Hjälp

Bestämning av andelar i den mottagna fastigheten

Om ett objekt som överlåts i bytet har två eller flera ägare är alla naturligtvis med som överlåtare. De blir också samägare av det objekt som den andra parten överlåter. I bytesbrevet ska man alltid ange hur ägandet av det förvärvade objektet fördelas mellan samägarna. Ägarfördelningen kan i princip avtalas fritt mellan förvärvarna. Observera dock att den fastställda ägarfördelningen i bytesbrevet binder parterna och den kan inte ändras formlöst i efterhand.

Hur ägandet av det förvärvade objektet fördelas mellan samägarna kan bl.a. vara beroende av deras ägarandelar i det gemensamt överlåtna objektet. Om samägarna betalar mellangift i samband med bytet, kan ägarfördelningen också påverkas av hur den betalningen fördelas mellan dem. Även när det förvärvade objektet fördelas lika mellan samägarna, dvs. enligt huvudtal, ska denna ägarfördelning anges i det elektroniska bytesbrevet.

Hur ägandet av den mottagna fastigheten fördelas mellan förvärvarna ska anges i det elektroniska bytesbrevets standardiserade fält för just dessa uppgifter.