Fastighetsöverlåtelsetjänsten

TRANSLATION_MISSING

  • TRANSLATION_MISSING
  • TRANSLATION_MISSING
  • TRANSLATION_MISSING
  • TRANSLATION_MISSING

TRANSLATION_MISSING

Fler tidigare meddelanden

Yksityishenkilö ohitus

Testikäyttötunnistautuminen erikseen toimitetuilla testitunnuksilla


Yrityksen ohituskirjautumiset


Organisaatiotunnistautuminen ohitus (Danske Bank)


Organisaatiotunnistautuminen ohitus (Nordea)


Organisaatiotunnistautuminen ohitus (OP Helsinki)


SAML SAML

Privatanvändare

Du kan logga in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

Företagsanvändare

Företagets firmateckningsrätt kontrolleras i Handelsregistret.

TRANSLATION_MISSING

TRANSLATION_MISSING

Du kan avgiftsfritt se grunduppgifter om din fastighet, göra utkast till handlingar och ge någon annan fullmakt att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på dina vägnar.

I samband med ärendehanteringen kan du även köpa lagfarts- och gravationsbevis samt fastighetsregisterutdrag i tjänsten. Exakta priser finns i prislistan.

Se prislistan