Hjälp

Överlåtelse av outbrutet område av ett outbrutet område

Även här är det fråga om ett tidigare överlåtet outbrutet område som redan har en beteckning för outbrutet område. Då måste överlåtarens lagfart ha beviljats specifikt på denna beteckning för outbrutet område eller en kvotdel av det.

Kvotdel och outbrutet område är inte samma sak

I likhet med en kvotdel av en fastighet avser en kvotdel av ett outbrutet område en kalkylmässig andel, som i det elektroniska handelssystemet uttrycks med ett bråktal (t.ex. ½ ). En kvotdel är inte samma sak som ett outbrutet område, som är en avgränsad del av fastighetens område.

Ett nytt outbrutet område av det outbrutna området kan överlåtas, varvid det specificeras enligt kraven för specificering av outbrutna områden. Se Specificering av outbrutet område. Någon som bara äger en kvotdel av ett outbrutet område kan inte överlåta ett nytt outbrutet område av området. Däremot kan denne naturligtvis överlåta sin kvotdel.

Om överlåtelsen gäller en kvotdel av ett outbrutet område, ska objektet specificeras med en beteckning för outbrutet område och kvotdelens storlek anges som ett bråktal.

Vem kan överlåta en kvotdel av ett outbrutet område?

En ensam ägare av ett outbrutet område kan överlåta en kvotdel vars storlek parterna kan komma överens om utan begränsningar. Detsamma gäller då det outbrutna området har flera ägare och dessa gemensamt överlåter en viss kvotdel av området.

Den som äger en kvotdel av ett outbrutet område kan överlåta hela kvotdelen eller en mindre kvotdel enligt överenskommelse mellan parterna.