Integraation toteutus on verifioitu kehitys tai testiympäristössä

Vaiheet

Kts. "KVP-testausympäristöön integroituminen"

Kirjautumisprosessi

Tunnistautumistransaktio

Kirjautumisprosessi

 1. Käyttäjä pyrkii kirjautumaan palveluun organisaation sivuilla olevan linkin kautta (esim. www.kiinteistoasiat.fi/auth/saml/organisaatioabc/v1). Käytettävä IdP määräytyy tämän osoitteen perusteella.
 2. KVP rakentaa SAML tunnistautumispyyntösanoman.
 3. KVP lähettää uudelleenohjauksen IdP:hen käyttäjän selaimelle, sisällyttäen SAML pyyntösanoman URL:iin.
 4. IdP parsii tunnistaumispyyntösanoman ja tunnistaa käyttäjän valitsemallaan menetelmällä.
 5. IdP rakentaa SAML vastaussanoman, joka sisältää KVP:n tarvitsemat käyttäjän tiedot. Sanoma on salattu KVP:n julkisella avaimella ja allekirjoitettu IdP:n julkisella avaimella.
 6. IdP palauttaa sanoman käyttäjän selaimelle, josta se välitetään KVP:lle POST -metodilla (esim. piilolomakkeen avulla).
 7. KVP verifioi sanoman, ottaa sen sisältämät attribuutit talteen ja kirjaa käyttäjän sisään palveluun.

XML-esimerkit

 • Esimerkki SP:n pyyntösanomasta
 • Esimerkki IdP:n vastaussanomasta

Tunnistautuminen ja attribuutit

Tunnistautumisintegraatiota käytettäessä autentikoimispyyntö tulee ohjata osoitteeseen: https://<ympäristön osoite>/auth/saml/<MML:n antama integraattorin tunniste>/v<tunnisterajapinnan versionumero> Esimerkiksi https://www.kiinteistoasiat.fi/auth/saml/organisaatiotunnisteabc/v1

Tunnistautumisen yhteydessä tulee välittää kaikki pakolliset attribuutit, muuten tunnistautuminen hylätään.

Käyttäjän yksilöinti tapahtuu tunnistautumispalvelun välittämällä yksilöivällä käyttäjätunnisteella, joka tulee olla jäljitettävissä pyydettäessä. MML ei ota kantaa tämän muotoon tai sisältöön, mutta organisaation tulee voida viranomaisen pyynnöstä toimittaa tieto siitä, kuka henkilö kyseisellä tunnisteella on palvelussa tehnyt toimia.

Palvelussa näytettävät tiedot muille käyttäjille ovat käyttäjän nimi, sähköpostiosoite (jos lupa annettu erikseen palvelussa) sekä yrityksen Y-tunnus. Yrityksen nimi noudetaan YTJ:stä automaattisesti Y-tunnuksen perusteella.

Attribuutit

Versio 1

Attribuutti Kuvaus Esimerkki Pakollisuus Muotovaatimukset Oletusarvo
skv.userid Uniikki yksilöivä käyttäjätunnus org_matti_437612555 Kyllä    
skv.firstname Käyttäjän etunimi Matti Kyllä    
skv.lastname Käyttäjän sukunimi Meikäläinen Kyllä    
skv.businessid Yrityksen Y-tunnus 1234567-8 Kyllä Validi YTJ:stä löytyvä Y-tunnus  
skv.language Käyttäjän kielikoodi fi Ei fi, sv fi
skv.email Käyttäjän sähköpostiosoite matti@organisaatio.com Ei Validi sähköpostiosoite Ei oletusarvoa, mutta käyttäjän tulee syöttää osoite kirjautumisen yhteydessä.
skv.authorization Käyttäjän käyttöoikeusroolit, roolien mahdollistamat toimet kuvattu tarkemmin osiossa Käyttöoikeusroolit asemavaltuutus Kyllä Merkkijonolista, [asemavaltuutus]  

XML-esimerkki IdP:n vastaussanoman attribuuteista

<saml2:AttributeStatement>
 <saml2:Attribute FriendlyName="skv.userid" Name="skv.userid" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">org_matti_437612555</saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
 <saml2:Attribute FriendlyName="skv.firstname" Name="skv.firstname" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Matti</saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
 <saml2:Attribute FriendlyName="skv.lastname" Name="skv.lastname" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Meikäläinen</saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
 <saml2:Attribute FriendlyName="skv.businessid" Name="skv.businessid" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">1234567-8</saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
 <saml2:Attribute FriendlyName="skv.language" Name="skv.language" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">fi</saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
 <saml2:Attribute FriendlyName="skv.email" Name="skv.email" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">matti@organisaatio.com</saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
 <saml2:Attribute FriendlyName="skv.authorization" Name="skv.authorization" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">asemavaltuutus</saml2:AttributeValue>
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">toinenrooli</saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
</saml2:AttributeStatement>

Rajapinnan versiointi

Palvelun vaatimat attribuutit versioidaan, jolla pyritään välttämään tilannetta, jossa kaikkien IdP:iden tulisi samalla hetkellä ottaa päivitetty rajapinta käyttöönsä. Uusi ja vanha rajapinta pyritään pitämään toiminnassa rinnakkain sovitun siirtymäjakson ajan, jonka aikana IdP:n tulisi ottaa uusi rajapinta käyttöönsä. Käytettävä rajapinta määritellään osoitteessa, jonka kautta organisaation työntekijät KVP-järjestelmään tulevat (esim. www.kiinteistoasiat.fi/auth/saml/organisaatioabc/v1 tai www.kiinteistoasiat.fi/auth/saml/organisaatioabc/v2).

Tällä hetkellä rajapinnasta on olemassa vain versio 1 (v1).

Käyttöoikeusroolit

Alustavasti KVP:ssä organisaatiokäyttäjillä on vain yksi käyttöoikeusrooli. Jos perusteita muille käyttöoikeuksille löytyy, voidaan näiden toteuttamista tarpeen mukaan harkita.

Asemavaltuutus

Käyttäjä voi toimia asiakkaansa nimissä (asiakirjojen luonnostelu ja/tai allekirjoitus) KVP-järjestelmässä niiden valtakirjojen puitteissa, jotka asiakas on organisaatiolle (Y-tunnus rajoittimena) antanut. Lisäksi jos organisaation toimialaan kuuluu luotonanto, voi käyttäjä tehdä panttikirjojen siirtohakemuksia niille sähköisille panttikirjoille, jossa organisaatio on saajana. Tämä toiminto aktivoidaan silloin kun sopimus MML:n kanssa niin määrittelee.

Mahdolliset virhetilanteet

 1. Teknisen yhteyden virhetilanteessa näytetään virhesivu.
 2. Puutteellisista/virheellisistä tunnistautumistiedoista tulee ilmoitus sisäänkirjautumisen epäonnistumisesta.
 3. Mikäli yritykselle tai integraattorille ei ole järjestelmässä voimassa olevaa sopimusta tai käyttöoikeutta, niin tekninen autentikoituminen onnistuu mutta sovellus ilmoittaa että "Ei käyttöoikeutta järjestelmään". Huomioi että integraattorilla itsellään ei välttämättä ole käyttöoikeutta vaan käyttöoikeus voi olla ainoastaan integraattorin välittämien yrityksien käyttäjillä.

Ole tarvittaessa yhteydessä tukeen ongelmien tarkempaa selvitystä varten. Liitä tukipyyntöön mukaan KVP:lle välitettävät tunnistautumistiedot.

Lisätietoja ja linkkejä

Nimi Linkki
SAML 2.0 -standardin spesifikaatio https://www.oasis-open.org/standards#samlv2.0
Avoimen lähdekoodin SAML -ratkaisuja http://saml.xml.org/wiki/saml-open-source-implementations

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
1.3.2013 1. Versio
4.6.2013 Integraattori- ja alisopimuskuvauksen lisäys
24.9.2013 Virhetilannekuvauksen lisäys
10.2.2014 Muutokset SAML-tunnistautumisrajapintaan: Lisätty tuki forceAuthn-parametrin asettamiseksi falseksi asiakkuuskohtaisesti. Oletuksena edelleen true kuten nykyisin, mutta voidaan asettaa falseksi pyynnöstä.
7.4.2014 Parannettu kuvausta

Johdanto

Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia ohjeistuksena organisaatioille asiakirjarajapintojen käyttöönottoon. Dokumenteissa kuvataan liittymisprosessi, tekniset vaatimukset sekä rajapintamääritykset luonnostelurajapintojen käyttöönottoon.

Asiakirjarajapintapalvelu

Asiakirjarajapintapalvelussa asiakkaan sovellus lähettää asiakirjoja Maanmittauslaitokselle. Asiakirjat voivat olla joko luonnoksia sähköisistä asiakirjoista tai valmiita kirjallisia hakemuksia. Sähköiset luonnosasiakirjat allekirjoitetaan aina KVP-järjestelmässä. Valmiit kirjalliset hakemukset puolestaan laitetaan suoraan vireille.

Valmiiden kirjallisten hakemusten osalta edellytetään että liitteenä toimitetaan alkuperäisestä, allekirjoitetusta asiakirjasta tehty sähköinen jäljennös (pdf tai kuva) sekä sähköisesti eroteltuna vähintään hakemuksen minimitiedot. Tässä vaiheessa valmiina kirjallisena hakemuksena voi toimittaa lainhuutohakemuksen tai erityisen oikeuden kirjaamishakemuksen.

Kyselypalvelun tekninen kuvaus

Rajapintaa käytetään HTTP/REST-tekniikkaan perustuvilla kutsuilla. Sanoma välitetään XML-muodossa ja vastaus saadaan vastaavasti XML-muodossa. Palveluun lähetettävän XML:n version tulee olla 1.0 ja sisältö välitetään aina Unicode-merkistössä UTF-8 koodattuna. Liitetiedostot välitetään zip-pakettina.

XML:n otsikkona tulee siis käytännössä olla: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Lisäksi pyynnön header-tiedoissa täytyy olla: Content-type: application/xml; charset=utf-8

Rajapintatunnistus ja tiedonsiirtoyhteys

Kaikkien rajapintojen käyttöä varten organisaatiokäyttäjän täytyy tunnistautua.

Asiakirjan lähettäjä tunnistetaan käyttäen sertifikaattipohjaista tunnistautumista. Kaikkien pyyntöjen tulee käyttää MML:n asiakkaalle toimittamaa asiakassertifikaattia. Sertifikaatti ja sen voimassaoloaika on sidottu MML:n kanssa tehtyyn sopimukseen.

Integraattori voi välittää asiakirjaluonnostelupalvelua edelleen omille asiakkailleen (eli toimia integraattorina). Loppukäyttäjien tulee tehdä sopimus MML:n kanssa ja lisäksi käytetty integraattori pitää ilmoittaa MML:lle.

Teknisesti tällöin integraattori välittää loppukäyttäjien sanomat käyttäen omaa sertifikaattiansa. Lisäksi lähetettävässä xml:ssä tulee käyttää integraattorin sopimustunnusta. Loppuorganisaatio puolestaan tunnistetaan lähettäjän perusteella. Rajapinnasta lähetettävissä asiakirjoissa tulee lähettäjän yTunnus-elementissä olla loppukäyttäjäorganisaation y-tunnus.

Yhteys asiakkaan ja palvelun välillä on suojattu käyttäen SSL-yhteyskäytäntöä. Suojaamatonta HTTP-yhteyttä ei tueta.

Asiakirjarajapinnan uudet versiot

Tällä sivulla yhteenvedetään uusien versioiden sisältö pääpiirteittäin. Asiakirjakohtaisilta sivuilta löytyy yksityiskohtaiset skeemat uusista versiosta.

Uudet versiot

Järjestelmän tarjoamat rajapinnat on versioitu. Skeemojen tiedostonimet, niissä esiintyvä versionumero ja rajapinnan osoitteen versionumero tulee täsmätä. Uusista versioista tiedotetaan erikseen. Uuden version julkaisun jälkeen pidetään vanhempaa versiota tietyn siirtymäkauden ajan voimassa uuden version rinnalla.

Uuden version tunnistaa skeemojen nimissä ja nimiavaruuksissa käytetystä versionumerosta (esim v2). Kun asiakirjarajapinnasta tulee uusi versio, niin kaikkien skeemojen versionumeroa kasvatetaan samanaikaisesti, versionumeron kasvattaminen ei siis tarkoita automaattisesti että tietyssä yksittäisessä rajapinnassa olisi tapahtunut varsinaisia toiminnallisia muutoksia.

Versio Koekäyttö alkaa Tuotantokäyttö alkaa Tuotantokäyttö päättyy
Versio 1 06/2013 1.11.2013 (laajennoksia myös myöhemmin) 8.10.2016
Versio 2 01/2016 16.3.2016 31.5.2017
Versio 3 06/2016 8.10.2016 4.10.2017
Versio 4 04/2017 31.5.2017 21.2.2018
Versio 5 05/2017 4.10.2017 06.06.2018
Versio 6 02/2018 21.2.2018 20.3.2019
Versio 7 06/2018 06.06.2018 12.6.2019
Versio 8 10/2018 12.12.2018 -
Versio 9 02/2019 20.3.2019 -
Versio 10 05/2019 12.6.2019 -

Versio 10 yhteenveto

Uudet toiminnallisuudet

 • Maanvuokraoikeuden laajentaminen
  • Mahdollista ilmoittaa useita kohteita maanvuokraoikeuden perustamiselle.
  • Mahdollista hakea maanvuokrasopimuksen korvaamista tai vuokra-ajan jatkamista.

Poistuneet toiminnallisuudet

 • Mitään ei poistettu

Skeemat

Katso myös siirtyminen käyttämään versiota 10

Versio 9 yhteenveto

Uudet toiminnallisuudet

 • Usean kiinteistön luovutus samalla luovutuskirjalla
 • Kuolinpesät saaja- ja hakijatietoihin

Poistuneet toiminnallisuudet

 • Mitään ei poistettu

Muutetut toiminnallisuudet

 • LuovutusRequest muuttunut tukemaan useaa kohdetta
 • VirheTyyppi muuttunut (uusia ja poistuneita virhetyyppejä sekä lisätty rajoitus mahdollisille arvoille)
 • Muutoksia peruskomponentteihin, muutokset vaikuttavat lähes kaikkiin rajapintoihin:
  • LuonnoksenVastaanottaja-elementtiä ei anneta enää osapuoli-kohtaisesti. True/false arvonsijaan elementissä ilmoitetaan vastaanottavan osapuolen henkilö- tai y-tunnus.
  • Laskutusosoite-elementti on poistettu AsiamiesTaiYhteyshenkilo-elementiltä ja siirretty lainhuutohakemusrajapinnan skeemaan. Laskutustiedot voi antaa jatkossa vain lainhuutohakemusrajapinnassa.
  • AsiamiesTaiYhteyshenkilo-elementin Puhelinnumero-elementti on siirretty Postiosoite-elementin yläpuolelle.
  • Osapuolien Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään.
  • UlkomainenHenkilotunniste ja UlkomainenYritysTunniste -elementit on siirretty lainhuutohakemusrajapinnan skeemaan. Ulkomaalainen osapuoli voi toimia ainoastaan lainhuutohakemusrajapinnassa.

Skeemat

Katso myös siirtyminen käyttämään versiota 9

Versio 8 yhteenveto

Uudet toiminnallisuudet

 • Vuokraoikeuden voi lisätä asiointipakettiin

Poistuneet toiminnallisuudet

 • Mitään ei poistettu

Muutetut toiminnallisuudet

 • Tilarajapinnassa vanhenemispäivämääriä
 • Vuokraoikeuden skeemaan asiointipaketin tunnus

Skeemat

Katso myös siirtyminen käyttämään versiota 8

Versio 7 yhteenveto

Versiosta 7 alkaen on mahdollista lähettää yhteiskiinnitysten purkamishakemuksia sekä asiointipaketteja.

 • Kiinnitysmuutosrajapinnan kautta voi hakea yhteiskiinnityksen purkamista.
 • Maanvuokraoikeuden perustamisrajapinnasta on poistettu elementit Tontinvuokrasopimus ja Tontinvuokraoikeus.
 • Lainhuutohakemukselle voidaan antaa VainEsikatselu-elementti, jolloin lähetettyä hakemusta ei laiteta vireille, mutta sen esikatselu-pdf:n voi ladata rajapinnan palauttamasta esikatseluosoitteesta.
 • Asiointipaketti-rajapinnan kautta voi luoda asiointipaketteja. Asiointipakettiin voi ensimmäisessä versiossa lähettää uuden määräalan luovutuskirjan sekä siihen liittyvän kiinnityshakemuksen (valmistelu ennakkoon).

Skeemat

Uusien palveluiden kuvaukset löytyvät:

Katso myös siirtyminen käyttämään versiota 7

Versio 6 yhteenveto

Versiosta 6 alkaen on mahdollista lähettää kiinnityksen kuolettamishakemuksia.

 • Uusi Kiinnitysmuutosrajapinta. Rajapinnan kautta voi hakea kiinnityksen kuolettamista.
 • Kiinnityshakemusrajapinnan kautta on mahdollista lähettää yhteiskiinnityshakemus.
 • Lainhuutohakemusrajapinnan HakemusPDFLiite -elementti muutettu vapaaehtoiseksi.
 • Lainhuutorajapinnan kautta lähetetyille hakemuksille uudet vapaaehtoiset elementit LuovutuksenSaaja -elementille: EtuostolainMukainenVakuutus ja EnsiasunnonOstajanVakuutus.
 • Maanvuokraoikeuden perustamisrajapinnasta poistettu mahdollisuus ilmoittaa yksityishenkilö vuokranantajaksi.
 • Muutoksia peruskomponenteissa: AsiamiesTaiYhteyshenkilo kooste-elementistä on poistettu elementit YhteyshenkilonaHakija ja NimettyAsiamies.
 • Muutoksia peruskomponenteissa: Hakijan Henkilotunnus ja Ytunnus elementit on korvattu elementeillä Henkilo ja Yritys.
 • Poistettu käyttämättömiä elementtejä ja tietotyyppejä.

Skeemat

Uusien palveluiden kuvaukset löytyvät:

Katso myös [siirtyminen käyttämään versiota 6][sovellusrajapintojen_päivitysohjeet_versiosta_5_versioon_6]

Versio 5 yhteenveto

Versiosta 5 alkaen on mahdollista lähettää maanvuokrasopimuksia. Laskutukseen liittyvissä elementeissä on myös lisätty mahdollisuus asiakkaan omien viitetietojen lähettämiseen.

 • Uusi Maanvuokraoikeuden perustaminen -rajapinta
 • Uusi yleinen LaskutuksenViiteTiedot -elementti, jossa on uusi AsiakkaanViite -elementti ja vanha LaskutusKoontiavain -elementti.
 • Luovutuskirja -rajapinnan kautta asiamiehelle voi tuoda jatkossa myös AsiakkaanViite -elementin mukana viitetietoja lainhuutohakemuksen laskutukseen liittyen.
 • Kaikille asiakirjoille lainhuutohakemusta lukuunottamatta voidaan antaa VainEsikatselu-elementti, jolloin lähetettyä asiakirjaa ei näytetä asiakkaalle, mutta sen esikatselu-pdf:n voi ladata rajapinnan palauttamasta esikatseluosoitteesta

[Skeemat][v5_20171004.zip]

Uusien palveluiden kuvaukset löytyvät:

Versio 4 yhteenveto

Asiakirjarajapintapalvelun versiossa 4 on mahdollista lähettää kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon). Muut merkittävimmät muutokset ovat toistuvien elementtien sijoittaminen kokoavan elementin sisään ja joidenkin elementtien pakollisuuksien muuttaminen.

Uusia kirjallisia panttikirjoja ei voi enää pyytää.

Yksityiskohtaiset muutokset

[Skeemat][v4_20170531.tar.gz]

Uusien palveluiden kuvaukset löytyvät:

Versio 3 yhteenveto

Asiakirjarajapintapalvelun versiossa 3 merkittävimmät uudistukset ovat uusi lainhuutohakemusrajapinta sekä mahdollisuus tuoda lukittu luovutuskirja. Uudistuksessa on myös skeemojen yhtenäistämistä ja yleisiä laajennuksia, jotka vaikuttavat osittain kaikkiin asiakirjoihin.

 • Lahettaja-elementti sisällytetään jatkossa sopimustietoihin, elementti poistuu perustiedoista.
 • Henkilö- ja yritystyyppeihin on lisätty mahdollisuus määrittää ulkomaalaisia toimijoita. Skeemamuutos vaikuttaa kuitenkin kaikkiin asiakirjoihin, mutta käytössä tässä vaiheessa ainoastaan lainhuutohakemuksessa.
 • pk:SaajaTyyppi on nimetty uudelleen: pk:OsapuoliTyyppi, muutos vaikuttaa kaikkiin asiakirjoihin.
 • Response skeemaan lisätty lähdehakemustunnus (Lahdehakemustunnus elementti), käytössä tässä vaiheessa ainoastaan lainhuutohakemuksessa.

Uusien palveluiden kuvaukset löytyvät:

Uuden version käyttöönotolle annetaan siirtymäaika, jonka aikana rajapinnan versio 2 on käytössä normaalisti. Rajapinnan versio 1 poistuu käytöstä. Selkeyden vuoksi uuden rajapinnan skeemoissa on siirtty v3 nimiavaruuteen.

Versio 2 yhteenveto

Asiakirjarajapintapalvelun versiossa 2 merkittävimmät uudistukset ovat asiakirjojen tilakyselyn ja valmiiden asiakirjojen lataamisen laajeneminen kaikille asiakirjarajapinnasta lähetettäville asiakirjoille. Lisäksi luovutuksen peruskomponentit poistuu ja elementit on siirretty kaikkien asioiden yhteiseen peruskomponentit-skeemaan.

