Hjälp

Köp med betalningstid

Köp med betalningstid är en typisk villkorlig överlåtelse där köparen betalar hela eller en del av köpeskillingen vid en senare tidpunkt.

Hur lång betalningstiden är beror på avtalet och överenskommelsen mellan parterna. Det finns många olika varianter, t.ex. den här:

Betalningsvillkor när hela köpeskillingen betalas i pengar

Vid köp med betalningstid kvitterar säljaren inte köpeskillingen som mottagen när säljaren godkänner överlåtelsehandlingen, åtminstone inte hela köpeskillingen. Man kommer överens om att äganderätten övergår först när hela köpeskillingen betalats.