Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

I Lantmäteriverkets tjänst för fastighetsöverlåtelse kan du

  • sälja, donera, byta eller överlåta din fastighet eller göra upp ett föravtal utan köpvittne
  • överlåta ett samfällt område
  • ansöka om inteckningar
  • ansöka om överföring av elektroniskt pantbrev om till exempel fastighetens långivare ändras
  • ge t.ex. fastighetsmäklaren eller banken fullmakt att sköta fastighetsaffären för din räkning.

Yksityishenkilö ohitus

Testikäyttötunnistautuminen erikseen toimitetuilla testitunnuksilla


Yrityksen ohituskirjautumiset


Organisaatiotunnistautuminen ohitus (Danske Bank)


Organisaatiotunnistautuminen ohitus (Nordea)


Organisaatiotunnistautuminen ohitus (OP Helsinki)


SAML SAML

Prislista

Du kan avgiftsfritt se grunduppgifter om din fastighet, göra utkast till handlingar och ge någon annan fullmakt att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på dina vägnar.

I samband med ärendehanteringen kan du även köpa lagfarts- och gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag i tjänsten. Exakta priser finns i prislistan.

Se prislistan (Öppna i nytt)
versio: v11.2.8-161-g5453019