Uusien palveluiden kuvaukset löytyvät:

Uuden version käyttöönotolle annetaan siirtymäaika, jonka aikana rajapinnan versio 1 on käytössä normaalisti. Selkeyden vuoksi uuden rajapinnan skeemoissa on siirtty v2 nimiavaruuteen.Toiminnallisia muutoksia on kuitenkin vähän, pääasiassa kyseessä on palveluiden laajentaminen. Alustavat versiot uusista skeemoista on saatavilla tällä sivustolla.

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Kiinnityshakemus

Tuotekuvaus

1. Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta palveluun voidaan tuoda uusi kiinnityshakemusluonnos hyväksyntää varten.

Hakemus voidaan ilmoittaa lukituksi, jolloin KVP:ssä ei sallita muutoksia hakemukseen, ainoastaan sen hyväksyminen tai poistaminen. Lukituksi merkityltä luonnokselta edellytetään kaikkien (myös vapaaehtoisten) tietojen toimittamista rajapinnasta.

Asiakirjan lähettäjä voi myös ilmoittaa ottavansa maksettavakseen kiinnityshakemusmaksun sekä rekisteriotteita. Maksut veloitetaan lähettäjältä seuraavan laskutuksen yhteydessä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Veloitus tapahtuu kun hakemus allekirjoitetaan valmiiksi.

Rajapinnan kautta lähetettyä kiinnityshakemusluonnosta voidaan päivittää lähettämällä uusi versio siitä niin kauan, kunnes asiakirjan vastaanottaja on sen KVP:ssä vastaanottanut. Tämän jälkeen on mahdollista lähettää ainoastaan uusi asiakirjaluonnos.

Kiinnityshakemuksille voi tehdä tilakyselyitä ja ladata valmiit asiakirjat.

21.2.2018 alkaen mahdollista lähettää yhteiskiinnityshakemus (v6).

20.3.2019 alkaen (v9) kuolinpesä voi toimia kiinnityksen hakijana. Kuolinpesällä tulee olla lainhuuto tai selvennyslainhuuto kohteeseen joka halutaan kiinnittää. Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee ilmoittaa rajapinnassa. Kuolinpesän osakkaiden tulee olla elossa ja täysi-ikäisiä, eivätkä he voi olla holhouksessa. Yksi kuolinpesän osakkaista ilmoitetaan luonnoksen vastaanottajaksi.

2. Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/kiinnityshakemukset /v<versio>/kiinnityshakemukset/<id>

Kiinnityshakemuksen tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Kiinnityshakemuksen päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

3. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus kiinnityshakemukselle.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty kiinnityshakemus lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä hakemuksesta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Kiinnityshakemusrajapinnan skeemaversio 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

Versiomuutoksen lisäksi ei muita muutoksia v9 ja v10 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v9 20.3.2019

Kiinnityshakemusrajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

 • Mahdollisuus ilmoittaa kuolinpesä kiinnityksen hakijaksi.
 • LuonnoksenVastaanottaja-elementti on poistettu Hakija-elementin sisältä. Sen sijaan elementti annetaan vain kerran ja siinä ilmoitetaan vastaanottavan osapuolen henkilö- tai y-tunnus.
 • Hakijan Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään.
 • Asiamiehen Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään. Puhelinnumero-elementti on siirretty Postiosoite-elementin yläpuolelle.
 • Asiamiehen laskutusosoitetta on poistettu. Hakemusmaksu ja mahdolliset rekisteriotemaksut laskutetaan asiakirjan lähettäjältä mikäli HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle-elementin arvo on true.

Muutokset Hakijat-elementtiin:

<yle:Hakijat>
 <!--1 or more repetitions:-->
 <yle:Hakija>
-  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
  <yle:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
   <yle:YleinenHenkilotunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2008-09-29</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Henkilo>
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
-   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Yritys>
+  <yle:Kuolinpesa>
+   <yle:Vainaja>
+    <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+    <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+    <yle:YleinenHenkilotunniste>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+    </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   </yle:Vainaja>
+   <yle:Osakkaat>
+    <!--1 or more repetitions:-->
+    <yle:Osakas>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilo>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Henkilo>
+     <yle:Yritys>
+      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+      <yle:YleinenYritysTunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+      </yle:YleinenYritysTunniste>
+      <!--Optional:-->
+      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Yritys>
+    </yle:Osakas>
+   </yle:Osakkaat>
+  </yle:Kuolinpesa>
-  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-  <yle:LuonnoksenVastaanottaja>true</yle:LuonnoksenVastaanottaja>
 </yle:Hakija>
</yle:Hakijat>
+ <yle:LuonnoksenVastaanottaja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+  <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+ </yle:LuonnoksenVastaanottaja>

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemusesimerkki: kuolinpesä hakijana

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v8 12.12.2018

Kiinnityshakemusrajapinnan skeemaversio 8, joka viedään tuotantoon 12.12.2018.

Ei versiomuutoksen lisäksi muita muutoksia v7 ja v8 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v7 6.6.2018

Kiinnityshakemusrajapinnan skeemaversio 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

 • Skeemaan lisätty vapaaehtoinen elementti Asiointipakettitunnus. Kiinnityshakemusta ei kuitenkaan vielä versiossa 7 voi lisätä asiointipakettiin.
 • KiinnitettavatKohteet -elementti on muuttunut, Kiinteistotunnus-elementtien sijaan sisältää KiinnitettavaKohde-elementtejä (1-n). KiinnitettavaKohde-elementti sisältää Kiinteistotunnus-elementin sekä vapaaehtoisen elementin UuteenMaaraalaan, joka voidaan antaa mikäli kohteesta ollaan kiinnittämässä uutta määräalaa ja hakemus kuuluu asiointipakettiin. UuteenMaaraalaan elementtiä ei kuitenkaan voi vielä versiossa 7 kiinnityshakemuksella käyttää.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemusluonnoksen vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
1.11.2013 1. versio tuotantoon
14.4.2014 tuotannossa 1.10.2014 Assi-asiakastunnus sekä osoitetietojen Tarkenne-elementti poistettu rajapinnasta
1.10.2014 tuotannossa Lisätty mahdollisuus luoda osamäärien kiinnityksiä. Nyt myös koko kiinteistön kiinnitykseen vaaditaan kaikki kiinnitykseen liittyvät hakijat.
Lisätyt elementit: EnsisijainenHakija. Poistetut elementit: KokoKohteenKiinnitys.
7.1.2015 tuotannossa Kiinnityshakemuksen YhteystiedotTyyppi: puhelinnumero ei ole enää pakollinen
Muutoksia peruskomponenteissa:
 • Puhelinnumero ei ole asiakirjan lähettäjällä enää pakollinen tieto
 • Korjattu virheellinen NumeroTyypin määritys
 • Sähköpostiosoitteen maksimipituus on jatkossa 100 merkkiä
Muutokset virhe -skeemassa:
 • Virhekoodi 10 tarkoittaa virhettä postinumerossa
 • Lisätty uusia virhekoodeja
3.6.2015 tuotannossa Useita parannuksia * Aina pakolliset elementit ryhmitelty KiinnityshakemuksenPerustiedotTyyppiin * Mahdollisuus määrittää asiakirja lukituksi * Mahdollisuus maksaa vastaanottajan puolesta hakemusmaksu ja otemaksuja * Selkeytetty skeemaa, siirrytty käyttämään yleisiä komponentteja silloin kun mahdollista (YhteyshenkiloTyyppi => SaajaTyyppi), poistettu tarpeeton kiinnityshakemuksen_peruskomponentit_v1.xsd
16.3.2016 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 2. Kiinnityshakemuksen vastauksessa palautetaan nyt myös tilakyselyn osoite kiinnityshakemuksen tilakyselyä varten.
8.10.2016 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 3.
31.5.2017 tuotannossa Versio v4 lisätty. Ilmoitus kirjallisten panttikirjojen poistosta lisätty.
4.10.2017 tuotannossa Versio v5 lisätty.
4.12.2017 tuotannossa Lisätty vapaaehtoinen elementti VainEsikatselu versioon v5.
21.2.2018 tuotannossa Skeemaversio 6
 • Kiinnitettäviä kohteita voi ilmoittaa useita
 • HenkiloTaiYritysTyyppi sekä HakijaKontaktiTyyppi poistettu tarpeettomana
 • Elementit Haltija, ValittuHakija sekä Velkoja poistettu tarpeettomana
 • Muutoksia peruskomponenteissa: AsiamiesTaiYhteyshenkilo kooste-elementistä on poistettu elementit YhteyshenkilonaHakija ja NimettyAsiamies
 • Muutoksia peruskomponenteissa: Hakijan Henkilotunnus ja Ytunnus elementit on korvattu elementeillä Henkilo ja Yritys.
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
 • Lisätty mahdollisuus ilmoittaa kiinnityshakemus asiointipakettiin kuuluvaksi.
 • Asiointipakettiin kuuluvassa kiinnityshakemuksessa mahdollisuus kiinnittää uusi määräala. Määräalan luovutuksen tulee myös olla osana samaa asiointipakettia.
24.10.2018 tuotannossa Poistettu v3 - v1 kuvaukset
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
10.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
2.5.2019 Lisätty v10 kuvaus
3.5.2019 Poistettu v4 - v5 kuvaukset

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon)

Tuotekuvaus

1. Yleiskuvaus

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa uusien vakuuksien hakeminen on varmistettava ennen kiinteistökaupan syntymistä. Toisin sanoen Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ei kiinnityshakemuksen valmisteluhetkellä ole ostajan nimissä merkittynä vireillä olevaa tai vahvistettua lainhuutoa.

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) voidaan lähettää Kiinteistövaihdannan palvelun asiakirjarajapintaan ostajan allekirjoitettavaksi. Ostaja voi allekirjoittaa hakemuksen ennen kaupan syntymistä. Kiinnityshakemus tulee vireille kuitenkin vasta silloin, kun ostajan lainhuuto on vireillä. Kiinnityksen vireilletulo tapahtuu automaattisesti lainhuudon vireilletulon jälkeen ja sille tehdään automaattisesti Maakaaren edellyttämät tarkistukset.

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) odottaa allekirjoittamisen jälkeen lainhuudon vireilletuloa palvelussamme kolmen kuukauden ajan.

Kiinnityshakemuksella (valmistelu ennakkoon) voi hakea vain koko kohteen kiinnityksiä. Palvelun kehittäminen kuitenkin jatkuu ja tulevaisuudessa toimintoa tullaan laajentamaan myös muun tyyppisille kohteille (esim. määräosa).

Kiinnityshakemuksesta (valmistelu ennakkoon) toimitetaan lasku asiakirjan lähettäjälle. Lasku muodostuu vasta kun hakemus tulee vireille.

21.2.2018 (v6) alkaen mahdollista lähettää yhteiskiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon).

6.6.2018 alkaen (v7) mahdollista ilmoittaa hakemus asiointipakettiin kuuluvaksi. Asiointipakettiin kuuluvassa kiinnityshakemuksessa (valmistelu ennakkoon) mahdollista kiinnittää uusi määräala.

12.12.2018 alkaen (v8) asiointipakettiin kuuluvassa kiinnityshakemuksessa (valmistelu ennakkoon) mahdollista kiinnittää uusi laitos.

kuva

2. Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/kiinnityshakemukset_valmistelu_ennakkoon /v<versio>/kiinnityshakemukset_valmistelu_ennakkoon<id>

Kiinnityshakemuksen (valmistelu ennakkoon) tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Asiakirjan päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

3. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus kiinnityshakemukselle (valmistelu ennakkoon).
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä hakemuksesta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Rajapinnan skeemaversio 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

Versiomuutoksen lisäksi ei muita muutoksia v9 ja v10 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemus_valmistelu_ennakkoon_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) esimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) vastauksesta

Skeema v9 20.3.2019

Rajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019. Kiinnityshakemus- ja peruskomponentteihin on tehty muutoksia, jotka vaikuttavat skeemaan.

 • Huom. Kuolinpesä ei voi toimia hakijana kiinnityshakemuksella (valmistelu ennakkoon)!
 • LuonnoksenVastaanottaja-elementti on poistettu Hakija-elementin sisältä. Sen sijaan elementti annetaan vain kerran ja siinä ilmoitetaan vastaanottavan osapuolen henkilö- tai y-tunnus.
 • Hakijan Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään.
 • Asiamiehen Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään. Puhelinnumero-elementti on siirretty Postiosoite-elementin yläpuolelle.
 • Asiamiehen laskutusosoitetta on poistettu. Hakemusmaksu laskutetaan asiakirjan lähettäjältä.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemus_valmistelu_ennakkoon_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) esimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) vastauksesta

Skeema v8 12.12.2018

Rajapinnan skeemaversio 8, joka viedään tuotantoon 12.12.2018.

 • KiinnitettavaKohde-elementtiin on mahdollista lisätä uusi vapaaehtoinen elementti UuteenLaitokseen, joka voidaan antaa mikäli kohteesta ollaan kiinnittämässä uutta laitosta ja hakemus kuuluu asiointipakettiin.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemus_valmistelu_ennakkoon_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) esimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) vastauksesta

Skeema v7 6.6.2018

Rajapinnan skeemaversio 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

 • Skeemaan lisätty vapaaehtoinen elementti Asiointipakettitunnus. Asiointipaketin tunnuksen voi antaa mikäli halutaan kiinnittää uusi määräala tai pidättää määräala. Samassa asiointipaketissa tulee olla vastaava luovutuskirja.
 • KiinnitettavatKohteet -elementti on muuttunut, Kiinteistotunnus-elementtien sijaan sisältää KiinnitettavaKohde-elementtejä (1-n). KiinnitettavaKohde-elementti sisältää Kiinteistotunnus-elementin sekä vapaaehtoisen elementin UuteenMaaraalaan, joka voidaan antaa mikäli kohteesta ollaan kiinnittämässä uutta määräalaa ja hakemus kuuluu asiointipakettiin.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemus_valmistelu_ennakkoon_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) esimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) vastauksesta

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio kiinnityshakemus_valmistelu_ennakkoon_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) esimerkki

Vastaus

Esimerkki kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
31.5.2017 1. versio tuotantoon
4.10.2017 tuotannossa Versio v5 lisätty.
4.12.2017 tuotannossa Lisätty vapaaehtoinen elementti VainEsikatselu versioon v5.
21.2.2018 tuotannossa Skeemaversio 6
 • Kiinnitettäviä kohteita voi ilmoittaa useita
 • Muutoksia peruskomponenteissa: AsiamiesTaiYhteyshenkilo kooste-elementistä on poistettu elementit YhteyshenkilonaHakija ja NimettyAsiamies
 • Muutoksia peruskomponenteissa: Hakijan Henkilotunnus ja Ytunnus elementit on korvattu elementeillä Henkilo ja Yritys.
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
 • Lisätty mahdollisuus ilmoittaa kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) asiointipakettiin kuuluvaksi.
 • Asiointipakettiin kuuluvassa kiinnityshakemuksessa (valmistelu ennakkoon) mahdollisuus kiinnittää uusi määräala. Määräalan luovutuksen tulee myös olla osana samaa asiointipakettia.
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
2.5.2019 Lisätty v10 kuvaus
3.5.2019 Poistettu v4 - v5 kuvaukset

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Kiinnitysmuutos

Yleiskuvaus

Kiinnitysmuutosrajapinta mahdollistaa hakemusten lähettämisen Kiinteistövaihdannan palveluun kiinnityksen kuolettamiseksi tai yhteiskiinnityksen purkamiseksi. Tämän rajapinnan kautta voi tehdä hakemuksia silloin, kun niitä koskevat panttikirjat ovat sähköisiä. Hakemukset ovat aina lukittuja eikä niitä voi muokata käyttöliittymässä.

Kiinnityksen muuttamista koskevan hakemuksen yhteydessä on mahdollista antaa pantinhaltijan suostumus kiinnityksen purkamiseksi tai kuolettamiseksi. Suostumus on allekirjoitettava ennen hakemusta. Allekirjoitus voidaan tehdä tunnistusrajapinnan kautta tai käyttöliittymässä.

Ennen 1.1.2019 vireille menneistä hakemuksista ei kirjaudu laskua KVP:ssa, vaan lasku toimitetaan jälkikäteen hakemuksessa olevien tietojen perusteella. 1.1.2019 alkaen vastaanotetuista hakemuksista muodostuu lasku KVP:ssä, joka laskutetaan lähettäjältä hakemuksen mennessä vireille.

Hakemuksien tilaa voi tarkastella KVP:n tilarajapinnan kautta.

20.3.2019 alkaen (v9) kuolinpesä voidaan ilmoittaa hakijaksi tai panttikirjan saajaksi kiinnityksen muuttamista koskevissa hakemuksissa. Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee ilmoittaa rajapinnassa. Kuolinpesän osakkaiden tulee olla elossa ja täysi-ikäisiä, eivätkä he voi olla holhouksessa. Mikäli kuolinpesä toimii hakijana, yksi kuolinpesän osakkaista ilmoitetaan luonnoksen vastaanottajaksi. Mikäli kuolinpesä on panttikirjan saajana, mutta ei hakijana, kuolinpesälle luodaan automaattisesti suostumus allekirjoitettavaksi asiakirjan lähettämisen yhteydessä.

Hakemus kiinnityksen kuolettamisesta

Kiinnityksen kuolettamista haetaan mm. silloin kun kiinnitys ei ole enää lainan vakuutena. Kiinnityksen kuolettamista haetaan myös esimerkiksi silloin, kun lainan määrä on suurempi ja aikaisemmat vahvistetut kiinnitykset ovat rahamäärältään niin pieniä, että ne kannattaa kuolettaa ja vahvistaa uusi kiinnitys. Kiinnityksen kuolettamista voi hakea omistaja. Silloin kun kyseessä on yhteiskiinnitys tai kohteella on useampi osaomistaja, kaikkien omistajien tulee toimia hakijoina. Pantinhaltijan sen sijaan on annettava suostumus kiinnityksen kuolettamiseksi. Toiminto käsittää nykyisellään ainoastaan kiinnityksen kuolettamisen kokonaan. Kiinnityksen kuolettamishakemus on ilmainen.

Käyttötapaus

 1. Pankkitoimihenkilö toimittaa lukitun kiinnityksen kuolettamishakemuksen asiakirjarajapinnan kautta vastaanottajaksi merkitylle hakijalle.
 2. Sähköisen panttikirjan saajaksi merkitty antaa suostumuksen allekirjoittamalla tunnistusrajapinnan kautta. (Suostumusta ei tarvita, mikäli panttikirjan saajaksi on merkitty kiinteistön omistaja).
 3. Jokaisen saajaksi merkityn tahon on annettava suostumus.
 4. Hakija (kiinteistön omistaja) voi allekirjoittaa hakemuksen.
 5. Hakemus tulee vireille Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Yhteiskiinnityksen purkaminen

Yhteiskiinnityksen purkamista voi hakea kiinteistön omistaja tai pantin saaja. (Huom.: mikäli kiinnityksiä puretaan useamman panttikirjan osalta, tulee niiden keskinäiset kohteet olla samat. Muutoin tulee jokaisen tapauksen osalta tehdä oma hakemuksensa). Hakemuksesta toimitetaan lasku hakemuksen lähettäjälle.

Yhteiskiinnityksen purkamishakemuksia on mahdollista lähettää kesäkuusta 2018 alkaen (v7).

Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/kiinnitysmuutos /v<versio>/kiinnitysmuutos/<id>

Hakemuksen tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Hakemuksen päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus kiinnitysmuutoshakemukselle.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty kiinnitysmuutoshakemus lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä hakemuksesta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

 • Suostujat ja Suostuja -elementit on siirretty peruskomponentteihin.
<!--Optional:-->
-<kiin:Suostujat>
+<yle:Suostujat>
 <!--1 or more repetitions:-->
- <kiin:Suostuja>
+ <yle:Suostuja>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <yle:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
   <yle:YleinenHenkilotunniste>
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
   </yle:YleinenHenkilotunniste>
   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Henkilo>
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Yritys>
- </kiin:Suostuja>
+ </yle:Suostuja>
-</kiin:Suostujat>
+</yle:Suostujat>

Käsitemalli

Skeemat kansio Kiinnitysmuutosrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Yhteiskiinnityksen purkaminen)

Kiinnityksen kuolettaminen

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v9 20.3.2019

 • Mahdollisuus ilmoittaa kuolinpesä kiinnitysmuutoksen hakijaksi tai panttikirjan saajaksi.
 • LuonnoksenVastaanottaja-elementti on poistettu Hakija-elementin sisältä. Sen sijaan elementti annetaan vain kerran ja siinä ilmoitetaan vastaanottavan osapuolen henkilö- tai y-tunnus.
 • Hakijan Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään.
 • Asiamiehen Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään. Puhelinnumero-elementti on siirretty Postiosoite-elementin yläpuolelle.
 • Asiamiehen laskutusosoitetta on poistettu. Hakemusmaksu laskutetaan asiakirjan lähettäjältä.
<yle:Hakijat>
 <!--1 or more repetitions:-->
 <yle:Hakija>
-  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
  <yle:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
   <yle:YleinenHenkilotunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2008-09-29</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Henkilo>
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
-   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Yritys>
+  <yle:Kuolinpesa>
+   <yle:Vainaja>
+    <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+    <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+    <yle:YleinenHenkilotunniste>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+    </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   </yle:Vainaja>
+   <yle:Osakkaat>
+    <!--1 or more repetitions:-->
+    <yle:Osakas>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilo>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Henkilo>
+     <yle:Yritys>
+      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+      <yle:YleinenYritysTunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+      </yle:YleinenYritysTunniste>
+      <!--Optional:-->
+      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Yritys>
+    </yle:Osakas>
+   </yle:Osakkaat>
+  </yle:Kuolinpesa>
-  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-  <yle:LuonnoksenVastaanottaja>true</yle:LuonnoksenVastaanottaja>
 </yle:Hakija>
</yle:Hakijat>
+ <yle:LuonnoksenVastaanottaja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+  <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+ </yle:LuonnoksenVastaanottaja>

Käsitemalli

Skeemat kansio Kiinnitysmuutosrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Yhteiskiinnityksen purkaminen (kuolinpesä panttikirjan saajana)

Kiinnityksen kuolettaminen (kuolinpesä panttikirjan saajana)

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v8 12.12.2018

 • Skeemaan lisätty vapaaehtoinen elementti LaskutuksenViiteTiedot.
  • Yhteiskiinnityksen purkamishakemuksen mennessä vireille muodostuu siitä 1.1.2019 alkaen lähettäjälle hakemusmaksun sisältävä lasku. Lähettäjä voi halutessaan kertoa tällä elementillä tarkempia laskutukseen liittyviä tietoja.

