Hjälp

Ytterligare information om ansökan

Vilken typ av inteckning ska jag söka?

Exempel 1. Anna och Alex får ett bolån från bankenoch köper en fastighet i delarna 1/2 och 1/2. I detta fall ska inteckningsökas i hela fastigheten. Anna och Alex upprättaren inteckningsansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och den undertecknas av bådaägarna.

Exempel 2. Anna och Alex köper ett parhus i delarna1/4 och 1/4. Besittningen av den samägda fastigheten är delad med ägarna av parhusets andra halva genom ett avtal om besittningsdelning. Anna och Alex får ett lån från bankenoch ställer sitt gemensamma ägande (totalt 1/2)som säkerhet. Anna och Alex upprättar eninteckningsansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och väljerderas sammanräknade andel som inteckningsobjekt. Både Anna och Alexundertecknar ansökan.

Exempel 3. Inteckning kan sökas även när du intebehöver den som säkerhet. Matti äger fastigheten till 1/1. Han villinteckna fastigheten för att i framtiden kunna användaden som säkerhet för ett lån. Fastigheten har inga tidigare inteckningar. Matti kan bara sökainteckning i hela ägandet, dvs. 1/1.  

Ange antalet pantbrev

I valet av objekt kan du ange hur många inteckningar du söker i sammaansökan. Ett pantbrev beviljas för varje belopp. Ansökningsavgiften bestäms enligtantalet pantbrev. Ansökningsavgiften betalas i samband med att ansökan om inteckningupprättas. 


Observera att du måste göra en ansökan per mottagare, om elektroniska pantbrev söks för olika mottagare.