Hjälp

Val av objekt för gemensam inteckning

Valbara objekt

Tjänsten söker fram tabellens valbara objekt baserat på uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret. Listan är inte nödvändigtvis komplett. Tjänsten kan inte visa objekt för vilka personbeteckning eller FO-nummer saknas i ägaruppgifterna.

Hurdan inteckning ska jag söka?

Exempel 1. Anna och Alex får ett bolån i banken och köper en fastighet i delarna 1/2 och 1/2. I detta fall ska inteckning sökas i hela fastigheten. Anna och Alex upprättar inteckningsansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och båda ägarna undertecknar ansökan.

Exempel 2. Anna och Alex köper ett parhus i delarna 1/4 och 1/4. Besittningen av fastigheten är delad med parhusets andra halva genom ett avtal om besittningsdelning. Anna och Alex får ett lån i banken och ställer sitt gemensamma ägande (totalt 1/2) som säkerhet. Anna och Alex upprättar inteckningsansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och väljer deras sammanräknade andel som inteckningsobjekt. Både Anna och Alex undertecknar ansökan.

Exempel 3. Inteckning kan sökas även när du inte behöver den som säkerhet. Matti äger fastigheten till 1/1. Han vill inteckna fastigheten för att i framtiden kunna använda den som säkerhet för ett lån. Fastigheten har inga tidigare inteckningar. Matti kan bara söka inteckning i hela ägandet, dvs. 1/1. Det bästa för Matti är att välja ett elektroniskt pantbrev bl.a. för att slippa besväret att förvara pantbrevet.