Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Omistusoikeuden siirtyminen maksuaikakaupassa

Tässä tarkoitetaan tyypillistä ehdollista luovutusta, jossa ostajalle annetaan kauppahinnalle tai ainakin sen osalle tietty maksuaika. Vaikka ostajan tulisi maksaa osa kauppahinnasta välittömästi, kun hän hyväksyy kaupan tai välittömästi sen jälkeen, myyjä ei kauppakirjassa kuittaa maksua saaduksi kaupan tapahtuessa etäkauppana - toisin sanoen jos osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä kauppaa tehtäessä.

Kun osalle kauppahintaa annetaan joka tapauksessa maksuaikaa, koko kauppahintaa ei kuitenkaan kuitattaisi maksetuksi itse kauppakirjassa. Kauppahinnan tai sen osan osalta todetaan, että se on maksettava tiettynä hetkenä, ja vastaavasti omistusoikeus sovitaan siirtyväksi vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.

Kysymys on tällöin tyypillisestä lykkäävin ehdoin tehdystä kiinteistönkaupasta. Omistusoikeuden siirtymistä koskeva lykkäävä ehto voi olla esimerkiksi tällainen:

Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli kauppahinnan heti kaupan syntymisen jälkeen maksettavaa osaa ei ole maksettu kaupantekopäivänä tai mahdollisine viivästyskorkoineen viimeistään xx päivän kuluessa kaupantekopäivästä. Vastaavasti myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli loppukauppahintaa ei ole maksettu kauppakirjassa mainittuna eräpäivänä tai mahdollisine viivästyskorkoineen viimeistään xx päivän kuluessa eräpäivästä. Osapuolet ovat tietoisia, että kaupan purkaminen edellyttää joko kaupanvahvistajan vahvistamaa purkusopimusta tai käräjäoikeuden tuomiota. Kun kysymys on vuokraoikeuden siirtämistä koskevan kaupan purkamisesta, ei purkusopimukseen kuitenkaan edellytetä kaupanvahvistajaa.

Edellä mainitut omistusoikeuden siirtymiseen ja kaupan purkamiseen liittyvät ehdot on sovittu olemaan voimassa enintään x päivää kaupantekopäivästä. Ehtojen voimassa olo päättyy kuitenkin tätä aiemmin silloin, kun ostaja maksaa koko maksamatta olevan kauppahinnan.

Lisää aiheesta:

Lykkäävän ehdon merkitys kiinteistön luovutuksessa

Lykkäävän ehdon merkitys vuokraoikeuden luovutuksessa

versio: v14.5.5