Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Lykkääväehtoinen käteiskauppa

Lykkääväehtoinen kauppa tarkoittaa sitä, että omistusoikeuden todetaan kauppakirjassa siirtyvän vasta, kun kauppahinta on maksettu.

Lykkääväehtoinen kauppa voidaan tehdä silloinkin, kun kauppahinnan maksuehto muistuttaa käteiskauppaa. Tällöin voidaan puhua lykkääväehtoisesta käteiskaupasta. Siinä kauppahinnan maksuehto on sellainen, että ostajan tulee maksaa kauppahinta sovitulle tilille heti sen jälkeen, kun sekä myyjä että ostaja ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet kauppakirjan palvelussa. Omistusoikeuden todetaan kuitenkin siirtyvän vasta, kun kauppahinta on maksettu.

Mikä on lykkääväehtoisesti tehdyn käteiskaupan ja varsinaisen käteiskaupan ero?

Lykkääväehtoisessa käteiskaupassa kauppakirjasta puuttuu maininta siitä, että kauppahinta kuitattaisiin välittömästi saaduksi silloin, kun myyjä on omalta osaltaan hyväksynyt kaupan palvelussa. Kauppakirjassa ei myöskään todeta, kuten varsinaisessa käteiskaupassa, että omistusoikeus siirtyy heti kauppakirjan allekirjoituksin. Sen sijaan kauppakirjassa todetaan, että omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu. 

Lykkääväehtoinen käteiskauppa on kuitenkin käteiskauppaa siinä erityisessä merkityksessä, että ostajan tulee maksaa kauppahinta heti eikä vasta joskus myöhemmin. Jos ostajalle annetaan kauppahinnan maksuehdossa pidempi maksuaika, on kysymys toisentyyppisestä lykkääväehtoisesta kaupasta. Tällöin voidaan puhua myös varsinaisesta lykkääväehtoisesta kaupasta tai myös ns. maksuaikakaupasta.

Tehtäessä Kiinteistövaihdannan palvelussa lykkääväehtoinen käteiskauppa kauppahinnan maksamista koskeva ehto kirjataan niin, että ostajan tulee maksaa kauppahinta kauppakirjassa ilmoitetulle tai muutoin sovitulle tilille kauppakirjaa hyväksyessään tai välittömästi sen jälkeen. Vastaavasti omistusoikeuden siirtymistä koskeva ehto muotoillaan niin, että omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun kauppahinta on maksettu. Tällä tavoin myyjän ja ostajan ei tarvitse olla samanaikaisesti läsnä kaupantekotilaisuudessa, vaikka kauppahinta edellytetäänkin suoritettavaksi heti kaupan syntymisen yhteydessä.

Usein tilanne on se, että ostaja on jo etukäteen maksanut tietyn suuruisen käsirahan. Silloin tämä todetaan erikseen kauppahinnan maksuehtoa koskevassa kohdassa. Tällöin maksuehdossa todetaan lisäksi, että ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta heti kauppakirjaa hyväksyessään tai välittömästi sen jälkeen koskee vain loppukauppahintaa ja sen maksamista.

versio: v14.5.5