Käsitemalli

Skeemat kansio Kiinnitysmuutosrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Yhteiskiinnityksen purkaminen

Kiinnityksen kuolettaminen

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v7 6.6.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio Kiinnitysmuutosrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Yhteiskiinnityksen purkaminen

Kiinnityksen kuolettaminen

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v6 21.02.2018

Tämä on skeeman ensimmäinen versio, joka viedään tuotantoon 21.02.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio Kiinnitysmuutosrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Kiinnityksen kuolettaminen

Vastaus

Esimerkkivastaus

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
21.02.2018 1. versio tuotantoon, skeemaversio 6
Mahdollisuus lähettää kiinnityksen kuolettamishakemuksia
6.6.2018 Skeemaversio 7
Mahdollisuus lähettää yhteiskiinnityksen purkamishakemuksia
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
10.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
23.1.2019 Päivitetty skeemoja ja dokumentaatiota osalta. Kuolinpesä voi olla hakijana ja panttikirjan saajana.
2.5.2019 Lisätty v10 kuvaus

Asiakirjarajapinta - Lainhuutohakemus

1. Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta voidaan toimittaa Maanmittauslaitokselle valmis kirjallinen lainhuuto- tai erityisen oikeuden siirtohakemus. Myös selvennyslainhuuto on mahdollista toimittaa. Rajapinnan kautta toimitetaan hakemuksen kaikki tiedot rakenteellisena käsittelyn nopeuttamiseksi.

Hakemus menee suoraan vireille liitetiedostojen toimittamisen jälkeen jos tiedoissa ei havaita ongelmia. Liitetiedostojen sallitut tiedostomuodot ovat pdf ja jpg.

Versiossa 6 elementti HakemusPDFLiite on muutettu vapaaehtoiseksi. Jos HakemusPDFLiite-elementtiä eikä muitakaan Liitetiedosto-elementtejä ole, hakemus menee suoraan vireille ilman liitetiedostojen toimittamista.

Versiosta 7 lähtien hakemukselle voidaan antaa VainEsikatselu-elementti, jolloin lähetettyä hakemusta ei laiteta vireille, mutta sen esikatselu-pdf:n voi ladata rajapinnan palauttamasta esikatseluosoitteesta.

Valmiin hakemuksen liitteineen voi ladata zip-tiedostona.

Lainhuutohakemuksen lähetys

2. Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/lainhuutohakemukset /v<versio>/lainhuutohakemukset/<id>

Hakemuksen tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Hakemuksen päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

Lainhuutohakemussanomaan merkityt liitetiedostot tulee lähettää vastaussanomassa välitettyyn URL-osoitteeseen pakattuna yhteen ZIP-tiedostoon HTTP POST-metodia käyttäen. Content-type "application/zip".

3. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • Asiakirjarajapintapalvelun antama tunnus lainhuutohakemukselle.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty asiakirjaluonnos tulee lähettää (alkaen v7). Päivitys on mahdollista vain mikäli ensin on lähetty hakemus jossa VainEsikatselu-elementti (arvona true).
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • LiitetiedostoOsoite
  • URL, johon lainhuutohakemukseen liittyvät liitetiedostot lähetetään ZIP-paketissa. URL-osoitteen loppuun tulee lisätä parametri ytunnus (arvoksi tulee lähettäjän y-tunnus).
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä hakemuksesta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

 • LainhuudonHaku ja LainhuudonHakuSelite -elementit on uudelleennimetty.
- <!--Optional:-->
- <yle:LainhuudonHaku>AL</yle:LainhuudonHaku>
- <!--Optional:-->
- <yle:LainhuudonHakuSelite>string</yle:LainhuudonHakuSelite>
+ <!--Optional:-->
+ <yle:KenenLukuun>
+  <yle:KenenLukuunValinta>AL</yle:KenenLukuunValinta>
+  <!--Optional:-->
+  <yle:MuunLukuunSelite>string</yle:MuunLukuunSelite>
+ </yle:KenenLukuun>

Käsitemalli

Skeemat kansio lainhuutohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Lainhuutohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki lainhuutohakemuksen vastauksesta

Skeema v9 20.3.2019

Rajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

 • Henkilo- ja Yritys-elementit käyttävät lainhuutohakemuksen nimiavaruutta
  • luovuttajan sähköpostiosoite ei ole pakollinen tieto
  • ulkomaalainen osapuoli voi toimia vain lainhuutohakemusrajapinnassa
 • Laskutukseen liittyvät elementit on siirretty lainhuutohakemuksen skeemaan peruskomponenteista.
 • EtuostolainMukainenVakuutus ja EnsiasunnonOstajanVakuutus elementit on siirretty lainhuutohakemuksen skeemaan peruskomponenteista.

Muutokset LuovutuksenSaaja-elementtiin:

-<yle:LuovutuksenSaaja>
+<lain:LuovutuksenSaaja>
 <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
- <yle:Henkilo>
+ <lain:Henkilo>
  <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
  <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-  <yle:YleinenHenkilotunniste>
+  <lain:HenkiloTunniste>
   <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
   <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-   <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-    <yle:SyntymaAika>2006-08-19+03:00</yle:SyntymaAika>
-    <!--Optional:-->
-    <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-   </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
+   <lain:UlkomainenHenkilotunniste>
+    <lain:SyntymaAika>2006-08-19+03:00</lain:SyntymaAika>
+    <!--Optional:-->
+    <lain:UlkomainenHenkilotunnus>string</lain:UlkomainenHenkilotunnus>
+   </lain:UlkomainenHenkilotunniste>
   <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-  </yle:YleinenHenkilotunniste>
+  </lain:HenkiloTunniste>
- </yle:Henkilo>
+ </lain:Henkilo>
- <yle:Yritys>
+ <lain:Yritys>
  <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
-  <yle:YleinenYritysTunniste>
+  <lain:YritysTunniste>
   <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
   <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-   <yle:UlkomainenYritysTunniste>
+   <lain:UlkomainenYritysTunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-    <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
+    <lain:UlkomainenYtunnus>string</lain:UlkomainenYtunnus>
-   </yle:UlkomainenYritysTunniste>
+   </lain:UlkomainenYritysTunniste>
-  </yle:YleinenYritysTunniste>
+  </lain:YritysTunniste>
  <!--Optional:-->
  <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
- </yle:Yritys>
+ </lain:Yritys>
 <!--Optional:-->
 <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
 <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
 <!--Optional:-->
 <yle:LainhuudonHaku>AL</yle:LainhuudonHaku>
 <!--Optional:-->
 <yle:LainhuudonHakuSelite>string</yle:LainhuudonHakuSelite>
 <!--Optional:-->
- <yle:EtuostolainMukainenVakuutus>true</yle:EtuostolainMukainenVakuutus>
+ <lain:EtuostolainMukainenVakuutus>true</lain:EtuostolainMukainenVakuutus>
 <!--Optional:-->
- <yle:EnsiasunnonOstajanVakuutus>true</yle:EnsiasunnonOstajanVakuutus>
+ <lain:EnsiasunnonOstajanVakuutus>true</lain:EnsiasunnonOstajanVakuutus>
-</yle:LuovutuksenSaaja>
+</lain:LuovutuksenSaaja>

Muutokset LuovutettavaOsuus-elementtiin:

<lain:LuovutettavaOsuus>
 <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
 <!--1 or more repetitions:-->
 <lain:Osapuoli>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-  <yle:Henkilo>
+  <lain:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-   <yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <lain:HenkiloTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2006-08-19+03:00</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
+    <lain:UlkomainenHenkilotunniste>
+     <lain:SyntymaAika>2006-08-19+03:00</lain:SyntymaAika>
+     <!--Optional:-->
+     <lain:UlkomainenHenkilotunnus>string</lain:UlkomainenHenkilotunnus>
+    </lain:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   </lain:HenkiloTunniste>
-  </yle:Henkilo>
+  </lain:Henkilo>
-  <yle:Yritys>
+  <lain:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
-   <yle:YleinenYritysTunniste>
+   <lain:YritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
+    <lain:UlkomainenYritysTunniste>
     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
+     <lain:UlkomainenYtunnus>string</lain:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
+    </lain:UlkomainenYritysTunniste>
-   </yle:YleinenYritysTunniste>
+   </lain:YritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
-  </yle:Yritys>
+  </lain:Yritys>
  <!--Optional:-->
  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
 </lain:Osapuoli>
</lain:LuovutettavaOsuus>

Muutokset AsiamiesTaiYhteyshenkilo-elementtiin:

- <yle:AsiamiesTaiYhteyshenkilo>
+ <lain:AsiamiesTaiYhteyshenkilo>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-  <yle:Henkilo>
+  <lain:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-   <yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <lain:HenkiloTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2006-08-19+03:00</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
+    <lain:UlkomainenHenkilotunniste>
+     <lain:SyntymaAika>2006-08-19+03:00</lain:SyntymaAika>
+     <!--Optional:-->
+     <lain:UlkomainenHenkilotunnus>string</lain:UlkomainenHenkilotunnus>
+    </lain:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   </lain:HenkiloTunniste>
-  </yle:Henkilo>
+  </lain:Henkilo>
-  <yle:Yritys>
+  <lain:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
-   <yle:YleinenYritysTunniste>
+   <lain:YritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
+    <lain:UlkomainenYritysTunniste>
     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
+     <lain:UlkomainenYtunnus>string</lain:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
+    </lain:UlkomainenYritysTunniste>
-   </yle:YleinenYritysTunniste>
+   </lain:YritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
-  </yle:Yritys>
+  </lain:Yritys>
  <!--Optional:-->
-  <yle:Postiosoite>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:Vastaanottaja>string</yle:Vastaanottaja>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:VastaanottajanTarkenne>string</yle:VastaanottajanTarkenne>
-   <yle:Katuosoite>string</yle:Katuosoite>
-   <yle:Postinumero>string</yle:Postinumero>
-   <yle:Postitoimipaikka>string</yle:Postitoimipaikka>
-   <yle:Maatunnus>st</yle:Maatunnus>
-  </yle:Postiosoite>
-  <!--Optional:-->
-  <yle:Puhelinnumero>string</yle:Puhelinnumero>
  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+  <!--Optional:-->
+  <yle:Puhelinnumero>string</yle:Puhelinnumero>
+  <yle:Postiosoite>
+   <!--Optional:-->
+   <yle:Vastaanottaja>string</yle:Vastaanottaja>
+   <!--Optional:-->
+   <yle:VastaanottajanTarkenne>string</yle:VastaanottajanTarkenne>
+   <yle:Katuosoite>string</yle:Katuosoite>
+   <yle:Postinumero>string</yle:Postinumero>
+   <yle:Postitoimipaikka>string</yle:Postitoimipaikka>
+   <yle:Maatunnus>st</yle:Maatunnus>
+  </yle:Postiosoite>
  <!--Optional:-->
-  <yle:Laskutusosoite>
+  <lain:Laskutusosoite>
   <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
   <yle:Postiosoite>
    <!--Optional:-->
    <yle:Vastaanottaja>string</yle:Vastaanottaja>
    <!--Optional:-->
    <yle:VastaanottajanTarkenne>string</yle:VastaanottajanTarkenne>
    <yle:Katuosoite>string</yle:Katuosoite>
    <yle:Postinumero>string</yle:Postinumero>
    <yle:Postitoimipaikka>string</yle:Postitoimipaikka>
    <yle:Maatunnus>st</yle:Maatunnus>
   </yle:Postiosoite>
-   <yle:Verkkolaskutustiedot>
-     <yle:Operaattoritunnus>string</yle:Operaattoritunnus>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:OvtTunnuksenTarkenne>strin</yle:OvtTunnuksenTarkenne>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:Verkkolaskuosoite>string</yle:Verkkolaskuosoite>
-    </yle:Verkkolaskutustiedot>
-   </yle:Laskutusosoite>
+   <lain:Verkkolaskutustiedot>
+    <lain:Operaattoritunnus>string</lain:Operaattoritunnus>
+    <!--Optional:-->
+    <lain:OvtTunnuksenTarkenne>strin</lain:OvtTunnuksenTarkenne>
+    <!--Optional:-->
+    <lain:Verkkolaskuosoite>string</lain:Verkkolaskuosoite>
+   </lain:Verkkolaskutustiedot>
+  </lain:Laskutusosoite>
  <!--Optional:-->
  <yle:AsiakkaanViite>
   <!--Optional:-->
   <yle:Viitteenne>string</yle:Viitteenne>
   <!--Optional:-->
   <yle:Tiliointiviite>string</yle:Tiliointiviite>
   <!--Optional:-->
   <yle:Tilausnumero>string</yle:Tilausnumero>
   <!--Optional:-->
   <yle:Sopimusnumero>string</yle:Sopimusnumero>
   <!--Optional:-->
   <yle:TyomaaAvain>string</yle:TyomaaAvain>
  </yle:AsiakkaanViite>
- </yle:AsiamiesTaiYhteyshenkilo>
+ </lain:AsiamiesTaiYhteyshenkilo>

Käsitemalli

Skeemat kansio lainhuutohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Lainhuutohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki lainhuutohakemuksen vastauksesta

Skeema v8 12.12.2018

Ei versiomuutoksen lisäksi muita muutoksia v7 ja v8 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio lainhuutohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Lainhuutohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki lainhuutohakemuksen vastauksesta

Skeema v7 6.6.2018

Lainhuutohakemusrajapinnan skeemaversio 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

 • Skeemaan lisätty vapaaehtoinen elementti VainEsikatselu. Mikäli tämä elementti lähetetään, lainhuutohakemusta ei laiteta vireille, ainoastaan esikatselu-pdf:n lataaminen rajapinnasta on mahdollista. Jos elementtiä ei lähetetä, tämä tulkitaan falseksi. Kun hakemus halutaan vireille, siihen lähetetään päivitys ilman VainEsikatselu-elementtiä.

Käsitemalli

Skeemat kansio lainhuutohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Lainhuutohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki lainhuutohakemuksen vastauksesta

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio lainhuutohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Lainhuutohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki lainhuutohakemuksen vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
18.8.2016 Korjauksia skeemaan:
 • Mahdollisuus määrittää useita luovuttajia
 • SyntymaAika -elementti pakollinen ulkomaalaiselle henkilölle
 • VakuutusEiEtuostonAlaisiaMuitaLuovutuksiaTehtyna -elementti poistettu
 • LaskulleOtettavatPalvelut -elementti poistettu
8.10.2016 tuotannossa 1. versio tuotantoon (v3).
31.05.2017 tuotannossa Mahdollisuus lähettää myös selvennyslainhuuto (v4).
04.10.2017 tuotannossa Skeema v5:
 • Kauppahinta -elementin pakollisuus poistettu
 • Uusina tietoina rajapinnassa voi tuoda viitetietoja lainhuutohakemuksen laskutukseen liittyen
21.2.2018 tuotannossa Skeemaversio 6
 • HakemusPDFLiite -elementti muutettu vapaaehtoiseksi
 • HenkiloTaiYritysTyyppi poistettu tarpeettomana
 • Muutoksia peruskomponenteissa: AsiamiesTaiYhteyshenkilo kooste-elementistä on poistettu elementit YhteyshenkilonaHakija ja NimettyAsiamies
 • Uudet vapaaehtoiset elementit LuovutuksenSaaja -elementille: EtuostolainMukainenVakuutus ja EnsiasunnonOstajanVakuutus.
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
Lisätty vapaaehtoinen elementti VainEsikatselu.
24.10.2018 tuotannossa Poistettu v3 - v1 kuvaukset
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
18.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
2.5.2019 Lisätty v10 kuvaus
3.5.2019 Poistettu v4 - v5 kuvaukset

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Luovutuskirja

Luovutuskirjaluonnoksen luonti

1. Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta voidaan KVP:hen tuoda uusia luovutuskirjaluonnoksia allekirjoittamista varten. Liitetiedostojen sallitut tiedostomuodot ovat pdf ja jpg.

Asiakirjan lähettäjä voi ilmoittaa ottavansa maksettavakseen asiointimaksun sekä rekisteriotteita. Maksut veloitetaan lähettäjältä seuraavan laskutuksen yhteydessä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakirjan lähettäjä voi:

 • Toimittaa myös KiinteistönLuovutusIlmoituksen tiedot (kauppahintarekisteriä varten)
 • Indikoida että luovutuskirja on valmis jaettavaksi kaikille osapuolille heti vastaanotosta. Tällöin vastaanoton jälkeen myös muut kuin myyjäosapuolet saavat suoraan tiedon asiakirjasta ja pääsevät sitä katsomaan. Edellytyksenä on että lähettäjä maksaa asiointimaksun.
 • Määrittää luovutuskirja lukituksi. Kun luovutuskirja määritetään lukituksi, niin kaikki tiedot on pakko toimittaa rajapinnan kautta ja luovutuskirjaa ei voi muokata tai täydentää KVP:ssä. Edellytyksenä on että lähettäjä maksaa asiointimaksun.

06/2018 alkaen (v7) mahdollista ilmoittaa luovutuskirja asiointipakettiin kuuluvaksi.

03/2019 alkaen (v9) usean kiinteistön luovutus (kauppa tai lahja) mahdollista samalla luovutuskirjalla.

Uusi maksuasetus tulee voimaan 1.1.2019. Uuden maksuasetuksen voimaantulon jälkeen asiointimaksu, joka on suoritettu sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehdystä luovutuksesta, sisältää maksun lainhuudon käsittelystä. Erillistä laskua lainhuudon käsittelystä ei enää lähetetä.

Versiossa 9 (03/2019) uusina ominaisuuksina:

 • Usean kohteen kauppa- ja lahjakirja
 • Kuolinpesä voi olla luovuttajana
  • Kuolinpesällä tulee olla lainhuuto tai selvennyslainhuuto kohteeseen joka halutaan luovuttaa. Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee ilmoittaa rajapinnassa. Kuolinpesän osakkaiden tulee olla elossa ja täysi-ikäisiä, eivätkä he voi olla holhouksessa. Yksi kuolinpesän osakkaista ilmoitetaan luonnoksen vastaanottajaksi.

2. Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/luovutuskirjat /v<versio>/luovutuskirjat/<id>

Luovutuskirjan tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Luovutuskirjan päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

Jos luovutuskirjasanomaan on merkitty liitetiedostoja, tulee nämä tiedostot lähettää vastaussanomassa välitettyyn URL-osoitteeseen pakattuna yhteen ZIP-tiedostoon HTTP POST-metodia käyttäen. Content-type "application/zip".

3. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus luovutuskirjalle.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty luovutuskirja lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • LiitetiedostoOsoite
  • URL, johon luovutuskirjaan liittyvät liitetiedostot lähetetään ZIP-paketissa. URL-osoitteen loppuun tulee lisätä parametri ytunnus (arvoksi tulee lähettäjän y-tunnus).
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä luovutuskirjasta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Luovutuskirjaluonnoksen päivitys

1. Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta lähetettyä luovutuskirjaluonnosta voidaan päivittää lähettämällä uusi versio siitä niin kauan, kunnes asiakirjan vastaanottaja on sen KVP:ssä vastaanottanut. Tämän jälkeen on mahdollista lähettää ainoastaan uusi asiakirjaluonnos, joka laskutetaan uudelleen. Laskutus tapahtuu vasta asiakirjan valmistuttua.

2. Sanoma

HTTP-metodi: PUT

Content-type: text/xml

Päivitys tapahtuu samalla tavalla kuin asiakirjan luonti, mutta XML-muotoinen sanoma tulee lähettää luontivastauksessa välitettyyn URL-osoitteeseen HTTP PUT-metodia käyttäen.

Jokaiselle päivitetylle asiakirjalle tulee antaa juokseva versionumero, saman tai pienemmän version asiakirjoja ei oteta vastaan.

3. Vastaus

Kuten luovutuksen luonnissa

Luovutuskirjan tilan kysely

Katso tila-rajapinnan kuvaus.

Allekirjoitetun luovutuskirjan lataus

Katso asiakirjojen latausrajapinnan kuvaus.

Skeema v10 12.6.2019

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

 • MaaraalanPintaala-elementille ilmoitetaan myös yksikko
 <!--Optional:-->
 <yle:Maaraala>
  <yle:MaaraalanKuva>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <!--Optional:-->
   <yle:Kuvaus>string</yle:Kuvaus>
   <yle:InternetMediaType>string</yle:InternetMediaType>
   <yle:LiitetiedostoLaji>string</yle:LiitetiedostoLaji>
  </yle:MaaraalanKuva>
  <yle:Kuvaus>string</yle:Kuvaus>
-  <yle:MaaraalanPintaala>201</yle:MaaraalanPintaala>
+  <yle:MaaraalanPintaala yksikko="M2">201</yle:MaaraalanPintaala>
 </yle:Maaraala>
 • LainhuudonHaku ja LainhuudonHakuSelite -elementit on uudelleennimetty.
 • KenenLukuun-elementti on pakollinen
- <!--Optional:-->
- <yle:LainhuudonHaku>AL</yle:LainhuudonHaku>
- <!--Optional:-->
- <yle:LainhuudonHakuSelite>string</yle:LainhuudonHakuSelite>
+ <yle:KenenLukuun>
+  <yle:KenenLukuunValinta>AL</yle:KenenLukuunValinta>
+  <!--Optional:-->
+  <yle:MuunLukuunSelite>string</yle:MuunLukuunSelite>
+ </yle:KenenLukuun>
 • Elementtien pakollisuuksia on muutettu. Elementeille LuovuttajienSuostujat, Sitoumukset, LuovutuksenEhdot ja EsisopimuksenEhdot on annettava ainakin yksi lapsielementti.

