Ohjeet

Vastaanotettavan kiinteistön osuuksien määrittäminen

Jos vaihdossa luovutettava kohde kuuluu kahdelle tai useammalle taholle, nämä luonnollisesti ovat kaikki vaihdossa mukana tuon kohteen luovuttajina. Vastaavasti toisen osapuolen luovuttama kohde tulee näille kaikille yhteiseen omistukseen. Se, missä suhteessa tämän vaihdossa saadun kohteen omistus jakautuu näiden yhteisomistajien kesken, tulee aina vaihtokirjassa erikseen ilmoittaa. Omistuksen jakautumisesta nämä vaihdossa tulevan kohteen vastaanottajat voivat periaatteessa sopia niin kuin tahtovat. On kuitenkin huomattava, että se, miten asia on kirjattu vaihtosopimukseen, sitoo osapuolia eikä tätä omistuksen jakautumista voi jälkikäteen vapaamuotoisesti muuttaa.

Se, miten vaihdossa saadun kohteen omistus jakautuu kyseisten yhteisomistajien kesken, voi riippua mm. siitä, missä suhteessa he omistivat sen kohteen, jonka he yhdessä luovuttivat. Myös esimerkiksi se, missä suhteissa vaihdon yhteydessä heidän mahdollisesti suorittamansa väliraha on maksettu, voi vaikuttaa siihen, missä suhteessa näin saatu kohde tullaan yhteisomistajien kesken omistamaan. Silloinkin, kun vaihdossa yhteisomistajille tuleva kohde jakautuu heidän kesken yhtä suuriin osuuksiin, eli pääluvun mukaisesti, omistuksen jakautuminen on todettava sähköisessä vaihtokirjassa.

Tässä tarkoitettu vastaanotetun kiinteistön omistuksen jakautuminen vastaanottajien kesken on ilmoitettava sähköisen vaihtokirjan vakioidussa, juuri tätä varten varatussa kentässä.