Hjälp

Köp med uppskjutande villkor

Köp med uppskjutande villkor innebär att köparen betalar köpeskillingen genast när både säljaren och köparen med sina underskrifter godkänt köpebrevet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Det är inte fråga om ett egentligt köp med betalningstid, dvs. ett köp där köparen betalar köpeskillingen först när en viss tid förflutit efter köpslutet.

Vad är skillnaden mellan ett köp med uppskjutande villkor och kontantköp?

Vid kontantköp saknar köpebrevet en skrivning om att köpeskillingen kvitteras omedelbart mottagen när både säljaren och köparen godkänt köpet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Vid köp med uppskjutande villkor skrivs villkoret för betalning av köpeskillingen så att köparen ska betala köpeskillingen när köparen godkänner köpebrevet eller omedelbart därefter. Villkoret för äganderättens övergång formuleras så att äganderätten övergår till köparen först när hela köpeskillingen betalats. På så vis behöver säljaren och köparen inte vara samtidigt närvarande vid köptillfället.

Köparen har ofta betalat en viss handpenning redan på förhand. Då konstateras detta separat i punkten för betalningsvillkor och villkoret gäller endast slutbetalningen.

Hela köpeskillingen betalas i pengar.