Käsitemalli

Käsitemalli

Skeemat kansio luovutuskirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Koko kiinteistön kauppakirja

Vastaus

Luovutuskirjan lähetyksen esimerkkivastaus

Skeema v9 20.3.2019

Muutokset LuovutuksenPerusTiedot-elementtiin:

 • Luovutettavia kohteita voi olla useita. LuovutettavaKohde-elementin alle on siirretty aiemmin luovutuskirjakohtaisia tietoja:
  • Kiinteistotunnus
  • LuovutuksenKohde
  • Maaraala
  • LuovutuksenSaajat
  • LuovuttajienSuostujat
  • Sitoumukset
  • Kiinteistonluovutusilmoitus
<luov:LuovutuksenPerusTiedot>
- <yle:Kiinteistotunnus>stringstringstrings</yle:Kiinteistotunnus>
 <yle:Versio>201</yle:Versio>
- <luov:LuovutettavatOsuudet>
-  <!--1 or more repetitions:-->
-  <luov:LuovutettavaOsuus>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
-   <luov:Luovuttajat>
-    <!--1 or more repetitions:-->
-    <luov:Luovuttaja>
-     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-     <yle:Henkilo>
-      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
-      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-      <yle:YleinenHenkilotunniste>
-       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-       <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-        <yle:SyntymaAika>2008-09-29</yle:SyntymaAika>
-        <!--Optional:-->
-        <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-       </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-      </yle:YleinenHenkilotunniste>
-     </yle:Henkilo>
-     <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-     <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-     <luov:LuonnoksenVastaanottaja>true</luov:LuonnoksenVastaanottaja>
-    </luov:Luovuttaja>
-   </luov:Luovuttajat>
-  </luov:LuovutettavaOsuus>
- </luov:LuovutettavatOsuudet>
 <yle:AsiaKieli>sv</yle:AsiaKieli>
 <yle:LuovutuskirjanTyyppi>ES</yle:LuovutuskirjanTyyppi>
+ <luov:LuovutettavatKohteet>
+  <!--1 or more repetitions:-->
+  <luov:LuovutettavaKohde>
+   <yle:Kiinteistotunnus>stringstringstrings</yle:Kiinteistotunnus>
+   <luov:LuovutettavatOsuudet>
+    <!--1 or more repetitions:-->
+    <luov:LuovutettavaOsuus>
+     <!--Optional:-->
+     <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
+     <luov:Luovuttajat>
+      <!--1 or more repetitions:-->
+      <luov:Luovuttaja>
+       <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
+       <yle:Henkilo>
+        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+        <yle:YleinenHenkilotunniste>
+         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Henkilo>
+       <yle:Yritys>
+        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+        <yle:YleinenYritysTunniste>
+         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+        </yle:YleinenYritysTunniste>
+        <!--Optional:-->
+        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Yritys>
+       <yle:Kuolinpesa>
+        <yle:Vainaja>
+         <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+         <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+         <yle:YleinenHenkilotunniste>
+          <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+          <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+         </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        </yle:Vainaja>
+        <yle:Osakkaat>
+         <!--1 or more repetitions:-->
+         <yle:Osakas>
+          <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+          <yle:Henkilo>
+           <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+           <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+           <yle:YleinenHenkilotunniste>
+            <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+            <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+           </yle:YleinenHenkilotunniste>
+           <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+          </yle:Henkilo>
+          <yle:Yritys>
+           <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+           <yle:YleinenYritysTunniste>
+            <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+           </yle:YleinenYritysTunniste>
+           <!--Optional:-->
+           <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+           <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+          </yle:Yritys>
+         </yle:Osakas>
+        </yle:Osakkaat>
+       </yle:Kuolinpesa>
+      </luov:Luovuttaja>
+     </luov:Luovuttajat>
+    </luov:LuovutettavaOsuus>
+   </luov:LuovutettavatOsuudet>
+   <yle:LuovutuksenKohde>MO</yle:LuovutuksenKohde>
+   <!--Optional:-->
+   <yle:Maaraala>
+    <yle:MaaraalanKuva>
+     <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+     <!--Optional:-->
+     <yle:Kuvaus>string</yle:Kuvaus>
+     <yle:InternetMediaType>string</yle:InternetMediaType>
+     <yle:LiitetiedostoLaji>string</yle:LiitetiedostoLaji>
+    </yle:MaaraalanKuva>
+    <yle:Kuvaus>string</yle:Kuvaus>
+    <yle:MaaraalanPintaala>201</yle:MaaraalanPintaala>
+   </yle:Maaraala>
+   <!--Optional:-->
+   <yle:LuovutuksenSaajat>
+    <!--1 or more repetitions:-->
+    <yle:LuovutuksenSaaja>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilo>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Henkilo>
+     <yle:Yritys>
+      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+      <yle:YleinenYritysTunniste>
+       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+      </yle:YleinenYritysTunniste>
+      <!--Optional:-->
+      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Yritys>
+     <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
+     <!--Optional:-->
+     <yle:LainhuudonHaku>YL</yle:LainhuudonHaku>
+     <!--Optional:-->
+     <yle:LainhuudonHakuSelite>string</yle:LainhuudonHakuSelite>
+    </yle:LuovutuksenSaaja>
+   </yle:LuovutuksenSaajat>
+   <!--Optional:-->
+   <luov:LuovuttajienSuostujat>
+    <!--Zero or more repetitions:-->
+    <luov:LuovuttajanSuostuja>
+     <yle:Henkilo>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Henkilo>
+     <luov:SuostujanTyyppi>KH</luov:SuostujanTyyppi>
+     <luov:LuovuttajanHenkilotunnus>stringstrin</luov:LuovuttajanHenkilotunnus>
+    </luov:LuovuttajanSuostuja>
+   </luov:LuovuttajienSuostujat>
+   <!--Optional:-->
+   <luov:Sitoumukset>
+    <!--Zero or more repetitions:-->
+    <luov:Sitoumus>
+     <yle:Panttikirjat>
+      <!--1 or more repetitions:-->
+      <yle:Panttikirja>
+       <yle:PanttikirjanNumero>string</yle:PanttikirjanNumero>
+       <yle:PanttikirjamuotoKoodi>KI</yle:PanttikirjamuotoKoodi>
+      </yle:Panttikirja>
+     </yle:Panttikirjat>
+     <luov:SitoumuksenEhdot>
+      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+      <luov:AutomaattinenSiirto>true</luov:AutomaattinenSiirto>
+      <luov:SitoumusTeksti>string</luov:SitoumusTeksti>
+     </luov:SitoumuksenEhdot>
+     <luov:SitoumuksenSaajat>
+      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+      <luov:OstajatSaajina>false</luov:OstajatSaajina>
+      <!--1 or more repetitions:-->
+      <luov:SitoumuksenSaaja>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilo>
+        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+        <yle:YleinenHenkilotunniste>
+         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Henkilo>
+       <yle:Yritys>
+        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+        <yle:YleinenYritysTunniste>
+         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+        </yle:YleinenYritysTunniste>
+        <!--Optional:-->
+        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Yritys>
+      </luov:SitoumuksenSaaja>
+     </luov:SitoumuksenSaajat>
+     <luov:SitoumuksenAntajat>
+      <!--1 or more repetitions:-->
+      <luov:SitoumuksenAntaja>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilo>
+        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+        <yle:YleinenHenkilotunniste>
+         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Henkilo>
+       <yle:Yritys>
+        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+        <yle:YleinenYritysTunniste>
+         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+        </yle:YleinenYritysTunniste>
+        <!--Optional:-->
+        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Yritys>
+      </luov:SitoumuksenAntaja>
+     </luov:SitoumuksenAntajat>
+    </luov:Sitoumus>
+   </luov:Sitoumukset>
+   <!--Optional:-->
+   <luov:Kiinteistonluovutusilmoitus>
+    <luov:Kayttotarkoitukset>
+     <!--1 to 6 repetitions:-->
+     <luov:Kayttotarkoitus>RM</luov:Kayttotarkoitus>
+     <!--Optional:-->
+     <luov:MuuKayttotarkoitusSelite>string</luov:MuuKayttotarkoitusSelite>
+    </luov:Kayttotarkoitukset>
+    <luov:Sukulaisluovutus>false</luov:Sukulaisluovutus>
+    <luov:Rantatontti>true</luov:Rantatontti>
+    <luov:Rakennustiedot>AR</luov:Rakennustiedot>
+   </luov:Kiinteistonluovutusilmoitus>
+  </luov:LuovutettavaKohde>
+ </luov:LuovutettavatKohteet>
+ <yle:LuonnoksenVastaanottaja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+  <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+ </yle:LuonnoksenVastaanottaja>
</luov:LuovutuksenPerusTiedot>

Muutokset LuovutuksenTiedot-elementtiin:

 • AsiamiesTaiYhteyshenkilo_-elementin muutokset:
  • Laskutusosoite-elementti on poistettu AsiamiesTaiYhteyshenkilo-elementiltä.
  • AsiamiesTaiYhteyshenkilo-elementin Puhelinnumero-elementti on siirretty Postiosoite-elementin yläpuolelle.
  • Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään.
  • UlkomainenHenkilotunniste ja UlkomainenYritysTunniste -elementit on poistettu.
 • Kohdekohtaiset elementit siirretty LuovutettavaKohde-elementin alle:
  • Maaraala
  • LuovutuksenSaajat
  • LuovuttajienSuostujat
  • Sitoumukset
  • Kiinteistonluovutusilmoitus
<luov:LuovutuksenTiedot>
 <!--Optional:-->
 <yle:AsiamiesTaiYhteyshenkilo>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
+    <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
  </yle:Yritys>
  <yle:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
   <yle:YleinenHenkilotunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2018-11-01+02:00</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Henkilo>
+  <yle:Puhelinnumero>string</yle:Puhelinnumero>
  <yle:Postiosoite>
   <!--Optional:-->
   <yle:Vastaanottaja>string</yle:Vastaanottaja>
   <!--Optional:-->
   <yle:VastaanottajanTarkenne>string</yle:VastaanottajanTarkenne>
   <yle:Katuosoite>string</yle:Katuosoite>
   <yle:Postinumero>string</yle:Postinumero>
   <yle:Postitoimipaikka>string</yle:Postitoimipaikka>
   <yle:Maatunnus>st</yle:Maatunnus>
  </yle:Postiosoite>
  <!--Optional:-->
-  <yle:Puhelinnumero>string</yle:Puhelinnumero>
-  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-  <!--Optional:-->
-  <yle:Laskutusosoite>
-   <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-   <yle:Postiosoite>
-    <!--Optional:-->
-    <yle:Vastaanottaja>string</yle:Vastaanottaja>
-    <!--Optional:-->
-    <yle:VastaanottajanTarkenne>string</yle:VastaanottajanTarkenne>
-    <yle:Katuosoite>string</yle:Katuosoite>
-    <yle:Postinumero>string</yle:Postinumero>
-    <yle:Postitoimipaikka>string</yle:Postitoimipaikka>
-    <yle:Maatunnus>st</yle:Maatunnus>
-   </yle:Postiosoite>
-   <yle:Verkkolaskutustiedot>
-    <yle:Operaattoritunnus>string</yle:Operaattoritunnus>
-    <!--Optional:-->
-    <yle:OvtTunnuksenTarkenne>strin</yle:OvtTunnuksenTarkenne>
-    <!--Optional:-->
-    <yle:Verkkolaskuosoite>string</yle:Verkkolaskuosoite>
-   </yle:Verkkolaskutustiedot>
-  </yle:Laskutusosoite>
-  <!--Optional:-->
-  <yle:AsiakkaanViite>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:Viitteenne>string</yle:Viitteenne>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:Tiliointiviite>string</yle:Tiliointiviite>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:Tilausnumero>string</yle:Tilausnumero>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:Sopimusnumero>string</yle:Sopimusnumero>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:TyomaaAvain>string</yle:TyomaaAvain>
-  </yle:AsiakkaanViite>
 </yle:AsiamiesTaiYhteyshenkilo>
- <!--Optional:-->
- <yle:Maaraala>
-  <yle:MaaraalanKuva>
-   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:Kuvaus>string</yle:Kuvaus>
-   <yle:InternetMediaType>string</yle:InternetMediaType>
-   <yle:LiitetiedostoLaji>string</yle:LiitetiedostoLaji>
-  </yle:MaaraalanKuva>
-  <yle:Kuvaus>string</yle:Kuvaus>
-  <yle:MaaraalanPintaala>201</yle:MaaraalanPintaala>
- </yle:Maaraala>
- <!--Optional:-->
- <yle:LuovutuksenSaajat>
-  <!--1 or more repetitions:-->
-  <yle:LuovutuksenSaaja>
-   <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-   <yle:Henkilo>
-    <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
-    <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-    <yle:YleinenHenkilotunniste>
-     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-     <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-     <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-      <yle:SyntymaAika>2013-05-22+03:00</yle:SyntymaAika>
-      <!--Optional:-->
-      <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-     </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-    </yle:YleinenHenkilotunniste>
-   </yle:Henkilo>
-   <yle:Yritys>
-    <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
-    <yle:YleinenYritysTunniste>
-     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-     <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-     <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-      <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-      <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-     </yle:UlkomainenYritysTunniste>
-    </yle:YleinenYritysTunniste>
-    <!--Optional:-->
-    <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
-   </yle:Yritys>
-   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-   <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:LainhuudonHaku>OL</yle:LainhuudonHaku>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:LainhuudonHakuSelite>string</yle:LainhuudonHakuSelite>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:EtuostolainMukainenVakuutus>false</yle:EtuostolainMukainenVakuutus>
-   <!--Optional:-->
-   <yle:EnsiasunnonOstajanVakuutus>false</yle:EnsiasunnonOstajanVakuutus>
-  </yle:LuovutuksenSaaja>
- </yle:LuovutuksenSaajat>
- <!--Optional:-->
- <luov:LuovuttajienSuostujat>
-  <!--Zero or more repetitions:-->
-  <luov:LuovuttajanSuostuja>
-   <yle:Henkilo>
-    <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
-    <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-    <yle:YleinenHenkilotunniste>
-     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-     <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-     <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-      <yle:SyntymaAika>2002-06-24+03:00</yle:SyntymaAika>
-      <!--Optional:-->
-      <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-     </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-    </yle:YleinenHenkilotunniste>
-   </yle:Henkilo>
-   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-   <luov:SuostujanTyyppi>KH</luov:SuostujanTyyppi>
-   <luov:LuovuttajanHenkilotunnus>stringstrin</luov:LuovuttajanHenkilotunnus>
-  </luov:LuovuttajanSuostuja>
- </luov:LuovuttajienSuostujat>
 <!--Optional:-->
 <luov:Hinta>
  <luov:Kauppahinta>1000.00</luov:Kauppahinta>
  <!--Optional:-->
  <luov:Kasiraha>1000.00</luov:Kasiraha>
  <!--Optional:-->
  <luov:KaupanAjankohta>2012-01-07</luov:KaupanAjankohta>
 </luov:Hinta>
 <!--Optional:-->
 <luov:LuovutuksenEhdot>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <yle:Ehto>
   <yle:Otsikko>string</yle:Otsikko>
   <!--Optional:-->
   <yle:Sisalto>string</yle:Sisalto>
  </yle:Ehto>
 </luov:LuovutuksenEhdot>
 <!--Optional:-->
 <luov:EsisopimuksenEhdot>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <yle:Ehto>
   <yle:Otsikko>string</yle:Otsikko>
   <!--Optional:-->
   <yle:Sisalto>string</yle:Sisalto>
  </yle:Ehto>
 </luov:EsisopimuksenEhdot>
 <!--Optional:-->
 <yle:Liitteet>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <yle:Liitetiedosto>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <!--Optional:-->
   <yle:Kuvaus>string</yle:Kuvaus>
   <yle:InternetMediaType>string</yle:InternetMediaType>
   <yle:LiitetiedostoLaji>string</yle:LiitetiedostoLaji>
  </yle:Liitetiedosto>
 </yle:Liitteet>
- <!--Optional:-->
- <luov:Sitoumukset>
-  <!--Zero or more repetitions:-->
-  <luov:Sitoumus>
-   <yle:Panttikirjat>
-    <!--1 or more repetitions:-->
-    <yle:Panttikirja>
-     <yle:PanttikirjanNumero>string</yle:PanttikirjanNumero>
-     <yle:PanttikirjamuotoKoodi>KI</yle:PanttikirjamuotoKoodi>
-    </yle:Panttikirja>
-   </yle:Panttikirjat>
-   <luov:SitoumuksenEhdot>
-    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-    <luov:AutomaattinenSiirto>true</luov:AutomaattinenSiirto>
-    <luov:SitoumusTeksti>string</luov:SitoumusTeksti>
-   </luov:SitoumuksenEhdot>
-   <luov:SitoumuksenSaajat>
-    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-    <luov:OstajatSaajina>true</luov:OstajatSaajina>
-    <!--1 or more repetitions:-->
-    <luov:SitoumuksenSaaja>
-     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-     <yle:Henkilo>
-      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
-      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-      <yle:YleinenHenkilotunniste>
-       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-       <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-        <yle:SyntymaAika>2013-06-17</yle:SyntymaAika>
-        <!--Optional:-->
-        <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-       </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-      </yle:YleinenHenkilotunniste>
-     </yle:Henkilo>
-     <yle:Yritys>
-      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
-      <yle:YleinenYritysTunniste>
-       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-       <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-        <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-        <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-       </yle:UlkomainenYritysTunniste>
-      </yle:YleinenYritysTunniste>
-      <!--Optional:-->
-      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
-     </yle:Yritys>
-     <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-    </luov:SitoumuksenSaaja>
-   </luov:SitoumuksenSaajat>
-   <luov:SitoumuksenAntajat>
-    <!--1 or more repetitions:-->
-    <luov:SitoumuksenAntaja>
-     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-     <yle:Henkilo>
-      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
-      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
-      <yle:YleinenHenkilotunniste>
-       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-       <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-        <yle:SyntymaAika>2005-09-12+03:00</yle:SyntymaAika>
-        <!--Optional:-->
-        <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-       </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-      </yle:YleinenHenkilotunniste>
-     </yle:Henkilo>
-     <yle:Yritys>
-      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
-      <yle:YleinenYritysTunniste>
-       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
-       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-       <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-        <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-        <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-       </yle:UlkomainenYritysTunniste>
-      </yle:YleinenYritysTunniste>
-      <!--Optional:-->
-      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
-     </yle:Yritys>
-     <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-    </luov:SitoumuksenAntaja>
-   </luov:SitoumuksenAntajat>
-  </luov:Sitoumus>
- </luov:Sitoumukset>
- <!--Optional:-->
- <luov:Kiinteistonluovutusilmoitus>
-  <luov:Kayttotarkoitukset>
-   <!--1 to 6 repetitions:-->
-   <luov:Kayttotarkoitus>MM</luov:Kayttotarkoitus>
-   <!--Optional:-->
-   <luov:MuuKayttotarkoitusSelite>string</luov:MuuKayttotarkoitusSelite>
-  </luov:Kayttotarkoitukset>
-  <luov:Sukulaisluovutus>true</luov:Sukulaisluovutus>
-  <luov:Rantatontti>true</luov:Rantatontti>
-  <luov:Rakennustiedot>ER</luov:Rakennustiedot>
- </luov:Kiinteistonluovutusilmoitus>
 <!--Optional:-->
 <yle:AsiakirjaLukittu>true</yle:AsiakirjaLukittu>
 <!--Optional:-->
 <yle:VainEsikatselu>false</yle:VainEsikatselu>
 <!--Optional:-->
 <yle:LaskulleOtettavatPalvelut>
  <yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>false</yle:HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle>
  <!--Optional:-->
  <yle:RekisteriotteetLaskulle>
   <!--1 or more repetitions:-->
   <yle:RekisterioteLaskulle>
    <yle:KohdeKiinteisto>stringstringstrings</yle:KohdeKiinteisto>
    <yle:Rekisteriotteet>
     <!--1 to 4 repetitions:-->
     <yle:Rekisteriote>KR</yle:Rekisteriote>
    </yle:Rekisteriotteet>
   </yle:RekisterioteLaskulle>
  </yle:RekisteriotteetLaskulle>
  <!--Optional:-->
  <yle:LaskutuksenViiteTiedot>
   <!--Optional:-->
   <yle:LaskutusKoontiavain>string</yle:LaskutusKoontiavain>
   <!--Optional:-->
   <yle:AsiakkaanViite>
    <!--Optional:-->
    <yle:Viitteenne>string</yle:Viitteenne>
    <!--Optional:-->
    <yle:Tiliointiviite>string</yle:Tiliointiviite>
    <!--Optional:-->
    <yle:Tilausnumero>string</yle:Tilausnumero>
    <!--Optional:-->
    <yle:Sopimusnumero>string</yle:Sopimusnumero>
    <!--Optional:-->
    <yle:TyomaaAvain>string</yle:TyomaaAvain>
   </yle:AsiakkaanViite>
  </yle:LaskutuksenViiteTiedot>
 </yle:LaskulleOtettavatPalvelut>
 <!--Optional:-->
 <luov:AsiakirjaJaettu>true</luov:AsiakirjaJaettu>
</luov:LuovutuksenTiedot>

Käsitemalli

Skeemat kansio luovutuskirjarajapinta

Ohjeita useamman kohteen luovutuskirjaan:

 • luovutuskirjan tyyppi voi olla joko kauppa tai lahja
 • luovutuskirjaa ei voida liittää osaksi asiointipakettia
 • jokaisella kohteella tulee olla sama omistajajoukko, omistusosuuksilla ei ole väliä
 • jokaisella kohteella tulee olla sama saajajoukko, omistusosuuksilla ei ole väliä

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Koko kiinteistön kauppakirja, usean kohteen luovutuskirja

Vastaus

Luovutuskirjan lähetyksen esimerkkivastaus

Skeema v8 12.12.2018

Ei versiomuutoksen lisäksi muita muutoksia v7 ja v8 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio luovutuskirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Koko kiinteistön kauppakirja

Vastaus

Luovutuskirjan lähetyksen esimerkkivastaus

Skeema v7 6.6.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio luovutuskirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Koko kiinteistön kauppakirja

Vastaus

Luovutuskirjan lähetyksen esimerkkivastaus

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio luovutuskirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Koko kiinteistön kauppakirja

Vastaus

Luovutuskirjan lähetyksen esimerkkivastaus

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
21.02.2018 1. versio tuotantoon, skeemaversio 6
Mahdollisuus lähettää kiinnityksen kuolettamishakemuksia
6.6.2018 Skeemaversio 7
Mahdollisuus lähettää yhteiskiinnityksen purkamishakemuksia
24.10.2018 tuotannossa Poistettu v3 - v1 kuvaukset
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
20.3.2019 Skeemaversio 9
Mahdollisuus usean kiinteistön luovutukseen samalla luovutuskirjalla
3.5.2019 Lisätty v10 kuvaus. Poistettu v4 - v5 kuvaukset

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Panttikirjan siirtohakemus

1. Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta voidaan palveluun tuoda uusi sähköisen panttikirjan siirtohakemusluonnos. Yhdellä siirtohakemuksella voidaan siirtää useita sähköisiä panttikirjoja, jotka ovat rekisterissä merkitty siirtäjien nimiin.

