Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kauppahinnan maksuehto lykkääväehtoisessa käteiskaupassa

Kauppahinnan maksuehto lykkääväehtoisessa käteiskaupassa voi olla esimerkiksi tällainen:

Kauppahinnasta on pp.kk.vvvv suoritettu käsirahana xxx euroa. Loppukauppahinta xxx euroa on maksettava heti, kun ostaja on omalta osaltaan hyväksynyt kauppakirjan järjestelmässä ja kauppa on syntynyt. Kauppahinta maksetaan myyjän tilille/myyjien tileille _______________-_______ TAI Myyjä kuittaa kauppahinnan erikseen saaduksi. Myyjä sitoutuu toimittamaan kuitin välittömästi lainhuutohakemuksen täydennykseksi.

Tyypillinen lisäehto tässä yhteydessä voi olla esimerkiksi seuraava:

Loppukauppahinnan maksun viivästyessä maksetaan viivästyneelle erälle viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan eräpäivästä maksupäivään.

versio: v14.5.5