Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Määräalan yksilöinti

s on erityisesti sovittu esimerkiksi tietystä vähimmäispinta-alasta, tämä tulee myös merkitä luovutuskirjaan. Näin on erityisesti, jos kyse on määräalasta, jolle on tarkoitus rakentaa. Rakennusluvan saaminen edellyttää kiinteistöltä tiettyä vähimmäiskokoa. Mikäli vähimmäispinta-ala poikkeaa arvioidusta, tulee se kirjata kuvaus-kenttään.

Määräala on saatettu luovuttaa myös muutoin tilanteessa, jolloin määräalan käyttö aiottuun tarkoitukseen edellyttää tiettyä vähimmäispinta-alaa (esim. peltotuet). Näissä tilanteissa on usein myös otettava huomioon se mahdollisuus, että luovutuskirjassa ja sen liitekartassa rajoiltaan yksilöity alue ei täysin vastaa luovutuskirjassa niin ikään todettua luovutuksen kohteen vähimmäispinta-alaa. Tämän vuoksi luovutuskirjassa tulisi näitä tilanteita varten myös nimenomaisesti todeta, miten ja millä edellytyksillä rajoiltaan yksilöityä aluetta suurennetaan, mikäli se ei riitä täyttämään sovittua vähimmäispinta-alaa.

Pinta-ala ei koskaan yksinään ole riittävä määräalan yksilöintitieto, vaan rajat on aina yksilöitävä edes suuntaa antavalla tarkkuudella.

Lopullinen pinta-ala lohkomistoimituksessa

Määräalan lopullinen pinta-ala ja rajat määräytyvät vasta lohkomistoimituksessa. On kuitenkin tärkeätä, että osapuolet sopivat rajoista mahdollisimman tarkasti ja myös yksilöivät rajat luovutuskirjassa huolellisesti. Jos on käytetty eri yksilöintitapoja, kuten sanallista yksilöintiä, karttayksilöintiä ja vielä viittaamalla maastossa tapahtuneeseen merkintään, tulee myös sopia ja kirjata luovutuskirjaan se, mikä näistä on ensisijainen niiden ollessa keskenään ristiriitaisia.

Määräalan luovutuksen yhteydessä on hyvä muutenkin huomioida se, että luovutuksen jälkeen tulee aina vireille lohkomistoimitus, jossa määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi, mikäli sille ei ole estettä. Tästä aiheutuu myös kustannuksia, ja nämä toimitusmaksut on myös hyvä ottaa esille kaupassa. Ks. Kiinteistötoimitusmaksujen hinnasto

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c