Panttikirjan siirtohakemus voidaan ilmoittaa lukituksi, jolloin KVP:ssä ei sallita muutoksia hakemukseen, ainoastaan sen hyväksyminen tai poistaminen. Lukituksi merkityltä luonnokselta edellytetään kaikkien (myös vapaaehtoisten) tietojen toimittamista rajapinnasta.

Asiakirjan lähettäjä voi myös ilmoittaa ottavansa maksettavakseen siirtohakemusmaksun. Maksu veloitetaan lähettäjältä seuraavan laskutuksen yhteydessä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Veloitus tapahtuu kun siirtohakemus allekirjoitetaan valmiiksi.

Rajapinnan kautta lähetettyä siirtohakemusluonnosta voidaan päivittää lähettämällä uusi versio siitä niin kauan, kunnes asiakirjan vastaanottaja on sen KVP:ssä vastaanottanut. Tämän jälkeen on mahdollista lähettää ainoastaan uusi asiakirjaluonnos, joka laskutetaan uudelleen.

Panttikirjan siirtohakemuksille voi tehdä tilakyselyitä ja ladata valmiit asiakirjat.

20.3.2019 alkaen (v9) mahdollista ilmoittaa kuolinpesä hakijaksi. Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee ilmoittaa rajapinnassa. Kuolinpesän osakkaiden tulee olla elossa ja täysi-ikäisiä, eivätkä he voi olla holhouksessa. Mikäli kuolinpesä toimii hakijana, yksi kuolinpesän osakkaista ilmoitetaan luonnoksen vastaanottajaksi.

2. Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/siirtohakemukset /v<versio>/siirtohakemukset/<id>

Hakemuksen tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Hakemuksen päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

3. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus panttikirjan siirtohakemukselle.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty panttikirjan siirtohakemus lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä hakemuksesta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Rajapinnan skeemaversio 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

Versiomuutoksen lisäksi ei muita muutoksia v9 ja v10 välillä.

Käsitemalli

Käsitemalli

Skeemat kansio panttikirjansiirtohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Panttikirjan siirtohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki panttikirjan siirtohakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v9 20.3.2019

Rajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

 • Mahdollisuus ilmoittaa kuolinpesä hakijaksi.
 • LuonnoksenVastaanottaja-elementti on poistettu Hakija-elementin sisältä. Sen sijaan elementti annetaan vain kerran ja siinä ilmoitetaan vastaanottavan osapuolen henkilö- tai y-tunnus.
 • Hakijan Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään.
 • Asiamiehen Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään. Puhelinnumero-elementti on siirretty Postiosoite-elementin yläpuolelle.
 • Asiamiehen laskutusosoitetta on poistettu. Hakemusmaksu ja mahdolliset rekisteriotemaksut laskutetaan asiakirjan lähettäjältä mikäli HakemusTaiAsiointimaksuLaskulle-elementin arvo on true.

Muutokset Hakijat-elementtiin:

<yle:Hakijat>
 <!--1 or more repetitions:-->
 <yle:Hakija>
-  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
  <yle:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
   <yle:YleinenHenkilotunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2008-09-29</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Henkilo>
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
-   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Yritys>
+  <yle:Kuolinpesa>
+   <yle:Vainaja>
+    <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+    <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+    <yle:YleinenHenkilotunniste>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+    </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   </yle:Vainaja>
+   <yle:Osakkaat>
+    <!--1 or more repetitions:-->
+    <yle:Osakas>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilo>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Henkilo>
+     <yle:Yritys>
+      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+      <yle:YleinenYritysTunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+      </yle:YleinenYritysTunniste>
+      <!--Optional:-->
+      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Yritys>
+    </yle:Osakas>
+   </yle:Osakkaat>
+  </yle:Kuolinpesa>
-  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-  <yle:LuonnoksenVastaanottaja>true</yle:LuonnoksenVastaanottaja>
 </yle:Hakija>
</yle:Hakijat>
+ <yle:LuonnoksenVastaanottaja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+  <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+ </yle:LuonnoksenVastaanottaja>

Käsitemalli

Skeemat kansio panttikirjansiirtohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Panttikirjan siirtohakemusesimerkki, kuolinpesä hakijana

Vastaus

Esimerkki Panttikirjan siirtohakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v8 12.12.2018

Ei versiomuutoksen lisäksi muita muutoksia v7 ja v8 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio panttikirjansiirtohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Panttikirjan siirtohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki Panttikirjan siirtohakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v7 6.6.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio panttikirjansiirtohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Panttikirjan siirtohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki Panttikirjan siirtohakemusluonnoksen vastauksesta

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio panttikirjansiirtohakemusrajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Panttikirjan siirtohakemusesimerkki

Vastaus

Esimerkki Panttikirjan siirtohakemusluonnoksen vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
3.6.2015 1. versio tuotantoon
16.3.2016 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 2. Vastauksessa palautetaan nyt myös tilakyselyn osoite tilakyselyä varten
8.10.2016 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 3.
31.5.2017 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 4.
4.10.2017 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 5.
4.12.2017 tuotannossa Lisätty vapaaehtoinen elementti VainEsikatselu versioon v5.
21.2.2018 tuotannossa Skeemaversio 6
 • Muutoksia peruskomponenteissa: AsiamiesTaiYhteyshenkilo kooste-elementistä on poistettu elementit YhteyshenkilonaHakija ja NimettyAsiamies
 • Muutoksia peruskomponenteissa: Hakijan Henkilotunnus ja Ytunnus elementit on korvattu elementeillä Henkilo ja Yritys
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
24.10.2018 tuotannossa Poistettu v3 - v1 kuvaukset
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
17.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
3.5.2019 Lisätty v10 kuvaus. Poistettu v4 - v5 kuvaukset

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Valtakirja

1. Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta voidaan tuoda uusi valtakirjaluonnos allekirjoittamista varten. Valtakirjan tuonnissa valtakirjaluonnoksen tulee sisältää valtuuttaja, valtakirjan kieli, valtuutuksen tyyppi sekä valtuutuksen tyyppikohtaiset minimitiedot kuten kohde.

Mahdolliset valtakirjatyypit ovat:

 • Yleisvaltakirja kiinteistövaihdannan palvelussa toimimiseen
  • Yksi valtuuttaja voi valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan kiinteistövaihdannan palvelun toimia puolestaan.
 • Yksilöity valtakirja kiinteistön myymiseen
  • Luonnos kiinteistönkauppavaltuutuksesta. Vain yksi valtuuttaja on tässä vaiheessa tuettu rajapinnan kautta.
 • Yksilöity valtakirja kiinteistön lahjoittamiseen
  • Luonnos kiinteistönlahjoitusvaltuutuksesta. Vain yksi valtuuttaja on tässä vaiheessa tuettu rajapinnan kautta.
 • Yksilöity valtakirja kiinteistön ostamiseen tai lahjan vastaanottamiseen
  • Luonnos kiinteistönosto- tai lahjoituksen vastaanottovaltuutuksesta. Vain yksi valtuuttaja on tässä vaiheessa tuettu rajapinnan kautta.
 • Valtakirja kiinteistön kiinnittämiseen
  • Luonnos kohteen kiinnityshakemusvaltuutuksesta. Rajapinnan kautta voi tuoda useamman valtuuttajan kiinnityshakemusluonnoksen.
 • Yksilöity valtakirja sähköisen panttikirjan siirron hakemiseen
  • Luonnos sähköisen panttikirjan siirtohakemusvaltuutuksesta. Rajapinnan kautta voi tuoda useamman valtuuttajan kiinnityshakemusluonnoksen.

Yksityiskohtaiset kuvaukset eri valtakirjojen osalta löytyvät skeemoista.

Valtakirjat on mahdollista lukita siten, että valtuuttaja voin vain vahvistaa valtuutuksen tai poistaa saapuvan valtakirjan.

Rajapinnan kautta lähetettyä luovutuskirjaluonnosta voidaan päivittää lähettämällä uusi versio siitä niin kauan, kunnes asiakirjan vastaanottaja on sen KVP:ssä vastaanottanut. Tämän jälkeen on mahdollista lähettää ainoastaan uusi asiakirjaluonnos, joka laskutetaan uudelleen.

Valtakirjoille voi tehdä tilakyselyitä ja ladata valmiit asiakirjat.

1. Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/valtakirjat /v<versio>/valtakirjat/<id>

Valtakirjan tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Valtakirjan päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

2. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus valtakirjalle.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty valtakirja lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • LiitetiedostoOsoite
  • URL, johon valtakirjaan liittyvät liitetiedostot lähetetään ZIP-paketissa. URL-osoitteen loppuun tulee lisätä parametri ytunnus (arvoksi tulee lähettäjän y-tunnus).
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä valtakirjasta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

 • LainhuudonHaku ja LainhuudonHakuSelite -elementit on uudelleennimetty.
 • KenenLukuun-elementti on pakollinen
- <!--Optional:-->
- <yle:LainhuudonHaku>AL</yle:LainhuudonHaku>
- <!--Optional:-->
- <yle:LainhuudonHakuSelite>string</yle:LainhuudonHakuSelite>
+ <yle:KenenLukuun>
+  <yle:KenenLukuunValinta>AL</yle:KenenLukuunValinta>
+  <!--Optional:-->
+  <yle:MuunLukuunSelite>string</yle:MuunLukuunSelite>
+ </yle:KenenLukuun>

Käsitemalli

Käsitemalli

Skeemat kansio valtakirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Valtakirja kiinteistön määräosan myymiseen -esimerkki

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v9 20.3.2019

Rajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

Peruskomponentteihin on tehty muutoksia, jotka vaikuttavat valtakirjarajapinnan skeemaan.

 • Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään. Vaikuttaa elementteihin Valtuuttaja, Valtuutettu, Saaja, ja UusiSaaja.
 • LuonnoksenVastaanottaja-elementti on poistettu Valtuuttaja-elementin sisältä. Sen sijaan elementti annetaan vain kerran ja siinä ilmoitetaan vastaanottavan osapuolen henkilö- tai y-tunnus.

Muutokset Valtuuttajat-elementtiin:

<val:Valtuuttajat>
 <!--1 or more repetitions:-->
 <val:Valtuuttaja>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <yle:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
   <yle:YleinenHenkilotunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2007-10-26</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Henkilo>
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Yritys>
-  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-  <yle:LuonnoksenVastaanottaja>true</yle:LuonnoksenVastaanottaja>
 </val:Valtuuttaja>
</val:Valtuuttajat>
+ <yle:LuonnoksenVastaanottaja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+  <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+ </yle:LuonnoksenVastaanottaja>

Käsitemalli

Skeemat kansio valtakirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Valtakirja sähköisen panttikirjan siirtämiseen -esimerkki

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v8 12.12.2018

Ei versiomuutoksen lisäksi muita muutoksia v7 ja v8 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio valtakirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Valtakirja sähköisen panttikirjan siirtämiseen -esimerkki

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v7 6.6.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018. Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Käsitemalli

Skeemat kansio valtakirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Valtakirja sähköisen panttikirjan siirtämiseen -esimerkki

Vastaus

Esimerkkivastaus

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018. Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Käsitemalli

Skeemat kansio valtakirjarajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Valtakirja sähköisen panttikirjan siirtämiseen -esimerkki

Vastaus

Esimerkkivastaus

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
1.11.2013 1. Versio tuotantoon
14.4.2014 Myynti/ostovaltakirjoihin lisätty Luovutuksen kohteen tyypin määritys.
Määräosan luovutus/ostovaltakirjoihin lisätty luovutettavan osuuden määritys.
Määräalan luovutusvaltakirjaan lisätty mahdollisuus määritellä määräalan tiedot.
Lisätty mahdollisuus määritellä arvio luovutettavan pinta-alan määrästä kun kyseessä määräalan luovutusvaltakirja.
Lisätty mahdollisuus määritellä arvio pidätettävän pinta-alan määrästä kun kyseessä luovutusvaltakirja jossa pidätetään määräala.
1.10.2014 tuotannossa Määräosien kiinnittämisen vaatimat muutokset rajapintaan (lisätty MaaraosanKiinnittajat ja siihen liittyvät elementit)
  Muutoksia peruskomponenteissa:
 • Puhelinnumero ei ole asiakirjan lähettäjällä enää pakollinen tieto
 • Korjattu virheellinen NumeroTyypin määritys
 • Sähköpostiosoitteen maksimipituus on jatkossa 100 merkkiä
  • Muutokset virhe -skeemassa:
   • Virhekoodi 10 tarkoittaa virhettä postinumerossa
   • Lisätty uusia virhekoodeja
3.6.2015 tuotannossa Useita parannuksia:
 • Vain aina pakolliset elementit ryhmitelty ValtakirjanPerustiedotTyyppiin
 • Kiinnitys- ja panttikirjan siirtovaltuutuksissa valtuuttajia voi olla useita, asiakirjaluonnoksen vastaanottaja yksilöidään LuonnoksenVastaanottaja-kentän avulla
 • Panttikirjansiirtovaltuutuksessa Panttikirjat-elementti on muuttunut PanttikirjojenTiedot -elementiksi. Elementin sisällä on uusi elementti SiirrettavatPanttikirjat.
 • Mahdollisuus määrittää asiakirja lukituksi
 • LuovutettavaPintaAla - ja PidatettaMaaraala -elementit poistettu. Määräalan arvioitu pinta-ala ilmoitetaan käyttäen MaaraalanPintaala -elementtiä.
 • Lahja-ja myyntivaltuutuksissa LainhuudonHaku ja LainhuudonHakuSelite elementit ovat uuden VastaanottajanLainhuuto-elementin sisällä.
 • Selkeytetty skeemaa, siirrytty käyttämään yleisiä komponentteja silloin kun mahdollista
16.3.2016 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 2. Vastauksessa palautetaan nyt myös tilakyselyn osoite valtakirjan tilakyselyitä varten
8.10.2016 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 3.
31.5.2017 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 4.
4.10.2017 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 5.
4.12.2017 tuotannossa Lisätty vapaaehtoinen elementti VainEsikatselu versioon v5.
21.2.2018 tuotannossa Skeemaversio 6
 • Muutoksia peruskomponenteissa: Hakijan Henkilotunnus ja Ytunnus elementit on korvattu elementeillä Henkilo ja Yritys.
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
24.10.2018 tuotannossa Poistettu v3 - v1 kuvaukset
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
17.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
3.5.2019 Lisätty v10 kuvaus. Poistettu v4 - v5 kuvaukset

Asiakirjan tila -rajapinta

Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta voidaan kysellä lähetetyn asiakirjan tilaa. Tämä mahdollistaa KVP:n asioiden seurannan kytkemisen tietojärjestelmiin. Rajapintaa ei ole tarkoitettu muiden kuin KVP:ssä ja Lainhuutohakemusrajapinnassa tehtyjen asioiden seurantaan.

Rajapinta kertoo asiakirjan tilan lisäksi myös muuta tietoa (silloin kun tieto saatavilla) kuten viimeisen muokkaajan ja muokkausajankohdan sekä allekirjoitukset ja puuttuvat allekirjoitukset. Asiakirjan tilaa voi kysellä kaikille asiakirjarajapinnan asiakirjoille.

Asiakirjan tilat ja mahdolliset tilasiirtymät tilarajapinnassa (v8)

Asiakirjan tilat

* tilat Jakamaton ja Odottaa myyjien allekirjoituksia mahdollisia vain luovutuksille. ** tila Odottaa suostujien allekirjoituksia mahdollinen vain kiinnityksen kuolettamiselle ja yhteiskiinnityksen purkamiselle.

Kiinnityshakemuksen (valmistelu ennakkoon) tilasiirtymät tilarajapinnassa

 • Kiinnityshakemuksen (valmistelu ennakkoon) tilat eroavat lähinnä sikäli, että asiakirjan ollessa lopullinen se voi olla kolmessa eri alatilassa.

Asiakirjan tilat kiinnityshakemuksella (valmistelu ennakkoon)

Asiointipaketin tilasiirtymät tilarajapinnassa

Asiointipaketin tilasiirtymät

 1. Asioita lisätään pakettiin lähettämällä niitä eri rajapintojen kautta. Lopulta paketti suljetaan uusilta asioilta ja lähetetyt asiat ovat valmiita vastaanotettaviksi.
 2. Asiat otetaan yksitellen vastaan. Osa voi olla allekirjoitettuna.
 3. Mikäli pakettiin kuuluva asiakirja poistetaan, paketin teko keskeytyy.
 4. Kaikki asiat on allekirjoitettu.
 5. Allekirjoitetut hakemukset laitetaan vireille onnistuneesti.
 6. Allekirjoitetut hakemukset laitetaan vireille, osan vireillelaitto epäonnistuu.

Hakemuksien tilat ja mahdolliset tilasiirtymät tilarajapinnassa

Rajapinta kertoo myös asiakirjaan liittyvän hakemuksen perustilan. Määräalan pidätyksenä lähetetystä asiakirjasta syntyy 2 lainhuutohakemusta kun asiakirjassa on kaikkien osapuolien allekirjoitukset. Välittömästi allekirjoituksien jälkeen rajapinta kertoo asiakirjan tilaksi valmis ja ostajan lainhuutohakemuksen olevan vireillä. Rajapinnasta ei ole mahdollista saada pidätetyn määräalan lainhuutohakemuksen tilaa.

Hakemuksen tilat

Rajoitukset ja huomiot

 • Rajapinta kertoo asiakirjojen tilat ainoastaan mikäli pyytäjä on asiakirjan lähettänyt yritys. Luovutuskirjan tapauksessa pyytäjälle tulee lisäksi olla annettu järjestelmässä katseluoikeus kyseiseen asiakirjaan.
 • Kaikki tilat eivät ole käytössä kaikilla hakemustyypeillä.
 • Kun asiakirja on poistunut, niin myöskään hakemuksien tila ei ole saatavilla.
 • Tilarajapinnan pollaus tulee pysyä kohtuullisena, useat samaan hakemukseen kohdistuvat kyselyt lyhyen ajan sisään tullaan blokkaamaan.

Sanoma

Kenttä Kuvaus
HTTP-metodi: GET
Content-type: text/xml
Polku Selviää asiakirjan luonnin yhteydessä tulevasta paluuviestistä

Kysely tehdään GET pyyntönä luonnin yhteydessä palautettuun URL:iin, johon tulee lisätä parametrinä kysyvän yrityksen y-tunnus. URL:ssa on mukana valmiiksi asiakirjan id, jonka perusteella kyselyt kohdennetaan oikeaan asiakirjaan.

Virhetilanteessa kysely palauttaa yleisen virhe-skeeman mukaisen virhevastauksen.

Täydennyskehotustiedoston lataus

Jos lopullisesta asiakirjasta syntyneeseen hakemukseen liittyy täydennyskehotus, siihen liittyvän PDF-tiedoston voi ladata käyttämällä LatausURL-elementissä palautettavaa osoitetta (GET pyyntönä). URL:ssa on mukana valmiiksi asiakirjan id, jonka perusteella kyselyt kohdennetaan oikeaan asiakirjaan. Lisäksi pyynnössä tulee välittää parametrinä kysyvän yrityksen y-tunnus sekä hakemuksen hakemustunnus. Täydennyskehotukseen liittyvä hakemustunnus palautetaan tilakyselyn vastauksessa hakemuksen tiedoissa Hakemustunnus-elementissä.

Esimerkki täydennyskehotustiedoston pyynnöstä: https://palvelu.nls.fi/v2/taydennyskehotus/181/123/liite?ytunnus=1234567-8&hakemustunnus=MML/123456/2016

Skeema v10 12.6.2019

Tilarajapinnan skeemaversio 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

Skeemaversiossa 8 lisätty HavaittuVirhe-elementti otettu käyttöön kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) osalta. HavaittuVirhe sisältää tiedon miksi kiinnityshakemusta (valmistelu ennakkoon) ei saada vireille. Elementti näytetään ainoastaan silloin, kun hakemuksen vireillelaitossa on tapahtunut jokin virhe.

