Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Omistusoikeuden siirtyminen lykkääväehtoisessa käteiskaupassa

Lykkääväehtoisessa käteiskaupassa ostajan tulee maksaa kauppahinta tai loppukauppahinta heti sen jälkeen, kun kauppa on syntynyt. Myyjä ei kuittaa maksua saaduksi kauppakirjassa. Tämän vuoksi ei voida sopia, että omistusoikeus siirtyisi välittömästi, kun kumpikin on hyväksynyt kaupan palvelussa. Omistusoikeus sovitaan siirtyväksi vasta kun kauppahinta tai loppukauppahinta on maksettu.

Kysymys on tällöin lykkäävin ehdoin tehdystä kiinteistönkaupasta. Silloin, kun lykkäävin ehdoin tehdyssä kiinteistönkaupassa on kysymys juuri lykkääväehtoisesta käteiskaupasta, omistusoikeuden siirtymistä koskevan lykkäävän ehdon voi muotoilla esimerkiksi näin:

Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli loppukauppahintaa ei ole viivästyskorkoineen maksettu kaupantekopäivänä/ tai viimeistään xx päivän kuluessa kaupantekopäivästä. Osapuolet ovat tietoisia, että kaupan purkaminen edellyttää joko kaupanvahvistajan vahvistamaa purkusopimusta tai käräjäoikeuden tuomiota. Kun kysymys on vuokraoikeuden siirtämistä koskevan kaupan purkamisesta, ei purkusopimukseen kuitenkaan edellytetä kaupanvahvistajaa.

Edellä mainitut omistusoikeuden siirtymiseen ja kaupan purkamiseen liittyvät ehdot on sovittu olemaan voimassa enintään x päivää kaupantekopäivästä. Ehtojen voimassa olo päättyy kuitenkin tätä aiemmin silloin, kun ostaja maksaa koko maksamatta olevan kauppahinnan.

Lisää aiheesta:

Lykkäävän ehdon merkitys kiinteistön luovutuksessa

Lykkäävän ehdon merkitys vuokraoikeuden luovutuksessa

versio: v14.5.5