Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kohteen lisätiedot

Monesti on tarpeen kuvata luovutuksen kohdetta tarkemmin, ja se voidaan tehdä tässä kohdassa. Lisätietojen sisältö määräytyy sen mukaan, mitä luovutuksen osapuolet kussakin tilanteessa pitävät tarpeellisena.

Luovutuskirjaan lisätään usein esim. seuraavia tietoja:
  • kohteen osalta kunta, kylä, tilan nimi ja rekisterinumero (täydentää kiinteistötunnuksella osoitettua yksilöintiä)
  • kohteen osoite
  • jos kohde on rakentamaton, maininta siitä
  • maininta kohteella sijaitsevista rakennuksista ja niiden tarkempi kuvaus
  • tietoa kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoituksesta
  • muutenkin tietoa siitä, mihin käyttötarkoitukseen kohde on luovutettu (esim. rakennuspaikaksi)
versio: v14.7.1-4-gab577b953d