Käsitemalli

Skeemat kansio tila

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Esimerkki tilakysely URL:stä: https://palvelu.nls.fi/v10/maanvuokraoikeuden_perustaminen/159/tila?ytunnus=1971814-3

Vastaus

Maanvuokraoikeuden perustaminen tilakyselynvastaus - asiakirja kesken

Skeema v9 20.3.2019

Tilarajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

 • Kuolinpesä voi olla osapuolena
 • YritykseltaPuuttuvaAllekirjoitus-elementtiin on lisätty yrityksen Y-tunnus
 • AllekirjoittanutYritysEdustaja-elementtiin on lisätty yrityksen Y-tunnus
 • ValtuutettuAllekirjoittaja-elementtiin on lisätty Valtuuttaja-elementti

Muutokset PuuttuvaAllekirjoitus-elementtiin:

    <tila:PuuttuvaAllekirjoitus>
-    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+    <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
     <yle:Henkilo>
      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
      <yle:YleinenHenkilotunniste>
-      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-      <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-       <yle:SyntymaAika>2014-06-09+03:00</yle:SyntymaAika>
-       <!--Optional:-->
-       <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-      </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+     <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
     </yle:Henkilo>
     <yle:Yritys>
      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
      <yle:YleinenYritysTunniste>
-      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-      <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-       <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-      </yle:UlkomainenYritysTunniste>
      </yle:YleinenYritysTunniste>
      <!--Optional:-->
      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+     <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
     </yle:Yritys>
+    <yle:Kuolinpesa>
+     <yle:Vainaja>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+     </yle:Vainaja>
+     <yle:Osakkaat>
+      <!--1 or more repetitions:-->
+      <yle:Osakas>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilo>
+        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+        <yle:YleinenHenkilotunniste>
+         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Henkilo>
+       <yle:Yritys>
+        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+        <yle:YleinenYritysTunniste>
+         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+        </yle:YleinenYritysTunniste>
+        <!--Optional:-->
+        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Yritys>
+      </yle:Osakas>
+     </yle:Osakkaat>
+    </yle:Kuolinpesa>
     <tila:Tyyppi>Hakija</tila:Tyyppi>
     <!--Optional:-->
     <tila:YritykseltaPuuttuvatAllekirjoitukset>
      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
      <!--1 or more repetitions:-->
      <tila:YritykseltaPuuttuvaAllekirjoitus>
+      <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
       <!--Optional:-->
       <tila:Roolit>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <tila:Rooli>string</tila:Rooli>
       </tila:Roolit>
       <!--Optional:-->
       <tila:Nimi>string</tila:Nimi>
       <!--Optional:-->
       <tila:Allekirjoitusaika>2006-08-19T20:27:14+03:00</tila:Allekirjoitusaika>
      </tila:YritykseltaPuuttuvaAllekirjoitus>
      <tila:TietoEiSaatavilla>false</tila:TietoEiSaatavilla>
     </tila:YritykseltaPuuttuvatAllekirjoitukset>
    </tila:PuuttuvaAllekirjoitus>

Muutokset Allekirjoittanut-elementtiin:

   <tila:Allekirjoittanut>
-    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+    <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
     <yle:Henkilo>
      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
      <yle:YleinenHenkilotunniste>
-      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-      <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-       <yle:SyntymaAika>2002-11-05+02:00</yle:SyntymaAika>
-       <!--Optional:-->
-       <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-      </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+     <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
     </yle:Henkilo>
     <yle:Yritys>
      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
      <yle:YleinenYritysTunniste>
-      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-      <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-       <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-      </yle:UlkomainenYritysTunniste>
      </yle:YleinenYritysTunniste>
      <!--Optional:-->
      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+     <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
     </yle:Yritys>
+    <yle:Kuolinpesa>
+     <yle:Vainaja>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+     </yle:Vainaja>
+     <yle:Osakkaat>
+      <!--1 or more repetitions:-->
+      <yle:Osakas>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilo>
+        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+        <yle:YleinenHenkilotunniste>
+         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Henkilo>
+       <yle:Yritys>
+        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+        <yle:YleinenYritysTunniste>
+         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+        </yle:YleinenYritysTunniste>
+        <!--Optional:-->
+        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Yritys>
+      </yle:Osakas>
+     </yle:Osakkaat>
+    </yle:Kuolinpesa>
     <tila:Tyyppi>Hakija</tila:Tyyppi>
     <!--Optional:-->
     <tila:AllekirjoittaneetYritysEdustajat>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <tila:AllekirjoittanutYritysEdustaja>
+      <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
       <!--Optional:-->
       <tila:Roolit>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <tila:Rooli>string</tila:Rooli>
       </tila:Roolit>
       <!--Optional:-->
       <tila:Nimi>string</tila:Nimi>
       <!--Optional:-->
       <tila:Allekirjoitusaika>2016-01-01T21:07:42</tila:Allekirjoitusaika>
      </tila:AllekirjoittanutYritysEdustaja>
     </tila:AllekirjoittaneetYritysEdustajat>
     <!--Optional:-->
     <tila:AllekirjoituksenValmistumisaika>2012-01-07T21:42:56</tila:AllekirjoituksenValmistumisaika>
     <!--Optional:-->
     <tila:ValtuutetutAllekirjoittajat>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <tila:ValtuutettuAllekirjoittaja>
       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
       <yle:Henkilo>
        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
        <yle:YleinenHenkilotunniste>
-        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-        <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-         <yle:SyntymaAika>2014-10-27</yle:SyntymaAika>
-         <!--Optional:-->
-         <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-        </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
       </yle:Henkilo>
       <yle:Yritys>
        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
        <yle:YleinenYritysTunniste>
-        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-        <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-         <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-        </yle:UlkomainenYritysTunniste>
        </yle:YleinenYritysTunniste>
        <!--Optional:-->
        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+       <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
       </yle:Yritys>
+      <tila:Valtuuttaja>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilo>
+        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+        <yle:YleinenHenkilotunniste>
+         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Henkilo>
+       <yle:Yritys>
+        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+        <yle:YleinenYritysTunniste>
+         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+        </yle:YleinenYritysTunniste>
+        <!--Optional:-->
+        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+       </yle:Yritys>
+      </tila:Valtuuttaja>
       <!--Optional:-->
       <tila:AllekirjoittaneetYritysEdustajat>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <tila:AllekirjoittanutYritysEdustaja>
+        <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
         <!--Optional:-->
         <tila:Roolit>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <tila:Rooli>string</tila:Rooli>
         </tila:Roolit>
         <!--Optional:-->
         <tila:Nimi>string</tila:Nimi>
         <!--Optional:-->
         <tila:Allekirjoitusaika>2013-06-17T20:14:58</tila:Allekirjoitusaika>
        </tila:AllekirjoittanutYritysEdustaja>
       </tila:AllekirjoittaneetYritysEdustajat>
      </tila:ValtuutettuAllekirjoittaja>
     </tila:ValtuutetutAllekirjoittajat>
     <tila:AllekirjoitusValmis>false</tila:AllekirjoitusValmis>
    </tila:Allekirjoittanut>

Muutokset Hakija-elementtiin:

     <tila:Hakija>
-      <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+      <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
       <yle:Henkilo>
        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
        <yle:YleinenHenkilotunniste>
-        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-        <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-         <yle:SyntymaAika>2006-11-29</yle:SyntymaAika>
-         <!--Optional:-->
-         <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-        </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
       </yle:Henkilo>
       <yle:Yritys>
        <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
        <yle:YleinenYritysTunniste>
-        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
         <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-        <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-         <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-        </yle:UlkomainenYritysTunniste>
        </yle:YleinenYritysTunniste>
        <!--Optional:-->
        <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+       <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
       </yle:Yritys>
+      <yle:Kuolinpesa>
+       <yle:Vainaja>
+        <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+        <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+        <yle:YleinenHenkilotunniste>
+         <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+         <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+        </yle:YleinenHenkilotunniste>
+       </yle:Vainaja>
+       <yle:Osakkaat>
+        <!--1 or more repetitions:-->
+        <yle:Osakas>
+         <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+         <yle:Henkilo>
+          <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+          <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+          <yle:YleinenHenkilotunniste>
+           <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+           <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+          </yle:YleinenHenkilotunniste>
+          <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+         </yle:Henkilo>
+         <yle:Yritys>
+          <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+          <yle:YleinenYritysTunniste>
+           <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+          </yle:YleinenYritysTunniste>
+          <!--Optional:-->
+          <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+          <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+         </yle:Yritys>
+        </yle:Osakas>
+       </yle:Osakkaat>
+      </yle:Kuolinpesa>
      </tila:Hakija>

Muutokset Asiamies-elementtiin:

       <tila:Asiamies>
        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
        <yle:Henkilo>
         <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
         <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
         <yle:YleinenHenkilotunniste>
-         <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
          <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-         <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-          <yle:SyntymaAika>2014-06-27+03:00</yle:SyntymaAika>
-          <!--Optional:-->
-          <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-         </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
          <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
         </yle:YleinenHenkilotunniste>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
        </yle:Henkilo>
        <yle:Yritys>
         <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
         <yle:YleinenYritysTunniste>
-         <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
          <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-         <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-          <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-          <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-         </yle:UlkomainenYritysTunniste>
         </yle:YleinenYritysTunniste>
         <!--Optional:-->
         <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+        <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
        </yle:Yritys>
-       <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
        <!--Optional:-->
        <yle:Puhelinnumero>string</yle:Puhelinnumero>
       </tila:Asiamies>

Muutokset Virheet-elementtiin:

  <yle:Virheet>
   <!--1 or more repetitions:-->
   <yle:Virhe>
    <!--Optional:-->
    <yle:Elementti>string</yle:Elementti>
-   <yle:VirheTunnus>string</yle:VirheTunnus>
-   <yle:VirheViesti>string</yle:VirheViesti>
+   <yle:VirheTunnus>36</yle:VirheTunnus>
+   <yle:VirheViesti>VIRHEELLINEN POSTINUMERO</yle:VirheViesti>
+   <!--Optional:-->
+   <yle:VapaaVirheViesti>string</yle:VapaaVirheViesti>
+   <!--Optional:-->
+   <yle:Kiinteistotunnus>stringstringstrings</yle:Kiinteistotunnus>
   </yle:Virhe>
  </yle:Virheet>

Käsitemalli

Skeemat kansio tila

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Esimerkki tilakysely URL:stä: https://palvelu.nls.fi/v9/maanvuokraoikeuden_perustaminen/159/tila?ytunnus=1971814-3

Vastaus

Maanvuokraoikeuden perustaminen tilakyselynvastaus - asiakirja kesken

Skeema v8 12.12.2018

Tilarajapinnan skeemaversio 8, joka viedään tuotantoon 12.12.2018.

 • Uusia tiloja asioille ja asiointipaketille
 • Uusi asiakirjatyyppi maanvuokraoikeuden perustamiselle
 • Uusia valinnaisia vanhenemispäivämäärä kenttiä
 • Lisätty HavaittuVirhe-elementti, jonka avulla on mahdollista kertoa tapahtuneessa virheestä.
  • Esimerkiksi kiinnityshakemuksella (valmistelu ennakkoon) HavaittuVirhe voi sisältää tiedon miksi hakemusta ei saada vireille tai asiointipaketilla HavaittuVirhe voi sisältää tiedon miksi asiointipaketin eteneminen ei onnistu.
  • HavaittuVirhe-elementti ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi käytössä. Toteutus tulee vasta version 9 myötä.

Katso siirtyminen versiosta 7 versioon 8

Käsitemalli

Skeemat kansio tila

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Esimerkki tilakysely URL:stä: https://palvelu.nls.fi/v8/maanvuokraoikeuden_perustaminen/15/tila?ytunnus=1971814-3

Vastaus

Maanvuokraoikeuden perustaminen tilakyselynvastaus - asiakirja kesken

Skeema v7 6.6.2018

Tilarajapinnan skeemaversio 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

Skeemaan lisätty elementti Asiointipaketti, joka palautetaan kun kysytään asiointipaketin tilaa. Tilarajapinta palauttaa asiointipaketin tilan, version sekä siihen lisättyjen yksittäisten asiakirjojen tilatietoja. Asiointipakettiin kuuluville yksittäisille asiakirjoille palautetaan seuraavat tiedot:

 • Asiakirjan tilarajapinnan osoite
 • Asiakirjan tunnus
 • Asiakirjan tila
 • Asiakirjan tyyppi
 • Lähettäjän tiedot

Käsitemalli

Skeemat kansio tila

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Käsitemalli

YritykseltaPuuttuvatAllekirjoitukset kooste-elementtiin on isätty elementti TietoEiSaatavilla, joka tulee YritykseltaPuuttuvaAllekirjoitus elementin sijaan jos yrityksen nimenkirjoitusoikeuksia ei ole saatavilla.

Skeemat kansio tila

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
16.3.2016 tuotannossa Tilakyselymahdollisuus kaikille asiakirjatyypeille joita rajapinnasta voi tuoda.
 • Selkeytetty skeemaa, siirrytty käyttämään yleisiä komponentteja (YksityisHenkilo => pk:Henkilo ja Yritys => pk:Yritys)
8.10.2016 tuotannossa Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 3.
31.5.2017 tuotannossa Versio v4 lisätty.
4.10.2017 tuotannossa Versio v5 lisätty.
21.2.2018 tuotannossa Skeemaversio 6
 • Käytetään HenkiloTaiYritysTyyppiä peruskomponenteista
 • Lisätty elementti TietoEiSaatavilla YritykseltaPuuttuvatAllekirjoitukset kooste-elementtiin.
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
 • Lisätty elementti Asiointipaketti, joka palautetaan kun kysytään asiointipaketin tilaa.
24.10.2018 tuotannossa Poistettu v3 - v1 kuvaukset
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
3.5.2019 Lisätty v10 kuvaus. Poistettu v4 - v5 kuvaukset

Valmiiden asiakirjojen lataus -rajapinta

Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta voidaan ladata asiakirjarajapinnan kautta lähetetyn asiakirjan lopullinen versio liitteineen.

Asiakirjat voi ladata kun asiakirja on tilassa lopullinen (tila voidaan tarkistaa tilarajapinnasta).

Rajoitukset ja huomiot

 • Valmiit asiakirjat voi ladata ainoastaan mikäli pyytäjä on asiakirjan lähettänyt yritys. Luovutuskirjan tapauksessa pyytäjälle tulee lisäksi olla annettu järjestelmässä katseluoikeus kyseiseen asiakirjaan.
 • Valmiita asiakirjoja tarjotaan 6kk asiakirjan valmistumisen jälkeen

Sanoma

Kenttä Kuvaus
HTTP-metodi: GET
Content-type: text/xml
Polku Sama kuin vastaavan hakemuksen lähetys:
Kiinnityshakemus: /v/kiinnityshakemukset
Luovutuskirja: /v/luovutuskirjat
Valtakirja: /v/valtakirjat
Siirtohakemus: /v/siirtohakemukset
Maanvuokraoikeuden perustaminen: /v/maanvuokraoikeuden_perustaminen
Kiinnitysmuutos: /v/kiinnitysmuutos
Lainhuutohakemus: /v/lainhuutohakemukset

Asiakirjat voidaan ladata HTTP GET-kutsulla kyseisen asiakirjan luonti/päivitys -rajapintakutsun vastauksessa palautettusta päivitys-osoitteesta.

Vastaus

Vastauksena annetaan suoraan asiakirjan tiedostot zip-pakattuna.

Virhetilanteissa palautetaan yleisen virheskeeman mukainen XML-virhesanoma.

Esimerkkikutsut

 • https://palvelu.nls.fi/v7/kiinnityshakemukset/181?ytunnus=1234567-8
 • https://palvelu.nls.fi/v7/luovutuskirjat/181123?ytunnus=1234567-8
 • https://palvelu.nls.fi/v7/valtakirjat/1042165006?ytunnus=1234567-8
 • https://palvelu.nls.fi/v7/siirtohakemukset/1042165007?ytunnus=1234567-8
 • https://palvelu.nls.fi/v7/maanvuokraoikeuden_perustaminen/10421650456?ytunnus=1234567-8
 • https://palvelu.nls.fi/v7/kiinnitysmuutos/1042165098?ytunnus=1234567-8
 • https://palvelu.nls.fi/v7/lainhuutohakemukset/1042165076?ytunnus=1234567-8

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
1.11.2013 1. Versio tuotantoon, valmiiden asiakirjojen latausmahdollisuus luovutuskirjalle
16.3.2016 Valmiiden asiakirjojen latausmahdollisuus kiinnityshakemukselle, panttikirjan siirtohakemukselle sekä valtakirjoille
4.10.2017 Valmiiden asiakirjojen latausmahdollisuus maanvuokraoikeuden perustamiselle
21.02.2018 Valmiiden asiakirjojen latausmahdollisuus kiinnityksen kuolettamishakemukselle
6.6.2018 Valmiiden asiakirjojen latausmahdollisuus lainhuutohakemukselle.
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Maanvuokraoikeuden perustaminen

Yleiskuvaus

Maanvuokrasopimuksella sovitaan muun asuntoalueen vuokraamisesta asuintarkoitukseen tai rakentamista varten. Vuokrasopimuksella määrätään vuokraoikeuden pinta-ala. Kiinteistö voidaan vuokrata asuintarkoitukseen ja rakentamista varten. Vuokrasopimuksen osapuolien tulee sopia siitä, milloin vuokrasopimus tulee voimaan ja mikä on sen kestoaika. Vuokrasopimuksessa sovitaan myös siitä, onko vuokraoikeus siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan lupaa. Mikäli maanvuokrasopimus on määräaikainen, sillä on vuokralaisen omistama rakennus tai sille voi rakentaa ja vuokraoikeus on ilman vuokranantajan lupaa siirrettävissä, sille annetaan laitostunnus. Laitostunnuksellisen vuokraoikeuden voi kiinnittää. Mikäli vuokraoikeus ei täytä edellytyksiä määräaikaisuudesta, siirtämisestä ja rakentamisesta, se ei saa laitostunnusta. Tontinvuokrasopimusta ei ole mahdollista tehdä KVP:n kautta.

Mikäli päätös vuokraamisesta pitää vuokranantajan sääntöjen mukaan olla lainvoimainen, merkitään tieto lainvoimaisuudesta lähetettäessä vuokrasopimus allekirjoitettavaksi.

Vuokranantajana voi toimia vain kunta tai muu yhteisö.

12.12.2018 alkaen (v8) mahdollista ilmoittaa maanvuokraoikeuden perustaminen asiointipakettiin kuuluvaksi. Asiointipakettiin kuuluvassa kiinnityshakemuksessa (valmistelu ennakkoon) mahdollista kiinnittää uusi laitos.

Uusi maksuasetus tulee voimaan 1.1.2019. Uuden maksuasetuksen voimaantulon jälkeen asiakirjan lähettäjältä laskutetaan hakemusmaksu erityisen oikeuden kirjaamisesta.

20.3.2019 alkaen (v9) mahdollista ilmoittaa yksityishenkilö tai kuolinpesä vuokranantajaksi. Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee ilmoittaa rajapinnassa. Kuolinpesän osakkaiden tulee olla elossa ja täysi-ikäisiä, eivätkä he voi olla holhouksessa. Yksi vuokralaisista ilmoitetaan luonnoksen vastaanottajaksi.

12.6.2019 alkaen (v10) mahdollista ilmoittaa useita kohteita maanvuokraoikeuden perustamiselle. Versiossa 10 on myös mahdollista hakea maanvuokrasopimuksen korvaamista tai vuokra-ajan jatkamista. Vuokraoikeus yksilöidään laitostunnuksella (L-tunnus).

Voimassaoloajan jatkaminen tarkoittaa esimerkiksi maanvuokraoikeuden osalta vuokrasuhteen jatkamista saman vuokrasopimuksen nojalla ja ehdoilla. Vuokra-aikaa voidaan pidentää enintään lain salliman maksimiajan mittaiseksi, esim. MVL 3 luvun mukaista muun asuntoalueen vuokraa yhteensä sataan vuoteen.

Vuokrasopimuksen muutoksella voidaan muuttaa myös ehtoja, jolloin vuokrasopimuksen muutos korvaa aiemman vuokrasopimuksen. Jatkamisen tai korvaamisen yhteydessä vuokralaisia ei voi muuttaaa.

Vuokrasopimuksen muuttaminen on allekirjoitettava ennen vanhan sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/maanvuokraoikeuden_perustaminen /v<versio>/maanvuokraoikeuden_perustaminen/<id>

tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Asiakirjan päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus maanvuokraoikeuden perustamiselle.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty maanvuokraoikeuden perustaminen lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
 • LiitetiedostoOsoite
  • URL, johon maanvuokraoikeuden perustamiseen liittyvät liitetiedostot lähetetään ZIP-paketissa. URL-osoitteen loppuun tulee lisätä parametri ytunnus (arvoksi tulee lähettäjän y-tunnus).
 • EsikatseluOsoite
  • URL, josta voi ladata esikatselu-PDF:n lähetetystä maanvuokraoikeuden perustamisesta.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Rajapinnan skeemaversio 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

Lisätty MuutettavaMaanvuokraoikeus-elementti, jonka avulla ilmoitetaan

 • Onko kyseessä korvaava vai jatkava sopimus
 • Vuokraoikeuden tunnus johon muutokset kohdistuvat
 • Vuokraoikeuden pinta-ala ennen jatkavaa/korvaavaa sopimusta. Pinta-ala imoitetaan kokonaislukuna neliömetreissä (m2).
<maan:MaanvuokraoikeudenPerustaminenPerusTiedot>
 <yle:Versio>201</yle:Versio>
 <!--Optional:-->
 <yle:VainEsikatselu>false</yle:VainEsikatselu>
 <yle:AsiaKieli>fi</yle:AsiaKieli>
 <!--Optional:-->
+ <maan:MuutettavaMaanvuokraoikeus>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <maan:JatkavaVuokrasopimus>true</maan:JatkavaVuokrasopimus>
+  <maan:KorvaavaVuokrasopimus>true</maan:KorvaavaVuokrasopimus>
+  <maan:VuokraoikeudenTunnus>stringstringstrings</maan:VuokraoikeudenTunnus>
+  <maan:NykyinenPintaAla yksikko="M2">201</maan:NykyinenPintaAla>
+ </maan:MuutettavaMaanvuokraoikeus>

Vuokrakohteita voi olla useita:

 • Lisätty uusi MaanvuokraoikeudenKohteet-elementti, jonka sisälle Kiinteistotunnus on siirretty
- <yle:Kiinteistotunnus>stringstringstrings</yle:Kiinteistotunnus>
+ <maan:MaanvuokraoikeudenKohteet>
+  <!--1 or more repetitions:-->
+  <yle:Kiinteistotunnus>stringstringstrings</yle:Kiinteistotunnus>
+ </maan:MaanvuokraoikeudenKohteet>

PintaAla-elementin yksikkö ilmoitetaan jatkossa aina neliömetreissä. Vaihtoehdot aari (a) ja hehtaari (ha) on poistettu skeemasta. Tällä elementillä ilmoitetaan vuokraoikeuden pinta-ala perustamisen/jatkamisen/korvaamisen jälkeen. Pinta-ala voi korvaamisen/jatkamisen yhteydessä kasvaa tai pienentyä.

