Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kauppahinnan maksuehto maksuaikakaupassa, kun koko vastike maksetaan rahana

Tämän tyyppisessä kaupassa maksuehto voi olla esimerkiksi tällainen:

Kauppahinnasta on pp.kk.vvvv suoritettu käsirahana xxx euroa. XXX euroa on maksettava heti, kun ostaja on omalta osaltaan hyväksynyt kauppakirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa ja kauppa on syntynyt. Loppukauppahinta xxx euroa on maksettava viimeistään pp.kk.vvvv.

Lisäehto tässä yhteydessä voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Maksun viivästyessä maksetaan viivästyneelle erälle viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan eräpäivästä maksupäivään.

Tämänkaltaisen maksuehdon yhteydessä on vielä erikseen mietittävä, miten ostajalle turvataan vakuus hänen maksamansa osakauppahinnan osalta siltä varalta, että kauppa myöhemmin puretaan ja osapuolten tulee palauttaa puolin ja toisin maksamansa maksut. Ks. Maksetun kauppahinnan vakuus

versio: v14.7.1-4-gab577b953d