Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Maksuaikakauppa

Maksuaikakauppa on tyypillinen lykkääväehtoinen luovutus, jossa ostajan tulee maksaa kauppahinta tai osa siitä vasta myöhemmin ja jossa omistusoikeus siirtyy vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.

Osapuolten välisestä sopimuksesta ja järjestelystä riippuu, kuinka pitkä aika kauppahinnan tai sen osan maksamiselle sovitaan. Erilaisia variaatioita on useita, kuten esimerkiksi tämä:

Kauppahinnan maksuehto kun koko vastike maksetaan rahana

Maksuaikakaupassa myyjä ei kuittaa kauppahintaa tai ei ainakaan koko kauppahintaa saaduksi hyväksyessään luovutuskirjan omalta osaltaan. Vastaavasti omistusoikeus sovitaan siirtyväksi vasta silloin, kun koko kauppahinta on maksettu.

versio: v14.5.5