 <yle:PintaAla yksikko="M2">201</yle:PintaAla>

Muutokset Voimassaolo-elementtiin:

 • Voimassaoloaika -elementti on poistettu

 • Lisätty uusia elementtejä:

  • VoimassaToistaiseksi: toistaiseksi voimassa oleva sopimus
  • Paattymispvm: vuokrasopimuksen päättymispäivämäärä
  • VoimassaoloJatkuuVuosittain: vuokrasopimus jatkuu vuosittain yhteensä X vuoden ajan
  • VoimassaoloJatkuuVuosiaKerrallaan: vuokrasopimus jatkuu X vuotta kerrallaan

Vuokrasopimuksen keston osalta on siis käytettävissä kolme vaihtoehtoista elementtiä: VuokrasopimuksenKesto, VoimassaToistaiseksi tai Paattymispvm.

VoimassaoloJatkuuVuosittain tai VoimassaoloJatkuuVuosiaKerrallaan -elementit ovat käytettävissä vain kun vuokrasopimuksen kesto on jotain muuta kuin VoimassaToistaiseksi.

 <maan:Voimassaolo>
-  <maan:Voimassaoloaika>MA</maan:Voimassaoloaika>
  <maan:Alkupvm>2006-08-19+03:00</maan:Alkupvm>
+  <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
  <maan:VuokrasopimuksenKesto>100</maan:VuokrasopimuksenKesto>
+  <maan:VoimassaToistaiseksi>false</maan:VoimassaToistaiseksi>
+  <maan:Paattymispvm>2013-05-22+03:00</maan:Paattymispvm>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <maan:VoimassaoloJatkuuVuosittain>201</maan:VoimassaoloJatkuuVuosittain>
+  <maan:VoimassaoloJatkuuVuosiaKerrallaan>201</maan:VoimassaoloJatkuuVuosiaKerrallaan>
 </maan:Voimassaolo>
 • Vuokralainen-elementtiin lisätty uusi elementti KenenLukuun, jolla ilmoitetaan kenen lukuun vuokralainen toimii. Vaihtoehdot ovat:
  • OL: Omaan lukuun
  • YL: Perustettavan yhtiön lukuun
  • AL: Perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun
  • ML: Muun lukuun
 • Mikäli KenenLukuunValinta vaihtoehdoksi valitaan ML, tulee antaa myös elementti MuunLukuunSelite.
<maan:Vuokralainen>
 <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
 <yle:Henkilo>
  <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
  <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
  <yle:YleinenHenkilotunniste>
   <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
   <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
  </yle:YleinenHenkilotunniste>
  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
 </yle:Henkilo>
 <yle:Yritys>
  <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
  <yle:YleinenYritysTunniste>
   <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
  </yle:YleinenYritysTunniste>
  <!--Optional:-->
  <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
 </yle:Yritys>
 <!--Optional:-->
 <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
+ <yle:KenenLukuun>
+  <yle:KenenLukuunValinta>OL</yle:KenenLukuunValinta>
+  <!--Optional:-->
+  <yle:MuunLukuunSelite>string</yle:MuunLukuunSelite>
+ </yle:KenenLukuun>
</maan:Vuokralainen>

Skeemaan on lisätty mahdollisuus ilmoittaa Suostujat.

+<!--Optional:-->
+<yle:Suostujat>
+ <!--1 or more repetitions:-->
+ <yle:Suostuja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <yle:Henkilo>
+   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+   <yle:YleinenHenkilotunniste>
+    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+  </yle:Henkilo>
+  <yle:Yritys>
+   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+   <yle:YleinenYritysTunniste>
+    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+   </yle:YleinenYritysTunniste>
+   <!--Optional:-->
+   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+  </yle:Yritys>
+ </yle:Suostuja>
+</yle:Suostujat>

Kayttotarkoitus-elementti on siirretty VuokrasopimuksenEhdot-elementin sisään. Sallitut vaihtoehdot ovat myös muuttuneet seuraaviksi:

 • AS = Asuntoalueen vuokrasopimus
 • MA = Maatalousmaan vuokrasopimus
 • MU = Muu maanvuokrasopimus

AsuntoalueenVuokrasopimus-elementti on poistettu.

- <maan:Kayttotarkoitus>RA</maan:Kayttotarkoitus>
 <maan:VuokrasopimuksenEhdot>
-  <maan:AsuntoalueenVuokrasopimus>false</maan:AsuntoalueenVuokrasopimus>
+  <maan:Kayttotarkoitus>AS</maan:Kayttotarkoitus>
  <maan:Siirtooikeus>false</maan:Siirtooikeus>
  <maan:Rakennusoikeus>true</maan:Rakennusoikeus>

Käsitemalli

Skeemat kansio kansio maanvuokraoikeuden_perustaminen_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Maanvuokraoikeuden korvaaminen esimerkki

Maanvuokraoikeuden jatkaminen esimerkki

Vastaus

Esimerkki maanvuokraoikeuden korvaaminen vastauksesta

Skeema v9 20.3.2019

Rajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

 • Mahdollisuus ilmoittaa yksityishenkilö tai kuolinpesä vuokranantajaksi.
 • LuonnoksenVastaanottaja-elementti on poistettu Vuokralainen-elementin sisältä. Sen sijaan elementti annetaan vain kerran ja siinä ilmoitetaan vastaanottavan osapuolen henkilö- tai y-tunnus.
 • Vuokralaisen ja Vuokranantajan Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään.
 • Asiamiehen Sahkopostiosoite-elementti on siirretty Henkilo- ja Yritys-elementtien sisään. Puhelinnumero-elementti on siirretty Postiosoite-elementin yläpuolelle.
  • Asiamiehen laskutusosoitetta ei tule antaa. Hakemusmaksu erityisen oikeuden kirjaamisesta laskutetaan asiakirjan lähettäjältä.

Muutokset Vuokralaiset-elementtiin:

<maan:Vuokralaiset>
 <!--1 or more repetitions:-->
 <maan:Vuokralainen>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <yle:Henkilo>
   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
   <yle:YleinenHenkilotunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
-    <yle:UlkomainenHenkilotunniste>
-     <yle:SyntymaAika>2018-11-01+02:00</yle:SyntymaAika>
-     <!--Optional:-->
-     <yle:UlkomainenHenkilotunnus>string</yle:UlkomainenHenkilotunnus>
-    </yle:UlkomainenHenkilotunniste>
    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Henkilo>
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Yritys>
-  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
-  <yle:LuonnoksenVastaanottaja>true</yle:LuonnoksenVastaanottaja>
+  <!--Optional:-->
  <yle:Osuus>string</yle:Osuus>
 </maan:Vuokralainen>
</maan:Vuokralaiset>
+ <yle:LuonnoksenVastaanottaja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+  <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+  <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+ </yle:LuonnoksenVastaanottaja>

Muutokset Vuokranantajat-elementtiin:

<maan:Vuokranantajat>
 <!--1 or more repetitions:-->
 <maan:Vuokranantaja>
+  <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
+  <yle:Henkilo>
+   <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+   <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+   <yle:YleinenHenkilotunniste>
+    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+    <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+    <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+   </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+  </yle:Henkilo>
  <yle:Yritys>
   <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
   <yle:YleinenYritysTunniste>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
-    <yle:UlkomainenYritysTunniste>
-     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
-     <yle:UlkomainenYtunnus>string</yle:UlkomainenYtunnus>
-    </yle:UlkomainenYritysTunniste>
-   </yle:YleinenYritysTunniste>
   <!--Optional:-->
   <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+   <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
  </yle:Yritys>
+  <yle:Kuolinpesa>
+   <yle:Vainaja>
+    <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+    <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+    <yle:YleinenHenkilotunniste>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+     <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+    </yle:YleinenHenkilotunniste>
+   </yle:Vainaja>
+   <yle:Osakkaat>
+    <!--1 or more repetitions:-->
+    <yle:Osakas>
+     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+     <yle:Henkilo>
+      <yle:Etunimi>string</yle:Etunimi>
+      <yle:Sukunimi>string</yle:Sukunimi>
+      <yle:YleinenHenkilotunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Henkilotunnus>stringstrin</yle:Henkilotunnus>
+       <yle:Kotimaakoodi>st</yle:Kotimaakoodi>
+      </yle:YleinenHenkilotunniste>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Henkilo>
+     <yle:Yritys>
+      <yle:Nimi>string</yle:Nimi>
+      <yle:YleinenYritysTunniste>
+       <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
+       <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
+      </yle:YleinenYritysTunniste>
+      <!--Optional:-->
+      <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
+      <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
+     </yle:Yritys>
+    </yle:Osakas>
+   </yle:Osakkaat>
+  </yle:Kuolinpesa>
-  <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
 </maan:Vuokranantaja>
</maan:Vuokranantajat>

Käsitemalli

Skeemat kansio kansio maanvuokraoikeuden_perustaminen_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Maanvuokraoikeuden perustaminen esimerkki, kuolinpesä vuokranantajana

Vastaus

Esimerkki maanvuokraoikeuden perustaminen vastauksesta

Skeema v8 12.12.2018

 • Skeemaan lisätty vapaaehtoinen elementti Asiointipakettitunnus.
 • Skeemaan lisätty vapaaehtoinen elementti LaskutuksenViiteTiedot.
  • Maanvuokraoikeuden perustamishakemuksen mennessä vireille muodostuu siitä 1.1.2019 alkaen lähettäjälle hakemusmaksun sisältävä lasku. Lähettäjä voi halutessaan kertoa tällä elementillä tarkempia laskutukseen liittyviä tietoja.

Käsitemalli

Skeemat kansio maanvuokraoikeuden_perustaminen_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Maanvuokraoikeuden perustaminen esimerkki

Vastaus

Esimerkki maanvuokraoikeuden perustaminen vastauksesta

Skeema v7 6.6.2018

Rajapinnan skeemaversio 7, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

 • Skeemasta on poistettu elementit Tontinvuokrasopimus ja Tontinvuokraoikeus. Tontinvuokrasopimusta ei ole mahdollista tehdä KVP:n kautta.

Käsitemalli

Skeemat kansio maanvuokraoikeuden_perustaminen_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Maanvuokraoikeuden perustaminen esimerkki

Vastaus

Esimerkki maanvuokraoikeuden perustaminen vastauksesta

Skeema v6 21.2.2018

Skeeman mukautus asiakirjarajapinnan skeemaversioon 6, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio maanvuokraoikeuden_perustaminen_rajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Maanvuokraoikeuden perustaminen esimerkki

Vastaus

Esimerkki maanvuokraoikeuden perustaminen vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
4.10.2017 1. versio tuotantoon
4.12.2017 tuotannossa Lisätty vapaaehtoinen elementti VainEsikatselu versioon v5.
21.2.2018 tuotannossa Skeemaversio 6
 • Poistettu skeemasta mahdollisuus ilmoittaa yksityishenkilö vuokranantajaksi
 • Muutoksia peruskomponenteissa: AsiamiesTaiYhteyshenkilo kooste-elementistä on poistettu elementit YhteyshenkilonaHakija ja NimettyAsiamies
 • Muutoksia peruskomponenteissa: Hakijan Henkilotunnus ja Ytunnus elementit on korvattu elementeillä Henkilo ja Yritys.
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
 • Poistettu tontivuokrasopimus elementti sekä tontinvuokraoikeus elementti. Tontinvuokrasopimusten perustaminen KVP:n kautta ei ole enää mahdollista.
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
17.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
29.4.2019 Lisätty v10 kuvaus
3.5.2019 Poistettu v5 kuvaus

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Asiointipaketti

Yleiskuvaus

Asiointipaketti on Kiinteistövaihdannan palvelun prosessi jolla hallinnoidaan kiinteistön asiakokonaisuuteen liittyviä sähköisiä hakemuksia. Asiakkaat voivat lähettää samaa kiinteistöä koskevia hakemuksia asiointipakettiin Kiinteistövaihdannan palveluun käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi. Asiointipaketti-prosessi valvoo hakemusten allekirjoitusjärjestystä ja hakemusten lähetystä Kirre-kirjaamisjärjestelmään.

Kesäkuun 2018 versiossa luodaan asiointipaketin käsittelyprosessi sekä julkaistaan ensimmäinen toiminto, uuden määräalan kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon). Uuden määräalan kiinnitystä ennakkoon ei aiemmin ole pystynyt lähettämään Kiinteistövaihdannan palveluun.

Asiointipaketti valmistuu useammassa osassa, eri julkaisuissa. Ensimmäisessä versiossa (v7) asiointipakettiin voi lähettää määräalan luovutuskirjan sekä kiinnityshakemuksen (valmistelu ennakkoon) luovutuksen kohteena olevalle uudelle määräalalle.

Versiossa 8 voi pakettiin lisätä vuokraoikeuden ja kiinnityksen perustettavaan vuokraoikeuteen.

Asiointipaketin vaiheet

Alla olevassa kuvassa näytetään asiointipaketin käytön vaiheet kun halutaan perustaa maanvuokraoikeus ja kiinnittää uusi laitos:

Asiointipaketin vaiheet

Sanoma

Kenttä Uusi asia Päivitys
HTTP-metodi: POST PUT
Content-type: text/xml text/xml
Polku /v<versio>/asiointipaketit /v<versio>/asiointipaketit/<id>

tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia. Päivitys tehdään HTTP PUT-metodilla. Asiakirjan päivitysosoite saadaan ensimmäisen POST-viestin vastauksesta.

Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

AsiakirjaTiedot

 • AsiakirjaTunnus
  • KVPn antama tunnus asiointipaketille.
 • AsiakirjaOsoite
  • URL, johon päivitetty asiointipaketti lähetetään.
 • AsiakirjaTilaOsoite
  • URL, joka palauttaa asiakirjan tilaan liittyviä tietoja.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

Skeema v10 12.6.2019

Asiointipakettirajapinnan skeemaversio 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

Versiomuutoksen lisäksi ei muita muutoksia v9 ja v10 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio asiointipakettirajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Esimerkki asiointipaketin luonnista

Vastaus

Esimerkki asiointipakettirajapinnan vastauksesta

Skeema v9 20.3.2019

Asiointipakettirajapinnan skeemaversio 9, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

Versiomuutoksen lisäksi ei muita muutoksia v8 ja v9 välillä.

Käsitemalli

Skeemat kansio asiointipakettirajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Esimerkki asiointipaketin luonnista

Vastaus

Esimerkki asiointipakettirajapinnan vastauksesta

Skeema v8 12.12.2018

Ei skeemamuutoksia (muutos vuokraoikeuden skeemassa).

Käsitemalli

Skeemat kansio asiointipakettirajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Esimerkki asiointipaketin luonnista

Vastaus

Esimerkki asiointipakettirajapinnan vastauksesta

Skeema v7 6.6.2018

Tämä on skeeman ensimmäinen versio, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

Käsitemalli

Skeemat kansio asiointipakettirajapinta

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Esimerkki asiointipaketin luonnista

Vastaus

Esimerkki asiointipakettirajapinnan vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
6.6.2018 tuotannossa 1. versio tuotantoon, skeemaversio 7
21.10.2018 tuotannossa Korjattu Sanoma kappaleen taulun kohta Polku oikeaksi
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
10.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
2.5.2019 Lisätty v10 kuvaus

Asiakirjaluonnostelurajapinta - Yleiset Virheet

Yleiskuvaus

Asiakirjarajapintojen mahdolliset virhevastaukset. Osa virhekoodeista on rajapinta- ja operaatiokohtaisia, esim. virhekoodi "46 Yhteiskiinnityksen purkaminen annetuilla tiedoilla ei ole sallittua", voi tulla vain yhteiskiinnityksen purkamishakemukselle. Kaikki virhekoodit ja -viestit noudattavat kuitenkin samaa skeemaa.

Sanoma

Kenttä Kuvaus
HTTP-metodi: mikä tahansa
Content-type: text/xml

Virheviesti voi tulla vastauksena mihin tahansa sanomaan

Vastaus

Seuraavassa on esimerkkejä vastauksista

HTTP status Virhekoodi Content-type Virheviesti Lisätietoja
401 1 application/xml TUNNISTAUTUMISVIRHE Voimassa olevaa sopimusta ei löytynyt, sen tiedoissa puutteita tai yrityksellä ei käyttöoikeutta tai sertifikaattia ei tunnistettu.
401 25 application/xml LUKITUKSI MERKITYLTÄ ASIAKIRJALTA PUUTTUU TIETOJA Kun asiakirja merkitään lukituksi, tulee kaikki tiedot antaa. Asiakirjaa ei ole mahdollista muokata käyttöliittymässä
404 98 application/xml ASIAKIRJAA EI LÖYTYNYT Luovutuskirjaa ei löytynyt. HUOM! Sama viesti palautetaan tietoturvasyistä myös tilanteissa, joissa luovutuskirjaan ei ole katseluoikeutta.
406 15 application/xml VIRHEELINEN SANOMA Lähetetyn liitetiedoston tyyppi väärin tai zip-tiedosto viallinen
409 16 application/xml VANHENTUNUT VERSIO Yritetty päivittää asiakirjaa samalla versionumerolla useamman kerran
422 44 application/xml YKSI OSAPUOLISTA ON ALAIKÄINEN Järjestelmä estää sellaisten asiakirjojen luonnostelun, joissa olisi osapuolena mukana alaikäinen

Skeema v10 12.6.2019

Rajapinnan skeemaversio 10, joka viedään tuotantoon 12.6.2019.

Lisätty yksi uusi virhekoodi

 • 57: Virheellinen vuokraoikeudentunnus

Skeema v9 20.3.2019

V9 skeema, joka viedään tuotantoon 20.3.2019.

Lisätty neljä uutta virhekoodia

 • 53: Tarkista kuolinpesän osakkaat
 • 54: Hakemuksen tulee olla lukittu kun kuolinpesä toimii hakijana
 • 55: Virheellinen luovuttajajoukko, usean kohteen luovutuksessa jokaisella kohteella tulee olla samat luovuttajat
 • 56: Virheellinen saajajoukko, usean kohteen luovutuksessa jokaisella kohteella tulee olla samat saajat

Poistettu yksi virhekoodi

 • 33 Kirjallista panttikirjaa ei voi siirtää sähköisellä siirtohakemuksella

VirheTunnus- ja VirheViesti-elementtien arvot on rajoitettu. Lisäksi VirheTyyppi-elementtiin on lisätty kaksi uutta elementtiä

 • VapaaVirheViesti, jonne voi määritellä vapaamuotoisen virheviestin.
 • Kiinteistotunnus, jota virhe koskee. Saatetaan palauttaa esim. usean kohteen luovutuskirjan virhetilanteissa.
<xs:complexType name="VirheTyyppi">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Elementti" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element ref="VirheTunnus" />
  <xs:element ref="VirheViesti" />
+  <xs:element name="VapaaVirheViesti" type="xs:string" minOccurs="0" />
+  <xs:element ref="pk:Kiinteistotunnus" minOccurs="0">
+   <xs:annotation>
+    <xs:documentation xml:lang="fi">
+     Kohdetunnus jota virhe koskee.
+     Saatetaan palauttaa esim. usean kohteen luovutuskirjan virhetilanteissa.
+    </xs:documentation>
+   </xs:annotation>
+  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

Skeemat v9

Skeema v8 12.12.2018

V8 skeema, joka viedään tuotantoon 12.12.2018.

Lisätty uusi virhekoodi

 • 52: Valmiissa asiointipaketissa ei voi olla asiakirjoja "vain esikatselu"-tilassa

Poistettu kaksi virhekoodia

 • 48 Asiakirja odottaa liitteitä
 • 49 Vain esikatselu, hakemuksen tila ei ole saatavilla

Näiden tilalla tilajapinnassa on vastaavat kaksi uutta tilaa

 • VAIN ESIKATSELU
 • ODOTTAA LIITETIEDOSTOJA

Skeemat v8

Skeema v7 2018.06.06

V7 skeema, joka viedään tuotantoon 6.6.2018.

Lisätty uusia virhekoodeja

 • 47: Asiointipakettiin kuuluva asia odottaa liitteitä
 • 48: Asiakirja odottaa liitteitä
 • 49: Vain esikatselu, hakemuksen tila ei ole saatavilla
 • 50: Asiointipakettiin ei voi lisätä annetun tyyppistä asiakirjaa
 • 51 Valmiissa asiointipaketissa on oltava vähintään kaksi asiaa

Skeemat v7

Skeema v6 2018.02.15

V6 skeema, joka viedään tuotantoon 21.2.2018.

