Hjälp

Betalningsvillkor vid köp med betalningstid när hela köpeskillingen betalas i pengar

Betalningsvillkoret i ett köp av denna typ kan t.ex. vara följande:

Handpenning xxx euro har betalats pp.kk.vvvv. XXX euro ska betalas genast då köparen godkänt köpbrevet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och köpet uppkommit. Resterande köpeskilling xxx euro ska betalas senast pp.kk.vvvv.

Här kan t.ex. följande villkor vara ett tilläggsvillkor:

Om betalningen av köpeskillingen försenas ska dröjsmålsränta betalas på det försenade beloppet från förfallodagen till betalningsdagen enligt 4 § 1 mom. i räntelagen.

Vid sådana här betalningsvillkor ska man dessutom tänka på hur köparen kan få en säkerhet för delbetalningarna i fall att köpet senare hävs och parterna måste göra återbetalningar. Se Säkerhet för köpeskilling