Lisätty uusia virhekoodeja

 • 42: Asiakirjan tulee olla lukittu
 • 43: Kohteella estävä muistutus
 • 44: Yksi osapuolista on alaikäinen
 • 45: Kiinnityksen kuolettaminen annetuilla tiedoilla ei ole sallittua
 • 46: Yhteiskiinnityksen purkaminen annetuilla tiedoilla ei ole sallittua

Skeemat v6

Skeema v5 2017.10.04

V5 skeema, joka viedään tuotantoon 4.10.2017.

Lisätty virhekoodi 41: Vuokraoikeuden hakeminen annetuilla tiedoilla ei ole sallittua.

[Skeemat v5][v5_20171004.zip]

Skeema v4 2017.05.31

V4 skeema, joka viedään tuotantoon 31.5.2017.

Ei uusia virhekoodeja.

[Skeemat v4][v4_20170531.tar.gz]

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
1.11.2013 1. versio tuotannossa
7.1.2015 tuotannossa Muutokset skeemassa:
 • Virhekoodi 10 tarkoittaa virhettä postinumerossa
 • Lisätty uusia virhekoodeja
3.6.2015 tuotannossa Lisätty virhekoodit 23-37
Virheet elementit siirretty Virhe-skeemaan.
16.3.2016 tuotannossa Päivitetty v2 muutokset.
Lisätty virhekoodit 38-40
04.10.2017 tuotannossa Päivitetty v5 muutokset.
Lisätty virhekoodi 41
21.2.2018 tuotannossa Päivitetty v6 muutokset.
Lisätty virhekoodit 42 - 46
6.6.2018 tuotannossa Skeemaversio 7
24.10.2018 tuotannossa Poistettu v3 - v1 kuvaukset
18.10.2018 Lisätty v8 kuvaus
17.12.2018 Lisätty v9 kuvaus
3.5.2019 Lisätty v10 kuvaus

Siirtymisohjeet asiakirjarajapinnan käytössä versiosta 6 versioon 7

Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia ohjeistuksena organisaatioille jotka käyttävät asiakirjarajapintojen versiota 5 - 6 ja ovat siirtymässä version 7 käyttöön.

Tarvittavat muutokset

Version 7 muutokset on kuvattuna tarkemmin vastaavien rajapintojen kuvaus-sivuilla. Tällä sivulla listataan vain skeemoihin liittyviä yleisiä muutoksia, jotka täytyy ottaa huomioon siirryttäessä käyttämään uutta versiota.

 • Maanvuokraoikeuden perustamisrajapinnasta on poistettu elementit Tontinvuokrasopimus ja Tontinvuokraoikeus
 • Lainhuutohakemukselle voidaan antaa VainEsikatselu-elementti, jolloin lähetettyä hakemusta ei laiteta vireille, mutta sen esikatselu-pdf:n voi ladata rajapinnan palauttamasta esikatseluosoitteesta.
 • Kiinnityshakemus- ja kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) rajapinnoissa KiinnitettavatKohteet-elementti on muuttunut. Versioissa 5-6 elementti on:

     <kiin:KiinnitettavatKohteet>
      <yle:Kiinteistotunnus>11100100100001</yle:Kiinteistotunnus>
     </kiin:KiinnitettavatKohteet>
  

  Versiossa 7 tämä tulee vaihtaa muotoon:

     <kiin:KiinnitettavatKohteet>
      <kiin:KiinnitettavaKohde>
       <yle:Kiinteistotunnus>11100100100001</yle:Kiinteistotunnus>
      </kiin:KiinnitettavaKohde>
     </kiin:KiinnitettavatKohteet>
  

Aikataulu

Asiakirjarajapintojen versio 7:n käyttö kehitysympäristössä tulee olemaan mahdollista 05/2018 ja koulutusympäristössä 06/2018

Asiakirjarajapintojen versio 7:n tuotantokäyttö on mahdollista 06.06.2018 alkaen.

Siirtymisohjeet asiakirjarajapinnan käytössä versiosta 7 versioon 8

Tarvittavat muutokset

Version 8 muutokset

 • Tilarajapintaan uusia tiloja asioille ja asiointipaketille
  <xs:documentation>
+  12 = VAIN ESIKATSELU
   10 = ODOTTAA LIITETIEDOSTOJA
   01 = ODOTTAA VASTAANOTTOA
+  11 = ODOTTAA ASIOINTIPAKETIN ETENEMISTÄ
   02 = JAKAMATON
@@ -159,2 +165,4 @@
  <xs:enumeration value="10" />
+ <xs:enumeration value="11" />
+ <xs:enumeration value="12" />
  <xs:enumeration value="20" />
@@ -171,6 +194,8 @@
+ <xs:enumeration value="VAIN ESIKATSELU" />
  <xs:enumeration value="ODOTTAA LIITETIEDOSTOJA" />
  <xs:enumeration value="ODOTTAA VASTAANOTTOA" />
+ <xs:enumeration value="ODOTTAA ASIOINTIPAKETIN ETENEMISTÄ" />
 • Tilarajapintaan uusi asiakirjatyyppi
@@ -97,6 +106,7 @@
  <xs:enumeration value="LUOVUTUS" />
  <xs:enumeration value="KIINNITYS" />
  <xs:enumeration value="KIINNITYS_VALMISTELU_ENNAKKOON" />
+ <xs:enumeration value="MAANVUOKRAOIKEUDEN_PERUSTAMINEN" />
 • Tilarajapintaan uusia valinnaisia vanhenemispäivämäärä kenttiä
 • Tilarajapintaan mahdollisuus kertoa asiointipaketissa tapahtuneessa virheestä
   </tila:Hakemukset>
+  <!--Optional:-->
+  <tila:Vanhenemispaiva>2000-07-29+03:00</tila:Vanhenemispaiva>
+  <!--Optional:-->
+  <tila:HavaittuVirhe>
+   <tila:HavaittuVirheTeksti>string</tila:HavaittuVirheTeksti>
+   <!--Optional:-->
+   <tila:HavaittuVirheLyhenne>string</tila:HavaittuVirheLyhenne>
+  </tila:HavaittuVirhe>
  </tila:Asiakirja>
@@ -294,2 +302,10 @@
   </tila:Asiakirjat>
+  <!--Optional:-->
+  <tila:Vanhenemispaiva>2018-07-19+03:00</tila:Vanhenemispaiva>
+  <!--Optional:-->
+  <tila:HavaittuVirhe>
+   <tila:HavaittuVirheTeksti>string</tila:HavaittuVirheTeksti>
+   <!--Optional:-->
+   <tila:HavaittuVirheLyhenne>string</tila:HavaittuVirheLyhenne>
+  </tila:HavaittuVirhe>
  </tila:Asiointipaketti>
 • Maanvuokraoikeudelle uusi valinnainen kenttä asiointipakettiin liittämiseksi
  <yle:Sopimustiedot>
   <yle:Sopimustunnus>string</yle:Sopimustunnus>
   <yle:Lahettaja>
    <yle:Ytunnus>stringstr</yle:Ytunnus>
    <yle:Yhteyshenkilo>string</yle:Yhteyshenkilo>
    <yle:Sahkopostiosoite>string</yle:Sahkopostiosoite>
    <!--Optional:-->
    <yle:Puhelinnumero>string</yle:Puhelinnumero>
   </yle:Lahettaja>
  </yle:Sopimustiedot>
+ <!--Optional:-->
+ <yle:Asiointipakettitunnus>string</yle:Asiointipakettitunnus>
  <maan:MaanvuokraoikeudenPerustaminenPerusTiedot>
   <yle:Versio>201</yle:Versio>
   <!--Optional:-->
   <yle:VainEsikatselu>false</yle:VainEsikatselu>
   <yle:AsiaKieli>fi</yle:AsiaKieli>
 • Maanvuokraoikeudelle uusi valinnainen kenttä lähettäjän laskutuksen viitetietojen lähettämiseksi
 <xs:element name="MaanvuokraoikeudenPerustaminenRequest">
  <xs:complexType>
   ...
   <xs:sequence>
    ...
+    <xs:element ref="pk:LaskutuksenViiteTiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1">
+     <xs:annotation>
+      <xs:documentation xml:lang="fi">
+       Maanvuokraoikeuden perustamishakemuksen mennessä vireille muodostuu siitä 1.1.2019 alkaen
+       lähettäjälle hakemusmaksun sisältävä lasku. Lähettäjä voi halutessaan kertoa tällä
+       elementillä tarkempia laskutukseen liittyviä tietoja.
+      </xs:documentation>
+      <xs:documentation xml:lang="x-example">fi</xs:documentation>
+     </xs:annotation>
+    </xs:element>
   </xs:sequence>

   <xs:attribute name="version" type="xs:string" fixed="8"/>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 • Asiointipakettiin kuuluvassa kiinnityshakemuksessa (valmistelu ennakkoon) mahdollista kiinnittää uusi laitos
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="pk:Kiinteistotunnus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
-   <xs:element name="UuteenMaaraalaan" type="pk:TosiTotuusTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
-    <xs:annotation>
-      <xs:documentation xml:lang="fi">
-       Lähetetään mikäli kohteesta ollaan kiinnittämässä uutta määräalaa.
-
-       Käytettävissä vain jos kiinnityshakemus kuuluu asiointipakettiin.
-      </xs:documentation>
-     <xs:documentation xml:lang="x-example">true</xs:documentation>
-    </xs:annotation>
-   </xs:element>
+   <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
+    <xs:element name="UuteenMaaraalaan" type="pk:TosiTotuusTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
+     <xs:annotation>
+      <xs:documentation xml:lang="fi">
+       Lähetetään mikäli kohteesta ollaan kiinnittämässä uutta määräalaa.
+
+       Käytettävissä vain jos kiinnityshakemus kuuluu asiointipakettiin.
+      </xs:documentation>
+      <xs:documentation xml:lang="x-example">true</xs:documentation>
+     </xs:annotation>
+    </xs:element>
+    <xs:element name="UuteenLaitokseen" type="pk:TosiTotuusTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
+     <xs:annotation>
+       <xs:documentation xml:lang="fi">
+        Lähetetään mikäli kohteesta ollaan kiinnittämässä uutta maanvuokraoikeutta, joka tulee saamaan laitostunnuksen. Vain laitostunnuksellisen vuokraoikeuden voi kiinnittää, muussa tapauksessa kiinnityshakemus ei tule vireille.
+        Kohteelle annetaan laitostunnus mikäli maanvuokrasopimus on määräaikainen, sillä on vuokralaisen omistama rakennus tai sille voi rakentaa ja vuokraoikeus on ilman vuokranantajan lupaa siirrettävissä.
+
+        Käytettävissä vain jos kiinnityshakemus kuuluu asiointipakettiin.
+       </xs:documentation>
+       <xs:documentation xml:lang="x-example">true</xs:documentation>
+      </xs:annotation>
+    </xs:element>
+  </xs:choice>
 </xs:sequence>

 • Kiinnitysmuutokselle uusi valinnainen kenttä lähettäjän laskutuksen viitetietojen lähettämiseksi
 <xs:element name="KiinnitysmuutosRequest">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    ...
+     <xs:element ref="pk:LaskutuksenViiteTiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1">
+      <xs:annotation>
+       <xs:documentation xml:lang="fi">
+        Yhteiskiinnityksen purkamishakemuksen mennessä vireille muodostuu siitä 1.1.2019 alkaen
+        lähettäjälle hakemusmaksun sisältävä lasku. Lähettäjä voi halutessaan kertoa tällä
+        elementillä tarkempia laskutukseen liittyviä tietoja.
+       </xs:documentation>
+      </xs:annotation>
+     </xs:element>
    </xs:sequence>

   <xs:attribute name="version" type="xs:string" fixed="8"/>
  </xs:complexType>
 </xs:element>

VirheTunnusTyyppi-elementtiin lisätty uusi virhekoodi

+ 52 Valmiissa asiointipaketissa ei voi olla asiakirjoja "vain esikatselu"-tilassa

VirheTunnusTyyppi-elementistä on poistettu kaksi virhekoodia

- 48 Asiakirja odottaa liitteitä
- 49 Vain esikatselu, hakemuksen tila ei ole saatavilla

Aikataulu

Voimaan 12.12.2018

Siirtymisohjeet asiakirjarajapinnan käytössä versiosta 8 versioon 9

Tarvittavat muutokset

Version 9 muutokset

Luovutuskirja

Luovutuskirjan-skemaan on tullut kaksi uutta elementtiä LuovutuksenPerusTiedot-elementin alle:

 <xs:element name="LuovutettavatKohteet" type="LuovutettavatKohteetTyyppi" />
 <xs:element name="LuovutettavaKohde" type="LuovutettavaKohdeTyyppi" />

LuovutettavatKohteet-elementti sisältää yhden tai useamman LuovutettavaKohde-elementin. LuovutettavaKohde-elementin alle on siirtynyt kaikki kohdekohtaiset tiedot:

 • Kiinteistotunnus
 • LuovutettavatOsuudet
 • LuovutuksenKohde
 • LuovutuksenSaajat
 • Kiinteistonluovutusilmoitus
 • Maaraala
 • LuovuttajienSuostujat

LuonnoksenVastaanottaja on siirtynyt LuovutuksenPerusTiedot-elementin alle.

Kuolinpesät

Kuolinpesä voi toimia osapuolena seuraavissa asiakirjoissa:

 • Kiinnityshakemus (hakijana)
 • Luovutuskirja (luovuttajana)
 • Panttikirjan siirtohakemus (hakijana)
 • Kiinnitysmuutos (hakijana)
 • Maanvuokraoikeuden perustaminen (vuokranantajana)

Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee ilmoittaa rajapinnassa. Kuolinpesän osakkaiden tulee olla elossa ja täysi-ikäisiä, eivätkä he voi olla holhouksessa. Yksi kuolinpesän osakkaista ilmoitetaan luonnoksen vastaanottajaksi.

Yksityiskohtaista tietoa muutoksista löytyy kunkin rajapinnan sivulta.

Aikataulu

Voimaan 20.3.2019

Siirtymisohjeet asiakirjarajapinnan käytössä versiosta 9 versioon 10

Tarvittavat muutokset

Version 10 muutokset on kuvattuna tarkemmin vastaavien rajapintojen kuvaus-sivuilla. Tällä sivulla listataan vain skeemoihin liittyviä yleisiä muutoksia, jotka täytyy ottaa huomioon siirryttäessä käyttämään uutta versiota.

Maanvuokraoikeuden perustaminen rajapinnan laajennus

 • Mahdollista ilmoittaa useita kohteita maanvuokraoikeuden perustamiselle.
 • Mahdollista hakea maanvuokrasopimuksen korvaamista tai vuokra-ajan jatkamista.

Muutokset peruskomponenteissa

 • Suostujat ja Suostuja -elementit on siirretty kiinnitysmuutosrajapinnan skeemasta peruskomponentteihin.
 • MaaraalanPintaala-elementille ilmoitetaan myös yksikko.
 • LainhuudonHaku ja LainhuudonHakuSelite -elementit on uudelleennimetty. Uudet nimet ovat KenenLukuunValinta ja MuunLukuunSelite.
 • Uusi virhekoodi 57: Virheellinen vuokraoikeudentunnus
 • MaaraalanPintaala ja PintaAla elementit vaativat yksikko attribuutin

Yksityiskohtaista tietoa muutoksista löytyy kunkin rajapinnan sivulta.

Aikataulu

Voimaan 12.6.2019

Hakemustäydennyspalvelu - Johdanto

Rajapinnan kautta voi lähettää täydennyksiä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä (Kirre) olevaan hakemukseen. Tulevaisuudessa myös sähköisessä asunto-osakerekisterissä (Asrek) olevia hakemuksia on mahdollista täydentää.

Lähetettävästä täydennyksestä lähetetään ensin XML-sanoma, joka kertoo mitä hakemusta aiotaan täydentää, ja mitä liitetiedostoja täydennyksessä tulee olemaan. Lähettäjä saa vastauksena polun, johon täydennysliitteet lähetetään zip-pakettina.

Lähettäjän on mahdollista seurata täydennyksen etenemistä käyttäen hakemustäydennyspalvelun tilarajapintaa.

Kehityspalvelu

Maanmittauslaitos tarjoaa integraattoreille kehityspalvelun, jota voi hyödyntää Hakemustäydennyspalvelun käyttöönoottoon liittyvässä kehitystyössä. Hakemustäydennyspalvelua on mahdollista koekäyttää samassa osoitteessa kuin KVP:n asiakirjarajapintoja.

Hakemustäydennyspalvelun rajapinnat - Täydennys

Tuotekuvaus

1. Yleiskuvaus

Täydennysrajapintaa käytetään lähettämällä täydennyksen tiedot XML-sanomana. Hakemustäydennyspalvelu palauttaa vastauksen, joka sisältää osoitteen johon täydentävät liitteet lähetetään zip-pakettina, sekä osoitteen, josta täydennyksen tilaa voi kysyä.

2. Sanoma

Kenttä Kuvaus
HTTP-metodi: POST
Content-type: application/xml
Polku /v<versio>/taydennykset

Täydennyksen tiedot välitetään rajapintaan XML-muotoisena, käyttäen HTTP POST-metodia.

Kenttä Kuvaus
HTTP-metodi: POST
Content-type: application/zip
Polku /v<versio>/taydennykset/<id>/liitteet

Täydennyksen liitteet välitetään rajapintaan zip-pakettina, käyttäen HTTP POST-metodia.

3. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

TaydennysResponse

 • TaydennyksenTilaOsoite
  • Osoite josta voi kysyä täydennyksen tilaa.
 • LiitetiedostoOsoite
  • Osoite johon liitetiedostot tulee lähettää.
 • Virheet 0..n
  • Virhe
   • Sanomaan tai sen käsittelyyn liittyvä virhe.

4. Kehityspalvelun käyttö

Kehityspalveluun on mahdollista lähettää testitäydennyksiä lisäämällä hakemustunnuksen alkuun TEST/ etuliite. Täydennyksen lähettämiseen liittyviä virhe- ja poikkeustapauksia voi luoda asettamalla hakemustunnuksen viimeinen merkki joksikin seuraavista:

 • C
  • Palauttaa aina vastauksena XML-sanoman lähetykseen virheen: Hakemus on suljettu eikä sitä ole mahdollista täydentää
 • N
  • Palauttaa aina vastauksena XML-sanoman lähetykseen virheen: Kohdejärjestelmästä ei löytynyt hakemusta tunnuksella <TUNNUS>
 • E
  • Hakemus jää liitteiden lähettämisen jälkeen ikuisesti tilaan Käsitellään liitetiedostoja
 • F
  • Hakemus menee automaattisesti liitteiden käsittelyn jälkeen tilaan Virhe

Skeema v1

Skeemat taydennys_request.xsd ja taydennys_response.xsd

Esimerkkitiedostot

Sanoma

Täydennysesimerkki

Vastaus

Esimerkki täydennyksen vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
11.10.2018 Version 1 dokumentaatio lisätty
8.11.2018 Korjattu virheitä.
21.1.2018 Päivitetty versio 1 skeema ja kehityspalvelun käyttö

Hakemustäydennyspalvelun rajapinnat - Tila

Tuotekuvaus

1. Yleiskuvaus

Rajapinnan kautta voi kysyä lähetetyn täydennyksen tilaa ja siten seurata sen etenemistä Maanmittauslaitoksen järjestelmissä. Täydennyksen tilat ovat:

 • Koodi: 1 Selite: Odottaa liitetiedostoja
  • Täydennystä kuvaava XML sanoma on otettu vastaan, mutta liitteitä ei.
 • Koodi: 2 Selite: Käsitellään liitetiedostoja
  • Täydennys XML ja liiteet on otettu vastaan, mutta niitä ei ole vielä lisätty täydennettävään hakemukseen.
 • Koodi: 3 Selite: Toimitettu loppujärjestelmään
  • Hakemuksen täydennys on toimitettu käsittelijälle.
 • Koodi: 4 Selite: Virhe
  • Liitetiedostojen käsittelyssä on tapahtunut virhe. Täydennyksen käsittely ei voi jatkua.
 • Koodi: 5 Selite: Virus löydetty
  • Liitetiedostoissa on havaittu virus. Täydennyksen käsittely ei voi jatkua.

2. Sanoma

Tilarajapintaa käytetään lähettämällä hakemustäydennyspalvelulle HTTP-pyyntö.

Kenttä Kuvaus
HTTP-metodi: GET
Polku /v<version>/taydennykset/<id>/tila?ytunnus=<ytunnus>

3. Vastaus

Tuloksena rajapinta palauttaa kutsuvalle sovellukselle XML-muotoisen vastauksen.

Vastauksen tietosisällön yleiskuvaus:

TilaResponse

 • Koodi
  • Täydennyksen tila, numerokoodi
 • Selite
  • Täydennyksen tila, tekstiselite
 • XmlVastaanotettuAika
  • Aika jolloin täydennyksen XML-sanoma otettiin vastaan.
 • LiiteetVastaanotettuAika
  • Aika jolloin täydennyksen liitetiedostot otettiin vastaan.
 • ValitettuLoppujarjestelmaanAika
  • Aika jolloin täydennys toimitettiin hakemuksen käsittelijälle.

4. Kehityspalvelun käyttö

Hakemustäydennyspalvelua voi koekäyttää osoitteessa tappiuke.nls.fi

Skeema v1

Hakemustäydennyspalvelun skeemaversio 1.

Skeemat tila_response.xsd

Esimerkkitiedostot

Vastaus

Esimerkki tilarajapinnan vastauksesta

Muutoshistoria

Pvm Kuvaus
11.10.2018 1. versio dokumentaatio lisätty
8.11.2018 Päivitetty kuvaus täydennyksen tiloista sekä skeemat. Korjattu virheitä.
21.1.2019 Lisätty tila "Virus löydetty"